انجمن مدیریت اسلامی

انجمن مدیریت اسلامی

 

تاریخ تاسیس ۱۳۸۳
کشور مکان استقرار ایران-قم
تاریخچه نام انجمن: انجمن مدیریت اسلامی
نام عربی: معهد الدراسات الاداریه الاسلام
نام لاتین: The Society of Islamic  management
مشخصات:
رئیس(دوره ششم هیئت مدیره) انجمن: دکتر عبدالله توکلی
ضرورت تأسیس:
علم مدیریت در ایران نوجوان است و پژوهش‌های مدیریت در ایران تقریباً نزدیک به صفر است. اگر هم پژوهشی در این زمینه وجود دارد، بیشتر جنبه ترجمه‌ای و صوری دارد. ضرورت تشکیل انجمن مدیریت اسلامی با هدف تعمیق و توسعه مباحث مدیریت و سازمان در حوزه‌ها و سامان‌بخشی به امور آموزشی و پژوهشی مباحث مدیریتی، منجر شد تا دانش‌آموختگان حوزوی علم مدیریت گرد هم آیند تا گام‌های لازم برای رسیدن به قله‌های مدیریت اسلامی را طراحی و تدوین کنند.هیئت مؤسس:آقایان
حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی اکبر بخشی . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی آقاپیروز. دکترعبداله توکلی . حجت الاسلام والمسلمین دکترسید ابوالفضل حسنی . حجت الاسلام والمسلمین دکترابوطالب خدمتی . حجت الاسلام والمسلمین مجتبی درودی . دکترعباس شفیعی . حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام‌الدین قوامی . دکترابوالفضل گائینی . حجت الاسلام والمسلمین دکترامیرعلی لطفی . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحسن منطقی . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمد مهدی نادری قمی.
مجامع عمومی:
ـ اولین انتخابات مجمع عمومی              ۱۳۸۴/۲/۲۲
ـ دومین انتخابات مجمع عمومی             ۱۳۸۶/۳/۲۹
ـ سومین انتخابات مجمع عمومی           ۱۳۸۸/۲/۲۴
– چهارمین انتخابات مجمع عمومی         ۱۳۹۰/۵/۳-پنجمین انتخابات مجمع عمومی             ۱۳۹۲/۴/۶

– ششمین انتخابات مجمع عمومی           ۱۳۹۴/۹/۲
هیئت مدیره:آقایان
دوره اول: . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی آقاپیروز . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی اکبر بخشی . حجت الاسلام والمسلمین دکترامیرعلی لطفی . حجت الاسلام والمسلمین مجدالدین مدرس‌زاده . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحسن منطقی.
بازرسان: . حجت الاسلام والمسلمین دکترسیدابوالفضل حسنی . حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌ا.. مکوندی.
دوره دوم: . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی‌اکبر بخشی . دکترعبدالله  توکلی . حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن رضایی . حجت الاسلام والمسلمین مجدالدین مدرس‌زاده . حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن جعفری.
بازرسان: . حجت الاسلام والمسلمین دکتراسدا.. اخلاقی . سیدقادر میرجعفری.
دوره سوم: . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدمهدی نادری . حجت الاسلام والمسلمین دکترقادرعلی واثق . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدحسن جعفری . حجت الاسلام والمسلمین دکتراسداله اخلاقی . حجت الاسلام والمسلمین دکترصادق استوار.
بازرسان: . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی دهقان . سیدقادر میرجعفری.
دوره چهارم: . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی اکبر بخشی . حجت الاسلام والمسلمین مجتبی درودی . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی آقاپیروز . حجت الاسلام والمسلمین دکترسید ابوالفضل حسنی . حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمد حسین شیخی . دکترعبدالله توکلی . دکترابوالفضل گائینی
 بازرسان: . حجت الاسلام والمسلمین دکترصادق استوار . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی دهقان

دوره پنجم: . حجت الاسلام والمسلمین مجتبی درودی .عبدالله توکلی  . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی اکبر بخشی  .حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی دهقان . دکترمهدی محمدی نسب.حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آقاپیروز  . دکترابوالفضل گائینی
 بازرسان: . دکتر وحید عوقی . حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی عسگری وزیری

دوره ششم: ، دکترمحمدتقی نوروزی، حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی آقا پیروز، دکترعبدالله توکلی، دکترمهدی محمدی نسب، حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی دهقان، حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی عسگری وزیری، دکتر وحید عوقی

بازرسان : حجت الاسلام والمسلمین مهدی عابدی، سید قادر میرجعفری

بخش‌های انجمن :
رئیس انجمن                           آقای دکتر عبدالله توکلی

نائب رئیس                          حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آقا پیروز
بخش مالی                          حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی دهقان
 بخش اجرایی                        آقای غلامرضا مظلوم

 

اهداف و چشم انداز اهداف:
۱٫ تعمیق و توسعه مباحث تخصصی مدیریت اسلامی ؛
۲٫ تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛
۳٫ ارتقاء شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان؛
۴٫ بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود؛
۵٫ تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه؛
۶٫ صیانت از سنت حوزوی در عرصه مدیریت اسلامی ؛
۷٫ شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه.
وظایف و اختیارات:
۱٫ ارایه برنامه‌های راهبردی؛
۲٫ نیازسنجی علمی در مدیریت اسلامی ؛
۳٫ تشکیل نشست ها و همایش های علمی؛
۴٫ افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه¬های مختلف؛
۵٫ تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن؛
۶٫ انتشار کتاب و نشریات؛
۷٫ همکاری با انجمن ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
۸٫ همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن؛
۹٫ زمینه سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یک دیگر؛
۱۰٫ همکاری با حوزه های علمیه.
ظرفیت ها اهم فعالیتها:

•  نشست نقد کتاب «مدیریت در اسلام» در دو جلسه نوشته جمعی از محققان حوزه؛                       ۳۰ /۴/۸۴

• توافق و عقد قرارداد با سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور در خصوص بررسی عملکرد ده ساله آن سازمان.

•  نشست علمی مدیریت در اسلام            سخنران: دکتر حسن عابدی‌جعفری                          ۳۱/۲/۸۶

•  نشست علمی متدولوژی در حوزه مطالعات مدیریتی سخنران: دکتر رضا نجاری                                                      ۳۱/۲/۸۶

•  نشست علمی مباحث متدولوژی در مطالعات سازمانی سخنران: دکترمیرزایی اهرنجانی                                           ۲۶/۹/۸۶   

•  نشست نقد کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقی‌پورفر                     ۲۶/۲/۸۷

•  نشست علمی مدیریت با رویکرد اسلامی­  سخنرانان: آقایان ­دکترعادل آذرودکترعلی‌نقی امیری            ۳۰ /۳/۸۷

•  نشست نقد کتاب مبانی مدیریت اسلامی  نویسنده: دکتر رضا نجاری                                                 ۲۶/۹/۸۷

•  نشست علمی سیاست‌گذاری عدالت‌محور وچالش های تئوریک سخنران:حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی نادری    ۱۷/۱۰/۸۸                                     

• نشست علمی مدیریت استراتژیک با نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی سخنران:دکترمجتبی لشگربلوکی                      ۵/۱۱/۸۸

•  نشست علمی روش تحقیق در مدیریت اسلامی      سخنران:  آقای دکتر ابوالفضل گائینی                                     ۱۴/۱۱/۸۸

• نشست علمی تأثیرات جهانی شدن در خط مشی گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران سخنران: دکتر سیدعلی حسینی تاش ۲۰/۱۲/۸۸

·         کارگاه آموزشی  مدیریت مسجد       آقای دکتر رسول عباسی                       ۳۰/۲/۸۹

·         نشست علمی سازمان روحانیت ولزوم تدوین بیانیه ماموریت           سخنران:  آیت الله عباس کعبی عضو خبرگان رهبری        ۶/۳/۸۹

•  نشست علمی ویژگی ها وشاخص های مدیران از دیدگاه امام خمینی« ره» سخنران:  حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل حسنی   ۲/۴/۸۹

•  نشست علمی بررسی مبانی کارآفرینی در قرآن   سخنران: حجت الاسلام والمسلمین  صادق  استوار   ۲۸/۷/۸۹

•  نشست علمی اخلاق ومدیریت   سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی نادری               ۲/۸/۸۹

•  نشست علمی اخلاق در سازمان         سخنران: آقای امیر حسین زاده                                      ۱۳/۸/۸۹

•  نشست علمی فقه الاداره  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی                                        ۸/۱۰/۸۹

•    نشست علمی تبیین مبانی نظری توسعه اسلامی (بارویکرد  سازمانی وتأکیدبر سند چشم انداز) سخنران:  حجت الاسلام والمسلمین منصور اسدی                                              ۲۳/۱۰/۸۹

• نشست علمی ماورای مدیریت جنگ نرم               سخنران:  استاد محمدعلی باقری                                        ۲۹/۱۰/۸۹

•   نشست علمی راه کارهای غلبه برمقاومت در برابر تغییر از منظر امام علی (ع)  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین اسدالله اخلاقی   ۲۰/۱۱/۸۹

•  نشست علمی نقدوبررسی فقه الاداره سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن جعفری       ۴/۱۲/۸۹

•  نشست علمی طراحی شاخص سنجش فساداداری با رویکرد دینی سخنران :  دکتر عبدا لله توکلی                ۱۱/۱۲/۸۹

•  نشست علمی جایگاه خانواده درسیاست گذاری نظام اسلامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر نقی پورفر      ۲۹/۲/۹۰

• نشست علمی مروری بر رویکردهای موجود در مدیریت اسلامی سخنران: حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی میرباقری                 ۵/۳/۹۰

•  نشست علمی مدیریت تبلیغ و ارتباطات سخنران: حجت الاسلام والمسلمین مجدالدین مدرس زاده     ۲۸/۱۰/۹۰

•  کارگاه آموزشی مدیریت زمان سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوطالب خدمتی          ۱۱/۳/۹۱

•  نشست علمی مدیریت فرهنگی سخنران:  حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدمحسن دعائی            ۲۵/۳/۹۱

•  نشست علمی تبیین مدیریت کل جامعه(حوزه سازمان ها ورشته مدیریت)  سخنران:  دکتر فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور  ۱۷/۸/۹۱

•  نشست علمی سبک رهبری در مدیریت اسلامی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آقا پیروز            ۱۸/۲/۹۲

•  نشست علمی بصیرت در تصمیم گیری سازمانی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن منطقی                  ۸/۳/۹۲

·         نشست علمی اصل وحدت به عنوان شاخص غالب در تمام فعالیت های مدیریت سخنران: دکتر علی رضائیان   ۶/۴/۹۲

·         نشست علمی سلامت کارکنان بارویکرد اسلامی سخنران : حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین شیخی                     ۱۵/۲/۹۳

·         نشست علمی، تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسلامی بر ارتقای سلامت اداری سخنران :جناب آقای وحید عوقی ۲۴/۷/۹۳

·         نشست علمی، تخصصی ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث سخنران : حجت الاسلام والمسلمین دکترعسکری وزیری                                                                                                      ۸/۱۱/۹۳

·         نشست نقد وبررسی کتاب فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی      حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی عسکری وزیری ۷ /۱۰/۹۴

·         نشست بررسی عملکرد کارگروه مدیریت شورای تحول وارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی را با سخنرانی آقای دکتر بهروز درّی وناقدین آقایان حجت الاسلام والمسلمین دکتر ولی الله نقی پورفرودکتر عبدالله توکلی ۱۴/۱۰/۹۴

·         نشست آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های حوزوی      حسین پرکان ونقد دکتر محمدرضا احمدی ۲۱/۱۰/۹۴

·         ارایۀ الگویی برای برنامۀ استراتژیک در سازمان های حوزوی    حسین پرکان ونقد دکتر محمدرضا احمدی     ۲۸/۱۰/۹۴

•  پیاده سازی و ویراستاری سلسله نشست های علمی، تخصصی برگزار شده توسط انجمن وچاپ آن در ۲جلد.

 •  کارگاه های اصول و مبانی مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی برای معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران.

•  کارگاه آموزشی مدیریت پژوهش،مدیرت فرهنگی، مدیریت زمان، مدیریت برنامه‌ریزی برای معاونین پژوهشی مدارس حوزه علمیه قم.

• تهیه و تدوین و تصویب آیین‌نامه برگزاری نشست های علمی.

·         تهیه و تدوین و تصویب آیین‌نامه کمیته ها وانتخاب اعضا

·         برگزاری جلسات آسیب‌شناسی انجمن و ارائه راه کارهای کارشناسی و عملی.

• برگزاری جلسه اعضای هیئت‌مدیره و مسئولین با مدیر محترم وقت حوزه علمیه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بوشهری و توافق همکاری و مشارکت در زمینه تدوین پایان‌نامه‌های حوزه مدیریت اسلامی.

•  برگزاری جلسه اعضای هیئت‌مدیره و مسئولین کمیته‌ها با هیئت مروجان مدیریت اسلامی جهت عقد قرارداد همکاری‌های علمی ـ پژوهشی.

•       برگزاری جلسه اعضای هیئت‌مدیره و مسئولین کمیته‌ها با حضرت آیت الله مقتدایی مدیر محترم حوزه علمیه قم.

• شرکت در همایش روش‌شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی هیئت مروجان رهبری و مدیریت اسلامی درتهران.

• شرکت در دوره آموزشی، پژوهشی مدیریت اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) تهران درسطح پژوهشگروارایه سخنرانی.

•  بررسی کارشناسی، ارزیابی واظهار نظر طرح نامه و سرفصل‌های پیشنهادی تأسیس رشته مدیریت اسلامی ازسوی شورای اسلامی شدن دانشگاه هاومراکزآموزشی.

•   طراحی دوره‌های آموزشی مدیریت با نگرش اسلامی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت).

•  شناسایی و تهیه شناسنامه سایت‌های مدیریت اسلامی به زبان انگلیسی.

• برگزاری کارگاه ضمن خدمت در مورد مباحث مدیریتی به تقاضای هسته گزینش آموزش­ و پروش.

• تشکیل پرونده علمی پیرامون موضوع «منابع انسانی» در رشته مدیریت.

•  اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی با عناوین:طرح نامه منشور تحول حوزه ـ طرح گردآوری و طبقه‌بندی آثار مکتوب با سرفصل‌های آموزشی، کاربردی مدیریت تبلیغ ـ زمان ـ مسجد ـ اردو و ارتباطات

• تهیه طرح‌های تحقیقاتی و مقالات زیر به درخواست موسسه  عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

ـ طرح تبیین حکمرانی اسلامی .

ـ طرح بررسی چگونگی استحکام نهاد خانواده بارویکرداسلامی.

ـ طرح بررسی حفظ وکرامت و تأمین معیشت کارکنان بر اساس منابع اسلامی.

ـ طرح تبیین الگوی توسعه اداری، اسلامی.

ـ  ارایه مولفه های طرح تهیه الگوی توسعه اسلامی ایرانی.

ـ طرح بررسی و ارایه راهکارهای تحقق الگوی توسعه اسلامی ایرانی.

ومقالات بررسی نقش نظارت و اصلاح نظام اداری، مدیریت بازار کار، سرمایه و پول، نقش عناصر ارزشی در توسعه، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، ساختار نظام تصمیم‌سازی در یک الگوی اسلامی، تبیین معیارهای تصمیم‌گیری با رویکرد موعود‌گرا، بررسی جایگاه شایسته‌سالاری در اصلاح نظام اداری از دیدگاه امام علی(ع)، بررسی نقش نظارت در اصلاح نظام اداری، نقش مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی سازمان‌های دولتی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی از دیدگاه اسلام، ایجاد وجدان کاری از نظر امام علی (ع)، ارزش عقل و اهمیت مدیریت در اسلام ـ الگویی از تعارض سازمانی در فرهنگ اسلامی، جایگاه انسان‌شناسی در سازمان و مدیریت، ارزشیابی شایستگی کارکنان، درآمدی بر بحث مدیریت اسلامی، معیارهای استخدام نیروی انسانی، آموزش کارکنان از دیدگاه اسلام، توکل در مدیریت، ارزشیابی عملکرد از دیدگاه اسلام اسلام و برنامه‌ریزی ـ مدیریت در اسلام، مدیریت با زیرساخت‌ فرهنگی ارزشی‌های اسلامی.

• تهیه طرح‌ تحول حوزه و طرح پرورش مدیرجهت مدیریت تحول حوزه.

• فراخوان سرفصل‌نویسی از صاحب‌نظران برای طراحی دروس دوره‌ها و برگزاری کلاس‌ها وکارگاه های آموزشی با عناوین زیر:

 ـ مدیریت زمان

ـ مدیریت مسجد

ـ مدیریت هیأت‌های مذهبی

ـ مدیریت اردوها

ـ مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی

ـ مدیریت تبلیغ

• فراخوان عمومی مقاله در سطح اعضای انجمن و ارزیابی مقالات ارایه شده در محورهای چهارگانه زیر:

ـ مبانی و مباحث اساسی در مدیریت اسلامی.

ـ وظایف مدیریت با رویکرد اسلامی.

ـ مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی.

ـ ارزش های اسلامی در حوزه رفتار سازمانی

•  شناسایی ۱۰۴ روحانی و طلبه فارغ‌التحصیل، استاد و دانشجوی رشته مدیریت در سطح کشور وتکمیل فرم ومدارک اعضا.

•  ثبت انجمن مدیریت اسلامی در سازمان ثبت اسناد کل کشوربه شماره ۱۱۷۹٫

•  اخذ مجوز انتشار نشریه برای انجمن و رتبه علمی پژوهشی «در مراحل پایانی».

• تهیه و تدوین و انتشار خلاصه نشست‌های علمی، تخصصی انجمن مدیریت اسلامی دردوجلد.

• تهیه و تدوین وانتشار نشست های برگزار شده توسط انجمن در قالب دی وی دی بین اعضا.

• تهیه و انتشار منابع ومقالات مدیریتی در قالب دی وی دی بین اعضا.

•  انجام طرح ممیزی  دانش مدیریت  به سفارش معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری.

•  انجام طرح  ممیزی گزارش دوسالانه مدیریت و به روز رسانی طرح قبلی .

•  انجام طرح  پژوهشی نیاز سنجی مدیریت اسلامی .(درحال اجرا)

•  انجام طرح پژوهشی مطالعات روش شناسی علوم. (درحال اجرا)

•  بروز‌رسانی سایت انجمن مدیریت اسلامی(www. Soim. ir)

•  شناسایی ‌قریب به ۱۰۰۰ عنوان کتاب یا مقاله در حوزه مدیریت اسلامی و جمع‌آوری‌آنها.

•  تهیه لیست سایت ها ومجلات مدیریتی.

•  برگزاری کارگاه مبانی مدیریت در مدرسه معصومیه.

• همکاری با شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در خصوص تأسیس رشته‌های مدیریت اسلامی.

•همکاری با پژوهشکده مدیریت اسلامی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب ارایه وتدوین وطراحی نقشه راه جامع مدیریت اسلامی.

•  همکاری با پژوهشگاه فرهنگ واندیشه وپژوهشگاه حوزه ودانشگاه ومؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در قالب برگزاری نشست های علمی.

·         همکاری با دبیرخانۀ حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب برگزاری نشست ومقاله.

·         همکاری با سازمان بازرسی ناجا درقالب ارایۀ مقاله وشرکت در همایش .

·         سفارش وتدوین چهار مقاله با عناوین:

۱٫      بررسی و تحلیل موانع سازمانی پیشرفت و تحول؛ راه کارهای  غلبه بر آنها با استفاده از سیره قرآنی حضرت موسی(ع)

۲٫      ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث

۳٫      زیرساخت فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استلزامات تحقق آن

۴٫      تبیین نقش نظارت و ارزیابی اصلاح گرایانه در پیشرفت از منظر قرآن و حدیث

 

آدرس قم – خیابان جمهوری اسلامی- کوچه دوم – فرعی اول سمت چپ – ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه – طبقه دوم
تلفن و راه های ارتباطی شماره تلفن: ۳۲۹۰۶۷۰۳ – ۰۲۵

آدرس رایانامه(ایمیل): info@soim.ir

آدرس سایت http://soim.ir/

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.