صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام
تاریخ انتشار : ۳ مهر ۱۳۹۶

سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : مقرم، عبدالرزاق، ۱۹۷۱ – ۱۸۹۸
عنوان و نام پدیدآور : سالار کربلا حسین ابن علی علیه السلام/ مولف عبدالرزاق موسوی المقرم؛ مترجم و نگارنده مرتضی فهیم کرمانی
مشخصات نشر : قم: سیدالشهدا علیه السلام، ۱۳۷۱٫
مشخصات ظاهری : ۱۲، ص ۶۱۱
شابک : ۱۸۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه: به صورت زیرنویس
موضوع : واقعه کربلا، ق ۶۱
موضوع : حسین بن علی(ع)، امام سوم، ق ۶۱ – ۴
شناسه افزوده : فهیم کرمانی، مرتضی، مترجم
رده بندی کنگره : BP41/5/م ۷۳س ۲ ۱۳۷۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳
شماره کتابشناسی ملی :
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه مترجم؛ مقدمه؛ انبیاء زمینه ساز راه حسین اند؛ اقدام بر مرگ؛ حسین از شهادت خود خبر داشت؛ حسین پیروز است؛ حسین با یارانش ؛ حسین حل بیعت می کند و یاران خود را آزمایش می نماید؛ نهضت ابی عبدالله اسلام را بیمه کرد؛ ارزش گریه؛ تباکی خود را به حال گریه درآوردن؛ سجده بر تربت امام حسین؛ فلسفه ی زیارت؛ شیعیان امامان را بر خود برتری می دهند؛ مداحی درباره ی ائمه؛ چرا حسین اهل بیت را با خود به کربلا برد؛ قیام علویین؛ داستان کربلا؛ وصیت سیدالشهداء به محمد بن حنفیه؛ سخن حضرت امام هنگام حرکت از مدینه؛ نامه ی امام به مردم بصره؛ نامه های اهل کوفه؛ پاسخ حضرت سیدالشهداء به نامه های مردم کوفه؛ حرکت مسلم به سوی کوفه؛ مسافرت ابی عبدالله به سوی عراق؛ روز عاشورا؛ حوادث بعد از شهادت؛ حرکت از کربلا به سوی کوفه؛ اهل بیت در مسیر شام؛ حرکت به سوی مدینه؛ ورود اهل بیت به مدینه؛ پاورقیبرچسب ها :
،
دیدگاه ها