صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > حدیث روز > امام رضا علیه السلام: > ای عبدالعظیم دوستان مرا از جانب من سلام برسان وبه آنان بگو: در دل های خود برای شیطان راهی باز نکنند…..
دیدگاه ها