صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت
تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۶

امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت
مشخصات کتاب:
نویسنده : سید امیر حسین کامرانی راد
ناشر: سید امیر حسین کامرانی راد
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ از مدینه تا کربلا با پدر؛ امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا؛ امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا؛ شاهد واقعه؛ رزم زین العابدین علیه السلام در میدان کربلا؛ وداع با پدر در روز عاشورا؛ بیماری در کربلا؛ امام سجاد علیه السلام و بیان مصیبت کربلا؛ بازتاب خطبه حضرت علیه السلام در شام؛ خطبه حضرت علیه السلام در مدینه؛ تصمیم یزید بر قتل امام علیه السلام؛ زمان شهادت امام سجاد علیه السلام؛ آخرین شب زندگانی حضرت علیه السلام؛ شهادت؛ محل دفن امام سجاد علیه السلام؛ قاتل امام سجاد علیه السلام؛ مردم مدینه و اندوه شهادت امام سجاد علیه السلام؛ پاورقیبرچسب ها :
،
دیدگاه ها