صفحه اصلی > فروشگاه > کتب > الفوائد المدینه
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۶

نام کتاب: الفوائد المدینه
مولف: سید حسین الشیخ الاسلامی التویسرکانی
ناشر: منشورات آشیانه مهر
چاپ: ۱۳۹۱ش.


چکیده:

این کتاب به زبان عربی بوده و اشاره دارد به فایده های زیارت ائمه و شهرای انها و خلاصه ای از حالاتو زندگانی ائمه را اشاره کرده.


برچسب ها :
،
دیدگاه ها