صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب اشک های خونین در سوگ امام حسین (ترجمه ذریعه النجاه) جامع ترین تاریخ کربلا
تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۶

اشکهای خونین در سوگ امام حسین(ترجمه ذریعه النجاه) جامع ترین تاریخ کربلا
مشخصات کتاب:
سرشناسه : گرمرودی محمدرفیع بن قهرمان – ۱۳۳۰؟ق
عنوان قراردادی : ذریعه النجاه التاریخ الکامل لواقعه کربلا. فارسی
عنوان و نام پدیدآور : اشکهای خونین در سوگ امام حسین علیه السلام (ترجمه ذریعه النجاه) جامع ترین تاریخ کربلا/ تالیف محمدرفیع گرمرودی تبریزی تحقیق و بازنویسی محمدحسین رحیمیان
مشخصات نشر : قم نشر حاذق ۱۳۸۰٫
مشخصات ظاهری : ۵۲۸ص.
شابک : ۱۶۰۰۰ریال ۹۶۴-۵۹۷۰-۶۹-۵: ؛ ۳۵۰۰۰ریال(چاپ سوم)
یادداشت : ترجمه فارسی این کتاب توسط خود نویسنده صورت گرفته است
یادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵٫
یادداشت : کتابنامه ص ۵۲۷ – ۵۲۸؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : ذریعه النجاه التاریخ الکامل لواقعه کربلا. فارسی
موضوع : حسین بن علی ع ، امام سوم ۴ – ۶۱ق.
موضوع : واقعه کربلا ۶۱ق.
شناسه افزوده : رحیمیان محمدحسین ۱۳۴۵ – مصحح
رده بندی کنگره : BP41/5 /گ ۴ذ۴۰۴۱ ۱۳۸۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۰-۲۲۶۶۸
عناوین اصلی کتاب شامل:
تقدیم به پیشگاه مقدس؛ پیشگفتار؛ پیشگفتار مؤلف؛ مقدمه؛ سخنی از سید مرتضی علم الهدی؛ سخنی از علامه ی مجلسی؛ حکمت و علت خروج امام حسین؛ در بیان فرستادن امام حسین پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به سوی کوفه؛ در وقایع حرکت حضرت سید الکونین ابی عبدالله الحسین از مکه ی معظمه تا تشریف فرمایی آن حضرت به کربلا؛ در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به کربلا تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع پیوست؛ در مبارزه ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آنان؛ در بیان مبارزه ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آنان؛ در مصیبت عظمی، واقعه ی کبری و جهاد و مبارزه ی امام حسین و کیفیت شهادت آن مظلوم؛ در مصایبی که پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل سوزاندن خیمه ها، غارت اموال، و غیره؛ در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر کوفه تا خروج آنها به سوی شام واقع شد و…؛ در کیفیت شهادت دو فرزند والامقام حضرت مسلم بن عقیل؛ در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از کوفه تا ورود به شام؛ تذییلات؛ در بیان برخی رؤیاها، گفتگوها و اموری که سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید و در حرکت اهل بیت از شام به سوی مدینه، و بازگشت آنها از راه مدینه به سوی کربلا؛ پایان کتاب و بیان چند امر؛ پاورقیبرچسب ها :
، ، ،
دیدگاه ها