امام زمان علیه السلام در نهج البلاغه

۱- آینده ی روشن در حکومت امام زمان علیه السلام
۱-۱ آینده ی بشریت و ظهور حضرت مهدی (ع) خ ۲/۱۵۰و سیمای یاران امام زمان (ع) به راه های چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهی پیمودند، و راه روشن هدایت را گذاشتند پس درباره ی آنچه که باید شتاب نکنید، و آنچه را که در آینده باید بیابید دیر می شمارید. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی شتاب می کند اما وقتی به آن رسید دوست دارد که ای کاش آن را نمی دید، و چه نزدیک است امروزه ما به فردایی که سپیده ی آن آشکار شد. ای مردم: اینک ما در آستانه تحقق وعده های داده شده ، و نزدیکی طلوع آن چیزهایی که بر شما پوشیده و ابهام آمیز است، قرار داریم.۱-۲ ره آورد حکومت حضرت مهدی (عج) : خ ۲/۱۵۰بدانید آن کس از ما (حضرت مهدی (عج)) که فتنه های آینده را دریابد ، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد، و برهان سیره و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیه السلام رفتار می کند تا گره ها را بگشاید، بردگان و ملت های اسیر را آزاد سازد جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آوری می کند. حضرت مهدی (عج) سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد آن چنان که اثر شناسان، اثر قدمش را نمی شناسند، گرچه دریافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند. سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها آماده می کردند . و چنان شمشیرها صیقل می خوردند، دیده هاشان با قرآن روشنایی گیرد، و درگوش هاشان تفسیر قرآن طنین افکند. و در صبحگاهان و شامگاهان جامهای حکمت سر می کشند.۱-۳ آگاهی امام علیه السلام برای مقابله با اصحاب جمل: خ ۶/۱۵۰-۷-۸-۹-۱۰آگاه باشیدکه شیطان (هدف امام از شیطان، سران شورشی جمل می باشند ابن ابی الحدید می گوید ممکن است شیطان واقعی باشد که افراد منحرف را به کار گرفته است.) حزب خود را جمع کرده، و سواره و پیاده های لشکر خود را فرا خوانده است. اما من آگاهی لازم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده مانده سوگند به خدا، گردابی برای آنان به وجود آورم که جزء من کسی نتواند آن را چاره سازد، آنها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند. و آنان که بگریزند خیال بازگشت نکنند.۲- اصول گرایی امام زمان علیه السلام و آینده روشن و اصالت دادن به قرآن خبر از ظهور و سیستم حکومتی حضرت مهدی علیه السلام خ ۱/۱۳۸اولا حضرت مهدی (عج) خواسته ها را تابع هدایت وحی می کنند. هنگامی که مردم را تابع هوس های خویش قرار می دهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می کنند او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد.۳- اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام و غریب الکلام ۱چون آنگونه شود پیشوای دین (رهبر امت اسلام) قیام کند. پس مسلمانان پیرامون او چونان ابر پائیزی گرد آیند.۴- امام زمان علیه السلام و استقرار حکومت عدل اسلامی خ ۳/۱۳۸زمامداری حاکمیت پیدا می کنید که غیر از خاندان حکومت های امروزی است و حضرت مهدی (عج) عمال و کارگزاران حکومتها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد زمین میوه های دل خود (معادن طلا و نقره) را برای او بیرون می ریزد. و کلیدها پس را به او می سپارد او روش عادلانه در حکومت حق را به شما می نمایاند و کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که تا امروز متروک مانده زنده می کند.۵- امام زمان علیه السلام و امیدواری به آینده خ ۳/۱۵۰بدانید آن کس از ما (حضرت مهدی (عج) که فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و برهان سیره، و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام رفتار می کند تا گره ها را بگشاید، بردگان و ملت های اسیر را آزاد سازد، جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان را جمع آوری می کند.۶- امام زمان و دستیابی به سرمایه های مخفی زمین و زنده کردن قرآن و سنت فراموش شده ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خ ۳/۱۳۸-زمین میوه های دل خود (معادل طلا و نقره) را برای او بیرون می ریزد، و کلیدهایش را به او می سپارد او روش عادلانه در حکومت حق را به شما می نمایاند، و کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را که تا آن روز متروک ماندند، زنده می کند.۷- امام زمان علی السلام و زنده کردن اسلام خ ۲۳/۱۸۲، ۲۴و سیمای امام زمان علیه السلام و شناخت امام زمان۱-۷ وصف حضرت مهدی (عج): زره دانش بر تن دارد، و با تمامی آداب، و با توجه و معرفت کامل آن را فرا گرفته است. حکمت گمشده ی اوست که همواره در جستجوی آن می باشد و نیاز اوست که در بدست آوردنش می پرسد. در آن هنگام که اسلام غروب می کند و چونان شتری در راه مانده دم خود را به حرکت درآورده، گردن به زمین می چسباند.(ضرب المثل است، چون شتر خسته شود، دم خود را به حرکت در می آورد. و گردن به زمین می چسباند، که نشانه ضعف و درماندگی اوست.)او پنهان خواهد شد (دوران غیبت صغری و کبری) او باقیمانده ی حجتهای الهی، و آخرین جانشین از جانشینان پیامبر است.امام زمان علیه السلام و فتح کشورها و شکست قدرتها و مجازات فاسدان خ ۳/۱۳۸۸- تداوم امامت تا ظهور امام زمان علیه السلام خ ۶/۱۰۰آگاه باشید، مثل آل محمد (صلی الله علیه و آله) چونان ستارگان آسمانی است . اگر ستاره ای غروب کند، ستاره ی دیگری طلوع خواهد کرد (تا ظهور صاحب الزمان علیه السلام)۹- جنگ و مبارزه امام زمان علیه السلام با منحرفان خ ۱۱۳/۱۹۲قاطعیت امام علیه السلام در نبرد با منحرفان: با ناکثان پیمان شکن جنگیدم، و با قاسطین تجاوز کار جهاد کردم و مارقین خارج شده از دین را خوار و زبون ساختم و رهبر خوارج (شیطان ردهه) (ردهه گودالی که رهبر خوارج معروف به «ذوالثدیه» جبازه اش در آن افتاده بود. و ناکثان یعنی (عهدشکنان) اصحاب جمل که در بصره شورش کردن قاسطین (ستمکاران) یعنی معاویه و پیروان ستمکار او و مارقین یعنی خارج شدگان، خوارج و طرفدارانشان که از لشکر امام و امت اسلامی کناره گرفتند.)بانگ صاعقه ای قلبش را به تپش آورد و سینه اش را لرزاند و کارش را ساخت.۱۰- خبر از غیبت امام زمان علیه السلام خ ۴/۱۵۰حضرت مهدی (عج) سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد آن چنان که اثر شناسان اثر قدش را نمی شناسند گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند.۱۱- دوران پیروزی امام زمان علیه السلام حکمت ۲۰۹و درود خدا بر او، فرمود: دنیا پس از سرکشی به ما روی می کند. چونان شتر ماده ی بدخو که به بچه خود مهربان گردد سپس این آیه را خواند (وارده کردیم که بر مستضعفین زمین، منت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت ها گردانیدیم.)۱۲- روش حکومتی امام زمان علیه السلام خ ۱/۱۵۰۱۳- روش زندگی در دوران غیبت امام زمان علیه السلام خ ۵/۱۰۰پس از او چندان که خدا خواهد زندگانی می گذرانید تا آن که خدا شخصی را برانگیزد که شما را متحد سازد، و پراکندگی شما را جبران نماید. مردم به چیزی که نیامده دل نبندید. و از آن که در گذشت مأیوس نباشید که آن پشت کرده اگر یکی از پاهایش بلغزد، و دیگری برقرار باشد شاید هر دو پا به جای خود برگشته و استوار ماند.۱۴- زشتی مخالفت با امام زمان علیه السلام نامه ۳/۷همانا بیعت برای امام یک بار بیش نیست. و تجدید نظر در آن میسر نخواهد بود و کسی اختیار از سرگرفتن آن را ندارد آن کس که از این بیعت عمومی سرباز زند طعنه زن، عیب جو خوانده می شود و آن کسی که نسبت به آن دودل باشد منافق است.۱۵- سیمای امام زمان علیه السلام حکمت ۱۴۷ خ – ۲۳/۱۸۲و درود خدا بر او، فرمود: (کمیل بن زیاد می گوید: امام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. آنگاه آه پردردی کشید و فرمود: ای کمیل بن زیاد این قلب ها بسان ظرفهایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست پس آنچه را می گویم نگاه دار۱۶- سیمای یاران امام زمان علیه السلام خ ۱۵۰۱۷- شناخت آخر الزمان و غیبت امام زمان علیه السلام خ ۲۳/۱۸۲ و ۲۴۱۸- شناخت یاران امام زمان علیه السلام : خبر از حوادث آینده خ ۱/۱۸۷و یاد شیرین امام زمان علیه السلام در آینده آگاه باشید آنان که پدر و مادرم فدایشان باد، از کسانی هستند که در آسمانها معروف و در زمین گمنامند هان ای مردم در آینده پشت کردن روزگار خویش و قطع شدن پیوندها۱۹- وصف امام زمان علیه السلام خ ۲۵/۱۸۲ای مردم من پند و اندرزهایی که پیامبران در میان امت های خود داشتند در میان شما نشر دادم، و وظایفی را که جانشینان پیامبران گذشته در میان مردم خود به انجام رساندند، تحقق بخشیدم۲۰- ویژگی های قیام و حکومت امام زمان علیه السلام خ ۴/۱۵۰ و ۵ خ ۴/۱۰۰راهنمای این پرچم، با درنگ و آرامش سخن می گفت. و دیر و حساب شده به پا می خاست. و آنگاه که برمی خاست سخت و چالاک به پیش می رفت پس چون در اطاعت او در آمدید و او را بزرگ داشتید، مرگ او فرا رسید و خدا او را از میان شما برد.
منبع: نهج البلاغه
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.