مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج)

مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج)

 

تاریخ تاسیس ۱۳۸۰
کشور مکان استقرار ایران-قم
اساسنامه مقدمه
مـؤسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) با هدف نـشر و تـبلیغ مبانی و مـعارف اسـلام و تحکیم انقلاب اسلامی در میان آحاد جامعه و در چارچوب نـظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای منویات، رهنمودها و فرامین ولایت مطلقه فقیه که در عصر حاضر حـضرت آیـت‌الله‌العـظمی امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) عهده‌دار آن می‌باشند، تشکیل می‌گردد و اصلی‌ترین فعالیت آن ارائه خدمات تکمیلی به حـوزه‌های عـلمیه به منظور ایجاد جـامعه شـایسته، منتظر و مستعد ظـهور آخـرین حجت الهی(عج) است.
فصل‌اول: کلیات
ماده یک: نام
نام این مجموعه، مؤسسه فرهنگی «ولاء» می باشد که در اینجا به اختصار مؤسسه نامیده می‌شود.
ماده دو: جایگاه سازمانی
مؤسسه به صورت مستقل از نهادها، ارگانها و جریانات مختلف زیرنظر هیئت امناء به انجام فعالیت می‌پردازد.
ماده سه: زمان فعالیت
فعالیت مؤسسه از ماه مبارک رمضان ۱۴۲۲ مطابق با آبان‌ماه سال ۱۳۸۰ هجری شمسی آغاز و انشاءالله در صورت نیاز تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد یافت.
ماده چهار: محدوده فعالیت
فعالیت مؤسسه به منظور تحقق اهداف خود به صورت مستقل یا از طریق همکاری با نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاههای اجرایی و مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی داخل و خارج از کشور انجام خواهد گرفت.

فصل دوم: رسالت، اهداف، سیاستها و وظایف
ماده پنج: رسالت
پیشبرد اسلام، انقلاب اسلامی و دفاع از آن
ماده شش: اهداف
۱٫ ارتقاء توان علمی، عملی و فرهنگی جامعه اسلامی
۲٫ پژوهش در معارف بنیادی و کاربردی
۳٫ تبلیغ فرهنگ قرآن و عترت
ماده هفت: سیاستها
۱٫ اولویت دادن به جهت‌گیری‌های ولی فقیه با تأکید بر ضرورت‌های مورد غفلت واقع شده.
۲٫ هماهنگی و همکاری با مراکز، مؤسسات و بخشهای علمی و فرهنگی نهادهای انقلاب اسلامی
ماده هشت: وظایف مؤسسه
مؤسسه در راستای رسالت و اهداف خود وظایف ذیل را انجام می‌دهد:
۱٫ تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی
۲٫ تأمین نیازهای فرهنگی
۳٫ تأمین منابع موردنیاز برای رفع و دفع مخاطرات انقلاب اسلامی
۴٫ تأمین، مدیریت و مهندسی اطلاعات علمی و فرهنگی
۵٫ ارائه خدمات مشاوره و اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی
۶٫ تولید و انتشار محصولات علمی و فرهنگی
۷٫ برگزاری جلسات عمومی و نمایشگاه‌های مختلف

فصل سوم: ارکان
ارکان مؤسسه عبارتند از:
۱٫ هیئت مؤسس
۲٫ هیئت امناء
۳٫ هیئت مدیره
۴٫ مدیرعامل
ماده نه: هیئت مؤسس:
هیئت مؤسس بعد از تشکیل اولین جلسه امناء به کار خود پایان خواهد داد.
وظایف و اختیارات هیئت مؤسس به شرح ذیل است:
الف)کسب مجوزهای لازم برای تأسیس از مراجع ذی‌صلاح و ثبت مؤسسه
ب) فراهم کردن مقدمات و امکانات برای شروع کار مؤسسه
ج) تعیین هیئت امناء
ماده ده: تعریف هیئت امناء، نحوه تشکیل و ترمیم:
هیئت امناء مؤسسه با دعوت اعضای هیئت مؤسس تشکیل می‌گردد و در اولین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس انتخاب خواهند کرد و در صورت قطع همکاری هر یک از اعضای هیئت امناء، دعوت از عضو جدید با پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب اکثریت صورت خواهد گرفت. اعضای هیئت امناء پنج نفر از فضلاء حوزه علمیه و افراد آگاه و متعهد خواهند بود.
تبصره یک: در صورت استعفا و یا قطع ارتباط حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیئت امناء مجمع عمومی متشکل از باقی‌مانده هیئت امناء و اعضای هیئت مدیره برای تصمیم‌گیری در مورد ترمیم هیئت امناء برگزار خواهد شد.
ماده یازده: وظایف هیئت امناء
۱٫ تصویب اساسنامه و اصلاح آن
۲٫ تصویب ساختار مؤسسه و آئین‌نامه داخلی هیئت امناء
۳٫ تصویب سیاستهای کلی مؤسسه
۴٫ انتصاب اعضای هیئت مدیره برای مدت ۴ سال و برکناری آنها در صورت لزوم
تبصره: ساز و کار ترمیم هیئت مدیره در آئین‌نامه داخلی هیئت امناء به تصویب خواهد رسید.
۵٫ نصب مدیرعامل به مدت سه سال و عزل او در صورت لزوم
۶٫ تصویب هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدها و مراکز تابعه
۷٫ نظارت بر حسن اجرای مصوبات و هزینه‌ها
۸٫ جلب کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای مؤسسه
۹٫ تأیید تراز مالی سالیانه
۱۰٫ عزل رئیس هیئت مدیره در صورت لزوم
۱۱٫ ترمیم هیئت امناء در صورت لزوم
ماده دوازده: هیئت مدیره
هیئت مدیره متشکل از هفت نفر عضو حقیقی به انتخاب هیئت امناء و مدیرعامل به عنوان عضو حقوقی (در صورتی که از اعضای حقیقی نباشد) تشکیل می شود. حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات هیئت مدیره پنج نفر خواهد بود.
تبصره: هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان منشی، انتخاب خواهد کرد.
ماده سیزده: وظایف هیئت مدیره
۱٫ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به هیئت امناء
۲٫ تصویب آئین‌نامه‌های داخلی
۳٫ تصویب برنامه و بودجه
۴٫ انتصاب معاونان به پیشنهاد مدیرعامل
۵٫ تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
ماده چهارده: مدیرعامل
به منظور اداره مؤسسه، اجرای مصوبات و ایجاد ارتباط منظم بین معاونتها، هیئت امناء یکی از افراد مدیر، متعهد و آگاه به مسائل جامعه را به عنوان مدیرعامل منصوب خواهد کرد.
ماده پانزدهم: وظایف مدیرعامل
۱٫ پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی و آئین‌نامه‌های داخلی مؤسسه به هیئت مدیره
۲٫ پیشنهاد نصب معاونین به هیئت مدیره
تبصره یک: مدت مسئولیت معاونین دو سال خواهد بود.
تبصره دو: عزل معاونین در صورت لزوم به عهده مدیرعامل خواهد بود.
تبصره سه: در صورت عدم دستیابی به فرد مناسبی برای تصدی یک معاونت، مدیرعامل موظف است خودش سرپرستی آن معاونت را به عهده گرفته و یا شخص دیگری را به عنوان سرپرست آن تعیین کند. دوره سرپرستی ۳ ماه است و تمدید حداکثر یک دوره دیگر با اطلاع هیئت مدیره و تصمیم مدیرعامل صورت می‌گیرد.
۳٫ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه
۴٫ ارائه گزارش عملکرد به هیئت مدیره و هیئت امناء حسب مورد
۵٫ امضاء قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره
۶٫ نمایندگی رسمی مؤسسه در مجامع و مراکز و مؤسسات (حسب مورد) در چارچوب مقررات مؤسسه

تبصره: مدیرعامل می‌تواند این نمایندگی را به شخص دیگری تفویض نماید.

فصل چهارم: سایر موارد
ماده شانزدهساختار اجرایی
ماده هفده: منابع مالی
منابع مالی مؤسسه از طریق دریافت وجه نقدی و اموال از اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه‌های متناسب با اهداف مؤسسه و دریافت اعتبارات تخصیص یافته به مؤسسات فرهنگی و تحصیل وام تأمین خواهد شد.
ماده هیجده: انحلال مؤسسه
در صورتی که تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه به تشخیص هیئت مدیره و تأیید هیئت امناء میسور نباشد و ادامه فعالیت مؤسسه ممکن نگردد، انحلال مؤسسه با رأی اعضای هیئت امناء اعلام و هم زمان مدیر تسویه‌ای به انتخاب هیئت امناء تعیین خواهد شد.
تبصره یک: مدیر تسویه موظف است در زمان تعیین شده توسط هیئت امناء به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال و دارایی‌های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و رد امانات، اقدام و گزارش‌نهایی را به هیئت امناء تسلیم نماید.
تبصره دو: هیئت امناء بعد از دریافت گزارش مدیر تسویه، موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه درباره باقیمانده اموال و دارائیها برای واگذاری به مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و یا به فعالیت‌های مشابه فرهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی تصمیم بگیرد.
تبصره سه: مدیر تسویه موظف است ظرف مدتی که از طرف هیئت امناء تعیین می‌شود به واگذاری دارائی‌ها و اموال باقیمانده اقدام نماید.
ماده نوزده: قوانین و مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم به مؤسسه، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، متن اساسنامه و آئین‌نامه‌های داخلی خواهد بود.
ماده بیست: تغییرات در اساسنامه
انجام تغییرات در اسـاسنامه به یکی از طرقی که در آئین‌نامه داخلی تعیین خواهد شد و با تصویب ۴/۵ اعضای هیئت امناء امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده بیست و یک: خاتمه
این اساسنامه در بیست و یک ماده و دوازده تبصره تنظیم و در تاریخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک به تصویب هیئت امناء رسید.

اهداف و چشم انداز بیانیه ی چشم انداز
بـا توکـل به خداوند متعال و استعانت از حضرت حجه بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پرتو فرمایشات و رهنمودهای ولی فقیه و در مسـیر تحقق فـرایند اهداف نـهضت اسـلامی ، در چشم انداز سال ۱۳۹۰، مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نهادی است:«انقلابی، حوزوی، توانمند، تأثیرگذار در حوزه فرهنگ با تمرکز بر گروههای مرجع و الگوی مؤسسات فرهنگی »

مؤسسه در افق چشم انداز از طریق آموزش، پژوهش، تبلیغ، اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی به ارتقاء بصیرت آحاد مردم از طریق گروههای مرجع و تربیت مدیران و مربیان فرهنگی کارا و اثربخش، در کشور اقدام نـموده و دارای ویژگی های ذیل است:

* انقلابی: متکی بـر دیـدگـاههـای حـضـرت امـام خـمینی«ره» و حـضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دام ظلّه» فـعال، متعهد بـه اسلام نـاب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم)
* حوزوی: مستقل، مورد اعتماد
* توانمند: برخوردار از منابع انسانی متعهد، متخصص و دارای تفکر بسیجی، وجدان کاری، انضباط و روحیه تعاون
* تأثیرگذار در حوزه فرهنگ: ارتقاء بصیرت حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، مسئولان، هیأتهای مذهبی و هنرمندان
* الگوی مؤسسات فرهنگی: دارای تعامل مؤثر با نهادهای حوزوی و فرهنگی، پاسخگو و نظام مند.

بیانیه ی مأموریت
بـر اسـاس رهنـمودها و فـرمایشـات حـضرت امـام خـمینی «قدس سرّه» و حــضـرت آیـت اللّه العظمی خامنه ای «دام ظّله» و مواد مصرّح در اساسنامه، بیانیه ی مأموریت مؤسسه به شرح زیر است:
مؤسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به مـنظور:
* کمـک به شـکل گیـری فـرآیـند تحقق اهداف نهضت اسلامی
* تحقق مطالبات مغفول مانده حضرت امام خمینی «ره» و مقام معظم رهبری «دام ظلّه» از حوزه ی علمیه و در عرصه ی فرهنگ
* ارتقاء بصیرت آحاد مردم از طریق گروههای مرجع و تأثیرگذار در جامعه
* تربیت مدیران و مربیان فرهنگی
به وجود آمده و با مخاطب قرار دادن
* حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، مسئولان، هیأتهای مذهبی و هنرمندان
در سطح کشور به:
* تولید محصولات فرهنگی، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای برنامه های پژوهشی، تبلیغی و اطلاع رسانی
اقدام می نماید. وجوه ممیزه ی مؤسسه عبارت اند از:
* فعالیت بر اساس فرمایشات ولی فقیه، تمرکز بر گروههای مرجع، ارائه خدمات متنوع و با کیفیت، استفاده از روشهای علمی و توجه به نیازهای روز جامعه، به کارگیری نیروهای تکلیف مدار، مخلص و دارای روحیه بسیجی؛
مؤسسه خود را نسبت به:
* تحقق جهت گیریهای ولی فقیه و سیاستهای مصوب هیأت امناء، ارتقاء بصیرت و مهارت مخاطبین، ارتقاء وضع مادی و معنوی همکاران، اجرای تعهدات حقوقی، فعالیت بر اساس قوانین موضوعه کشوری،

 

آدرس بلوارامین – خیابان گلستان – نبش کوچه ۷- پلاک ۲۱ -مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عجل الله فرجه)
تلفن و راه های ارتباطی ۰۲۵۳۷۷۴۹۴۵۸

۰۲۵۳۷۷۴۹۴۵۹

۰۲۵۳۲۴۰۱۸۰۵

۰۲۵۳۲۴۰۱۸۰۶

۰۲۵۳۲۴۰۱۸۰۷

فکس : ۰۲۵۳۲۹۲۰۳۶۴

 

آدرس سایت http://v-montazar.com

 

 

http://shiastudies.com

مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج)

مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج) مـوسسه فـرهنگی ولاء مـنتظر (عج)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.