صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب نگاهی کوتاه به نقش خواص در آغاز نهضت کربلا
تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۶

نگاهی کوتاه به نقش خواص در آغاز نهضت کربلا
مشخصات کتاب:
نگاهی کوتاه به نقش خواص در آغاز نهضت کربلا
نویسنده: رستمیان، محمد علی
نشریه: فقه و اصول حکومت اسلامی زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۲۶
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ مردم و آغاز نهضت؛ خواص و قیام حسینی؛ خواص بصره؛ نهضت امام و تعبد؛ مردمی شدن نهضت حسینی؛ مردم کوفه و قیام حسینی؛ پاورقیبرچسب ها :
،
دیدگاه ها