تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶


معرفی حوزه ریاست

حوه ریاست شامل دو بخش مهم می باشد که فعالیت های مدیریتی را در مجمع کنترل می نمایند. این دو بخش عبارتند از :

۱- دفتر مدیریت

۲- روابط عمومی و تبلیغات


برچسب ها :
،
دیدگاه ها