مرکز بررسی هاى اسلامى

مرکز بررسی هاى اسلامى

 

تاریخ تاسیس ۱۳۵۲
کشور مکان استقرار ایران-قم
تاریخچه نام مشهور:           مرکز بررسیهاى اسلامى

نام عربى: مرکز البحوث الاسلامیه

نام لاتین: Center of Islamic Studies

مؤسس:   استاد سید هادى خسروشاهى

مدیر اجرایی:        سید محمود خسروشاهى

ماهیت مرکز:        پژوهشى

زمینه‏ فعالیت:        علمى، فرهنگى، تاریخى

هیأت مؤسس

۱٫ سید هادى خسروشاهى

۲٫ محمد جواد حجتى کرمانى

۳٫ داود الهامى

۴٫ مصطفى بروجردى

۵٫ محمد صادق حسینى

۶٫ سید محمد ثقفى

 

 هیأت مدیره

۱٫ سید هادى خسروشاهى (رییس)

۲٫ داود الهامى (نایب رییس)

۳٫ سید محمد ثقفى (عضو)

 

 نشریات

  ۱ – فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر

          موضوع : تاریخ و فرهنگ

 

          صاحب امتیاز و سردبیر: سید هادى خسروشاهى

 

          سال شروع : ۱۳۷۱

 

   ۲ – هفته نامه بعثت

           صاحب امتیاز: سید هادى خسروشاهى

 

          سردبیر: سید محمود خسروشاهى

 

           سال شروع :  ۱۳۵۸

اساسنامه اساسنامه مرکز بررسی های اسلامی قم

با نام خدا به انگیزه ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، «مرکز بررسی های اسلامی قم» تشکیل گردید.

فصل اول ـ کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده ۱ ـ نام مرکز بررسی های اسلامی قم می باشد و برای اختصار ذیلاً مؤسسه نامیده می شود.
ماده ۲ ـ نوع مؤسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی و غیر صنفی تأسیس شده، انتفاعی است.
ماده ۳ ـ سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است.
ماده ۴ ـ مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و رسمیت آن نامحدود است.
ماده ۵ ـ مرکز اصلی و نشانی مؤسسه: قم ـ خیابان شهدا ـ نبش کوچه ممتاز ـ ساختمان مرکز بررسی های اسلامی (صندوق پستی قم ۱۳۶)
ماده ۶ ـ تغییر مرکز اصلی و نشانی مؤسسه و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب مؤسسان و با اطلاع قبلی و تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.
ماده ۷ ـ سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است:
الف ـ مبلغ ….. ریال که در بدو تأسیس مؤسسه از سوی مؤسسان تأمین و پرداخت شده است.
ب ـ وجوه نقدی و اموال منقول که از طرف مؤسسان و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه واگذار شده یا بشود و نیز سایر هدایا و کمک های بلاعوض.
ماده ۸ ـ اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:
۱ ـ تأسیس و اداره کتابخانه های تخصصی، تحقیقاتی و یا عمومی با اخذ مجوز لازم. ۲ـ انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی. ۳ـ ترجمه متون و کتاب به زبان های خارجی و یا بالعکس. ۴ـ طراحی و برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی. ۵ـ انجام فعالیت های انتشاراتی و تأسیس و اداره مرکز نشر به منظور انتشار کتاب، نشریات، مطبوعات و همچنین اقدام به تأسیس و تجهیز چاپخانه با اخذ مجوز لازم آن. ۶ـ تشکیل جلسات گفتگو، انجمن ها، کنفرانس ها و سمینارها در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف مؤسسه و نیز برگزاری و تدارک همایش های علمی فرهنگی برای دستگاه های دولتی یا سازمان های خصوصی. ۷ـ تأسیس و اداره مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات به اساتید، طلاب، دانشجویان و سایر علاقمندان و تولید و عرضه نرم افزارهای کامپیوتری متناسب با فعالیت ها و اهداف مؤسسه. ۸ـ برقراری ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور و انجام مبادلات فرهنگی از طریق مبادله خدمات و کالاهای فرهنگی، کتاب، مطبوعات و نرم افزار.
ماده ۹ ـ کلیه فعالیت ها و اقدامات مؤسسه بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد.
ماده ۱۰ ـ هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد.
ماده ۱۱ ـ به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت های فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، مؤسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:
ـ تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تأمین هزینه های مؤسسه.
ـ سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی های مؤسسه.
ـ انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
ـ تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.
ماده ۱۲ ـ هرگاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیت های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از سازمان یا مؤسسه دولتی، نهاد انقلابی و یا وزارتخانه ذیربط اقدام خواهد شد.

فصل دوم ـ ارکان اصلی مؤسسه

ماده ۱۳ ـ ارکان اصلی و تشکیلات اسامی مؤسسه به شرح زیر است:
الف ـ مؤسسان (مجمع عمومی)
ب ـ هیأت مدیره
ج ـ مدیر عامل
ماده ۱۴ ـ مؤسسه فرهنگی، هنری با تصمیم و تصویب مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و آن را امضاء کرده اند تأسیس شده و مؤسسان اولیه و کسانی که بعداً بر اساس ضوابط قانونی و مقررات اساسنامه و موافقت مؤسسان به عضویت مؤسسه فرهنگی، هنری پذیرفته شوند مجمع عمومی مؤسسه را تشکیل می دهند.
ماده ۱۵ ـ وظایف مؤسسان به شرح زیر است:
الف ـ تصویب اساسنامه.
ب ـ انتخاب اولین هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه.
ماده ۱۶ ـ مؤسسان از بدو تأسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی به عنوان مجمع مسئول سیاست گزاری و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر می باشند:
الف ـ تصویب بودجه و تراز مالی.
ب ـ تعیین و تصویب سیاست های کلی و خط مشی و برنامه های آتی و تصویب آئین نامه و دستورالعمل اجرائی مؤسسه.
ج ـ انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل و در صورت لزوم بازرس.
د ـ استماع گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل و رسیدگی به آن و اظهارنظر درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب)
هـ ـ تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و اطلاع دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
و ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی.
ز ـ تغییر و اصلاح مواد اساسنامه و انحلال مؤسسه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
ماده ۱۷ ـ جلسات مجمع عمومی سالی یک بار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور کل اعضاء ضروری است و تصمیمات اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کلیه اعضاء، حضور صاحبان اکثریت سرمایه در جلسات بعدی ملاک تصمیم گیری خواهد بود. تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.
ماده ۱۸ ـ جلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل قابل تشکیل است و در دعوتنامه که به صورت کتبی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد بایستی دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.
ماده ۱۹ ـ امور اجرائی مؤسسه توسط هیأت مدیره ای حداقل متشکل از دو نفر که از بین مؤسسان (اعضای مؤسسه) برای مدت یک سال انتخاب می شوند اداره خواهند شد.
ماده ۲۰ ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء ـ رأی طرفی که مدیرعامل موافق آن است لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات متشکله که لااقل هر ۱۵ روز یک بار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد الزامی است، هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره برخواهد گزید همچنین هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء (در صورت انتخاب) سمت های دیگری تعیین نماید، تجدید انتخاب هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است و رئیس هیأت مدیره می تواند در عین حال سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد.
ماده ۲۲ ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان نمایندگان قانونی مؤسسه دارای کلیه اختیارات لازمه قانونی اجرائی بوده و می توانند وظایف محوله را بین خود تقسیم نمایند، اهم وظایف هیأت مدیره (رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل) به شرح زیر است:
ـ حفظ و حراست از اموال مؤسسه و تهیه صورت دارائی از اموال آن.
ـ رسیدگی به حساب های مؤسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات.
ـ اجرای مصوبات مجموع عمومی (مؤسسان) در ارتباط با امور مؤسسه.
ـ تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آئین نامه و دستورالعمل و روش های اجرای آن پس از تصویب مجمع.
ـ افتتاح حساب در بانک ها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص و طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلاء و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام کلیه امور و مسائل قضائی، مالیاتی، ثبتی و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرائی.
ماده ۲۳ ـ هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نماید و مدیرعامل نیز می تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از وظایف محوله را به وی واگذار کند.
ماده ۲۴ ـ با توجه به اینکه مدیرعامل مؤسسه به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره، مسئولیت های اداری و اجرایی مؤسسه را عهده دار است، می تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرح ها و برنامه ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولین و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت های مؤسسه اقدامات لازمه را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیأت مدیره مسئول است.
ماده ۲۵ ـ مؤسسان (مجمع عمومی) می توانند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حساب های سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیر عامل و هیأت مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد.
ماده ۲۶ ـ بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرائی مؤسسه را داشته باشد در هر زمان می تواند به اسناد و مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عنداللزوم تذکرات ضروری را به مسئولین و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسائی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب به مؤسسان (مجمع عمومی) اطلاع دهد.

فصل سوم ـ امور عمومی، مالی، محاسباتی ـ انحلال و تصفیه

ماده ۲۷ ـ سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال خاتمه می یابد.
ماده ۲۸ ـ کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.
ماده ۲۹ ـ مدیرعامل می تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) و یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.
ماده ۳۰ ـ کلیه اموال و دارایی هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارائی آن افزوده شود در دفاتر مربوط ثبت خواهد شد و در صورتی که از محل فعالیت های مؤسسه درآمدی تحصیل شود پس از وضع هزینه های جاری و قانونی و منظور نمودن قسمتی از آن به ذخیره احتیاطی (برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه) بقیه بین اعضای مؤسسه قابل تقسیم خواهد بود و مؤسسان در این زمینه حق هرگونه اخذ تصمیمی را خواهند داشت.
ماده ۳۱ ـ فوت یا حجر یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیرعامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشین وظیفه محوله را انجام خواهد داد و گزینش عضو جانشین با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ انحلال مؤسسه به رأی موافق کلیه اعضاء مؤسس امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور کلیه اعضاء حاصل نگردد رأی دارنده اکثریت سرمایه ملاک و معتبر خواهد بود، همزمان با انحلال مدیر تصفیه ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضاء یا خارج تعیین خواهد شد، مدیر تصفیه موظف است به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال و دارائی های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اقدام و گزارش نهائی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نماید و مؤسسان (مجمع عمومی) درباره باقیمانده اموال و دارائی ها اخذ تصمیم خواهند نمود و در این زمینه حق همه گونه اختیاری را خواهند داشت.
ماده ۳۳ ـ هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه یا تغییر در مؤسسان و هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه بایستی با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.
ماده ۳۴ ـ درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.
ـ این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۴ ماده در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۵ هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری با حضور کلیه اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

ظرفیت ها مروری بر فعالیت هاى مرکز بررسی هاى اسلامى

بنیانگذار و مدیر مرکز  بررسی های اسلامی : استاد سید هادی خسروشاهی
مدیر اجرائی مرکز بررسی های اسلامی : سید محمود خسروشاهی
تاسیس : سال ۱۳۵۲ هجری شمسی

۱٫ واحد تحقیقات و پژوهش

* جمع آورى و تدوین آثار علامه طباطبائى (۲۴ جلد) که توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده است.  
*جمع آورى و تدوین آثار متفرقه استاد سید هادى خسروشاهى (۲۰ جلد).
*جمع آورى و تحقیق آثار سید جمال الدین اسدآبادى (۹ جلد) که در قم و قاهره چاپ شده است.
* تهیه مجموعه حرکت هاى اسلامى معاصر (۲۰ جلد) که ۱۰ جلد تاکنون منتشر شده است.
* مجموعه اسناد انقلاب اسلامى ایران (۲۰ جلد) که ۶ جلد چاپ شده است.
*جمع آوری و تدوین آثار استاد سید غلامرضا سعیدی (۱۰ جلد)

۲٫ واحد تاریخ، اسناد و خاطرات (تالیف و تدوین کتب)

* علماى آذربایجان و تاریخ خاندان
* زندگى و مبارزه شیخ محمد خیابانى
* زندگى و مبارزه ثقه الاسلام تبریزى
* اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره سید جمال الدین اسدآبادى
* اسناد وزارت خارجه ایران درباره سید جمال الدین اسدآبادى
* زندگى و اندیشه علامه محمدتقى قمى
* یادواره آیت الله سید ابوالقاسم کاشانى
* یادواره شهید سید مجتبى نواب صفوى
* یادواره ها و یادمان ها (۲ جلد)
* اسناد ساواک درباره استاد سید هادى خسروشاهى
* خاطرات استاد سید هادى خسروشاهى در ۲۰ جلد (۹ جلد تاکنون منتشر شده است)
* نگاهى به زندگى و آثار استاد سید هادى خسروشاهى
*یادنامه امام موسی صدر

۳٫ واحد اینترنت

* راه اندازى سایت استاد خسروشاهى  www.khosroshahi.ir
* راه اندازى سایت مرکز بررسی های اسلامی   www.iscq.ir

۴٫ واحد نشر الکترونیک

* نرم افزار مجموعه اى از آثار استاد خسروشاهی، نسخه اول و نسخه دوم که با همکارى واحد نشر الکترونیک مرکز بررسی هاى اسلامى و مؤسسه کامپیوترى نور تهیه شده است.
* تهیه نرم افزار مجموعه آثار سید جمال الدین اسدآبادی با همکاری واحد نشر الکترونیک مرکز بررسی هاى اسلامى مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی

۵٫ واحد نشریات 

* هفته نامه بعثت : ۳۵ سال انتشار مستمر (تاکنون ۱۴۸۰ شماره(
* فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر، ۶سال (۲۴ شماره)
* ویژه نامه هاى تاریخ و فرهنگ معاصر (۳ مجلد(

۶٫ واحد انتشارات

* مرکز بررسی هاى اسلامى : (چاپ بیش از ۳۰ عنوان کتاب) به زبان هاى : فارسى، عربى، انگلیسى و آلمانى (از جمله قرآن و نهج البلاغه(
* کلبه شروق : (چاپ بیش از ۴۵ عنوان کتاب(
* همکارى با ناشرین : دارالعلم، دارالفکر، دارالتبلیغ، شفق، نسل جوان، انتشارات امام عصر (عج)، خرم، بوستان کتاب در قم، و مراکز نشر تهران : مؤسسه اطلاعات، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، بعثت، شرکت سهامى انتشار، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، مؤسسه تحقیقاتى صدر، مجمع تقریب، مرکز فرهنگى اسلامى اروپا رم – ایتالیا
* چاپ و نشر ۱۶۵ کتاب و نشریه و رساله و مجله به زبان هاى : فارسى، ایتالیایى، عربى، انگلیسى و فرانسه توسط مرکز فرهنگى اسلامى اروپا-رم ، دارالهدف و مکتبه الشروق مصر – قاهره
* همکارى در نشر ۵۰ جلد کتاب و رساله درباره تشیع و اهل بیت و تاریخ معاصر در قاهره

۷٫ واحد کتابخانه 

* راه اندازى کتابخانه عمومى در استان قم (پردیسان)
* راه اندازى کتابفروشی کلبه شروق (قم – ابتدای خیابان صفائیه)

 

آدرس ایران ـ قم ـ خیابان شهدا ـ نبش کوچه ممتاز ـ ساختمان مرکز بررسی های اسلامی ـ صندوق پستی : ۳۷۱۸۵/۴۴۳۳
تلفن و راه های ارتباطی مدیر اجرایی مرکزmahmood.khosroshahi@gmail.com 
پست الکترونیک مرکز :  info@iscq.ir
تلفن و دورنگار دفتر مرکزی : ۳۷۷۴۱۴۲۳-۰۲۵
تلفن مرکز فروش کتب : ۳۷۸۳۸۱۴۴-۰۲۵
آدرس سایت http://iscq.ir

 

 

 

http://shiastudies.com

مرکز بررسی هاى اسلامى

مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى.مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى. مرکز بررسی هاى اسلامى

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.