صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > سیمای شیعه در نگاه امام صادق ( علیه السلام )
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۶

سیمای شیعه در نگاه امام صادق (ع)
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران
شماره بازیابی : ۸۵-۳۹۷۷۶
سرشناسه : محمدی، علی
عنوان و نام پدیدآور : سیمای شیعه در نگاه امام صادق (ع)/علی محمدی
منشا مقاله : رسالت ، ۲۵ آبان ۱۳۸۵: : ص ۱۵
توصیفگر : جعفربن محمد (ع)، امام ششم
توصیفگر : شیعیان توصیفگر : احادیث

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ حسابرسی خود؛ سخاوت؛ خواندن پنجاه رکعت نماز و رعایت وقت نماز؛ دوری از پرخاش و داد و فریاد؛ دوری از طمع؛ دوری از دشمنان؛ دقت در خوراک؛ دو ویژگی ممتاز شیعیان از نگاه امام صادق؛ آخرت؛ انس با خدا؛ پاورقی
برچسب ها :
دیدگاه ها