تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۶


مجموعه پرسش و پاسخ های دینی و اعتقادی و پاسخ به شبهات در بخش شیعه پاسخ می دهد سایت مجمع جهانی شیعه شناسی

http://shiastudies.com/fa/category/information-bank/shiite-response/

http://shiastudies.com


برچسب ها :
، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها