صفحه اصلی > فروشگاه > کتب > کتاب شناسی شیعه
تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

عنوان کتاب : کتاب شناسی شیعه
مولف و مترجم : دکتر مهدی روانجی
ناشر : آشیانه مهر
سال چاپ : ۱۳۹۲


چکیده :

آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

کتابشناسی توصیفی شیعه یعنی معرفی عالمانه و درست کتب، مفاخر، فکر، فرهنگ، عظمت و در یک جمله توصیف جامع و کامل میراث مکتوب مکتب بزرگ اسلامی تشیع است.

کتابشناسی یکی از ابزارهای مهم و کار امد در پژوهش و تحقیقات است که به ما این امکان را میدهد که نسبت به اثار گذشتگان، احاطه علمی پیدا کنیم و تحقیقات خویش را بر پایه تجربیات و ادامه دست اورده های گذشتگان، احاطه علمی پیدا کنیم و تحقیقات خویش را بر پایه تجربیات و ادامه دست اورده های گذشتگان قرار دهیم.

ارزش و اهمیت معرفی کتب و آثار شیعه شناسی کمتر از تبلیغ آن نیست. محقق فرهیخته جناب دکتر روانجی (زید عزه الشریف) با برخورداری از جامعیت علمی مناسب و درک و فهم جایگاه و عظمت کتاب شناسی تشیع به سبک برگزیده توصیفی تلاش نموده تا اثری وزین و قابل استفاده از نوشتار حاضر ارایه نماید.

معظم له در راستای انجام و تدوین دفتر اول کتاب شناسی توصیفی شیعه زحمات فراوانی را تحمل و اثری در خور استفاده و گران سنگ را پدید اورده اند که قابل استفاده بسیار خواهد بود.


برچسب ها :
دیدگاه ها