صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > شیعه و سابقه تاریخی آن
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۶

شیعه و سابقه تاریخی آن
مشخصات کتاب:
سرشناسه : مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴ – ۱۹۶۴م.
عنوان قراردادی : عقاید الامامیه. فارسی. برگزیده.
عنوان و نام پدیدآور : شیعه و سابقه تاریخی آن/نویسنده محمدرضا مظفر ؛ مترجم محمدباقر حجتی.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶٫
مشخصات ظاهری : ۳۲ ص..م س ۱۹/۵ × ۹/۵؛
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال:۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۰۷۶-۵
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده کتاب “عقایدالامامیه” تالیف محمدرضا مظفر است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : شیعه — تاریخ.
شناسه افزوده : Muzaffar, Mohammad Rida
شناسه افزوده : حجتی، محمدباقر، ۱۳۱۱ – ، مترجم.
رده بندی کنگره : BP239/م۵۴ش۹۴ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۵۳
شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۷۸۲۸۰
ص:۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ معنی لغوی شیعه؛ انتشار تشیع؛ علنی شدنِ دعوتِ به تشیعبرچسب ها :
دیدگاه ها