تاریخ انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶


معاونت اداری و مالی

 

این معاونت بزرگترین معاونت مجمع جهانی شیعه شناسی می باشد و واحدهای زیادی ذیل این مجموعه فعالیت می کنند تا مجمع بتواند به چرخه حیات خود ادامه دهد. واحدهای این معاونت شامل بخش های ذیل است:

۱- مدیریت خدمات رایانه ای

۲- مدیریت عرضه و فروش محصولات

۳- مدیریت خدمات پشتیبانی و تدارکات

۴- مدیریت انتشارات و چاپ

۵- مدیریت سمعی و بصری و آرشیو

۶- امور مالی و حسابداری

۷-امور همکاران افتخاری

۸-امور ارسال  محصولات فرهنگی برای  شیعیان خارج از کشور

 


برچسب ها :
، ،
دیدگاه ها