صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب قصه های حضرت ابوالفضل العباس ( علیه السلام )
تاریخ انتشار : ۳ مهر ۱۳۹۶

قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: قصه های حضرت ابوالفضل العباس/ علی اصغری همدانی
مشخصات نشر: قم: کشف الغطاء، ۱۳۸۷
مشخصات ظاهری: ۳۱۲ص
وضعیت فهرست نویسی: در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
شماره کتابشناسی ملی: ۱۸۴۱۹۲۹
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ مروری کوتاه بر زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ بیست و سه قصه از قصه های حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ سی و یک قصه از کرامات حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ ده قطعه منظوم درباره فضائل، مناقب و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ متن کتاب زیارت نامه ی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام؛ پاورقیبرچسب ها :
،
دیدگاه ها