صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب کرانه کرامت : بازکاوی پیوند امام مهدی با حضرت عباس ( علیهما السلام )
تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱۳۹۶

کرانه ی کرامت (بازکاوی پیوند امام مهدی علیه السلام با حضرت عباس علیه السلام )
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: کرانه کرامت (بازکاوی پیوند امام مهدی علیه السلام با حضرت عباس علیه السلام )/ محمدرضا فوادیان ، – ۱۳۵۱
مشخصات نشر: تهران : مهر محبوب ، ۱۳۸۳٫
مشخصات ظاهری: ص ۱۲۰
شابک: ۹۶۴۹۵۰۱۰۴۵۸۵۰۰ ریال :
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
یادداشت: فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع: عباس بن علی (ع )، ۲۶؟ – ۶۱ق . — فضایل
موضوع: محمدبن حسن (عج )، امام دوازدهم ، ق ۲۵۵
رده بندی کنگره: BP42/4 /ع ۲ف ۸۶ ۲۹۷
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۳۸
شماره کتابشناسی ملی: م ۸۳-۳۵۵۹۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
سپیده سخن؛ شباهت ها؛ تحلیل ها؛ تشرفها؛ خاتمه؛ پاورقیبرچسب ها :
،
دیدگاه ها