تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱۳۹۶


تواضع و تکبر کوه ها در برابر کشتی نوح


برچسب ها :
دیدگاه ها