تاریخ انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶


معاونت ارتباطات و امور بین الملل

یکی از ضرورت‌های محسوس در بدو تأسیس مجمع، عدم ارتباط جامعه علمی کشور با موضوع تخصصی و مبنایی شیعه‌شناسی بود. عدم وجود رشته‌های حوزوی و دانشگاهی شیعه‌شناسی در مراکز تحقیقاتی، مجمع را بر آن داشت تا با ارتباط مستمر با این مراکز و اعلام ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها و همچنین همکاری علمی، به گسترش کمّی و کیفی موضوعات مرتبط با شیعه‌شناسی در سه محور اطلاع‌رسانی، تحقیقاتی و آموزشی کمک نمایند. این واحد هم اکنون شامل بخش های ذیل می باشد:

۱ – مدیریت ارتباطات و همکاری های بین الملل

۲ – مدیریت همکاری های علمی و دانشگاهی

۳ – مدیریت کرسی های شیعه شناسی


برچسب ها :
،
دیدگاه ها