موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

 

کشور مکان استقرار ایران-قم
هیئت مدیره هیأت مدیره مؤسسه متشکل از ۵ یا ۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که به مدت ۲ سال توسط تولیت آستانه تعیین و منصوب می‌گردند. حدود اختیارات هیئت مدیره در ماده ۱۹ اساسنامه مؤسسه تعیین شده است.

 

اعضای هیئت مدیره مؤسسه زائر کریمه به شرح ذیل می باشد:

 

 محمدجواد جهانگیرزاده            رئیس هیئت مدیره

 

 

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۵

 

سوابق اجرائی:

 

مدیر مالی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

مدیر املاک آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

ذیحساب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور طوس آب

عضو هیئت مدیره شرکت عمران معصومیه

معاون اجرائی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

عضو هیئت مدیره موسسه زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

 

 

محمد جوان                           نائب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۸

 

سوابق اجرائی:

 

بخشداری جعفرآباد

شاغل در استانداری قم از سال ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۸۸

معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از سال ۱۳۹۲ تاکنون

معاون پشتیبانی موسسه زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲

حسین فراهانی                       مدیرعامل

 

 

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۹

 

سوابق اجرایی:

 

_مدیر و معاون کشاورزی در موسسه زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت معصومه (س) از سال ۱۳۷۵تا ۱۳۹۱

 

_مدیرعامل موسسه زائر کریمه سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و از سال ۱۳۹۲ تا کنون

 

_دبیر کمیته اقتصاد و تولید سازمان نظام مهندسی استان قم از سال ۱۳۸۵ به مدت چهار سال

 

_عضو ستاد گیاهان دارویی استان از سال ۱۳۹۱ به مدت چهار سال

 

_مشاور شرکت ایثار و فجر کاشان از سال ۱۳۸۱ به مدت سیزده سال

 

_مسئول فنی تولید بذر و نهال موسسه زائر کریمه به مدت دوازده سال

 

ـ عضو هیئت مدیره موسسه زائر کریمه از سال ۱۳۷۶ تاکنون

 

 

 

تشویق ها و افتخارات:

 

_انتخاب چهره برتر استان قم در سال ۱۳۸۸

 

_مدیر نمونه استان در بخش کشاورزی ۱۳۷۷،۱۳۸۲،۱۳۸۵

 

_گندم و کلزا کار نمونه استان در شش مرحله (سال های ۱۳۸۱،۱۳۸۲،۱۳۸۵،۱۳۸۷،۱۳۸۸،۱۳۹۰)

 

_نمونه در سیستم آبیاری تحت فشار در سال ۱۳۸۱

 

 

 

آموزشی:

 

_پانزده ترم تدریس در دانشگاه پیام نور قم

 

_مدرس در کارگاه های آموزشی و باز آموزی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی  و نظام مهندسی و تولیدکنندگان استان

 

 

 

تحقیق و پژوهش:

 

_مطالعه و بررسی کشت گیاهان دارویی و زعفران در استان قم

 

_بررسی مشخصات ارقام انگور در منطقه جعفرآباد قم

 

_مطالعه و کشت فیلر (توام) درختان میوه( زیتون و انگور ، درختان بادام و انگور ، به و انگور)

 

_مطالعه و کنترل آفات و علف هرز باغ ها و مزارع با روش های غیر شیمیایی شامل:کارت زرد،تله نوری،تناوب گیاهی و گیاهان پوششی

 

_ایجاد باغ های سازگاری و مادری زیتون و پسته

 

_بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف کلزا،گندم،جو،پنبه و ذرت

 

_مطالعه و اجرای سیستم آبیاری قطره ای،کم فشار،تیپ  و بارانی (گان_سنتر پیوت) در مزارع و باغ های موقوفه به طوری که یافته های علمی به عنوان بهره بردار برتر در کنگره ملی آب و خاک کشور در سال  ۱۳۹۳ در پردیس تهران با سخنرانی ارائه شد.

 

رضا سیار

 

 

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۰

 

سوابق اجرائی:

 

تصدی مسئولیتهای مختلف در جهاد سازندگی(رئیس جهاد سازندگی بخش کهک و مدیر جهاد سازندگی استان قم)

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم

عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی قم

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوس رانی

عضو هیئت مدیره سازمان زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)

عضو هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان میادین میوه و تره بار در ادوار مختلف

عضو هیئت مدیره موسسه زائر کریمه وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

 

 

صفر فلاحی

 

 

 

 

 

ناصر اخوان‌زاده

 

 

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

 

سوابق اجرائی:

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت ۲ سال از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۰

مسئول املاک مهندسی وزارت سپاه در استان مرکزی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴

مسئول مهندسی ورزات دفاع در استان مرکزی از سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۸

مسئول فنی و مهندسی لشگر ۱۷ علی بن ابیطالب از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۰

مسئول ستاد توسعه لشگر ۱۷ علی بن ابیطالب از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵

بازرس فنی مرکز خدمات حوزه های علمیه از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹

معاونت عمرانی موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 

 

سید مهدی علیزاده طباطبایی

 

 

 

تاریخ تولد:۱۳۳۴

 

سوابق اجرائی:

 

مدیر کل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی کشور

معاون دفتر فرهنگ هنر و تربیت بدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

معاون برنامه ریزی استانداری قم

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی استانداری قم

مشاور شهردار و شورای شهر قم

معاون برنامه ریزی موسسه بنیان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری پایدار وابسته به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

مدیرعامل موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

 

ماده ۱۹-وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

 

الف) هیأت مدیره از میان خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس ویک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. هیأت مدیره در هر زمان می تواند آنان را عزل نماید.

 

ب) انتخاب مدیر عامل و معرفی به تولیت آستانه مقدسه و پیشنهاد عزل وی.

 

ج) بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل.

 

د) اسناد و اوراق تعهدآور موسسه و چک و بروات توسط امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء ریاست هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.

 

ه) انعقاد هر گونه قرارداد و فعالیت های اقتصادی و پذیرش نمایندگی، پیمانکاری، صادرات، واردات، انجام امور تجاری، ورود در فعالیت های اقتصادی دیگر بنگاه های اقتصادی یا مشارکت با آنان از جمله بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مجاز، پذیرش سرمایه گذار جدید و اجرائی شدن کلیه موارد مندرج در ماده “۶” ایناساسنامه نیازمند تصویب در هیأت مدیره است.

 

تبصره: هیأت مدیره می تواند اختیارات این بند را به مدیر عامل تفویض نماید.

 

و) اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور بنا به پیشنهاد مدیر عامل.

 

ز) تصویب آیین نامه های اداری، مالی و معاملات و حقوق و دستمزد جهت ارائه به تولیت آستانه مقدسه.

 

ح) تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ترازنامه و ارایه آن به تولیت آستانه مقدسه جهت تصویب نهایی.

 

ط) تسلیم یک نسخه از گزارش عملکرد، ترازنامه، حساب سود و زیان سالانه و صورت دارایی­ها حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل جلسه سالیانه به بازرس یا بازرسین.

 

ی) پیشنهاد نحوه مصرف سود سالیانه به تولیت آستانه مقدسه در اجرای ماده ۱۰ اساسنامه.

 

ک) پیشنهاد حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل به تولیت آستانه مقدسه.

 

ل) هیأت مدیره می بایست حداقل هر ۶ ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض موسسه را تنظیم کرده و به بازرس یا بازرسین تحویل دهد.

 

ن) هیچکدام از اعضای هیأت مدیره حق ندارند تمام یا بخشی از وظایف خود را به دیگری واگذار به نحوی که عضو دیگری بجای وی تصمیم گیری نماید.

 

ع) جلسات هیأت مدیره به صورت مستمر و حداقل ماهی یک بار بنا به دعوت قبلی و کتبی مدیر عامل تشکیل میشود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تشکیل جلسات اضافی بلامانع است و مصوبات آنها با کسب اکثریت مطلق آرای هیات مدیره خواهد بود.

 

ف) اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی توانند به عنوان مدیر عامل موسسه انتخاب شوند.

 

ذ) بررسی و تصویب استقراض یا رهن یا تحصیل وام و اعتبار و همچنین اعطای وام.

 

ماده۲۰- هیات مدیره و بازرسان تازمانی که جانشین آنها از سوی تولیت محترم آستانه مقدسه تعیین و معرفی نشده باشد در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

مدیر عامل مهندس حسین فراهانی

مدیرعامل:

هیئت مدیره مؤسسه از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و به تولیت آستانه مقدسه معرفی می‌نمایند؛ که پس از صدور حکم توسط تولیت آستانه به عنوان مدیرعامل انجام وظیفه خواهد کرد. حدود اختیارات مدیرعامل در ماده ۲۱ اساسنامه تعیین شده است.

وظایف و اختیارات مدیر عامل:

الف) اجرای مصوبات هیأت مدیره.

ب) همکاری با هیأت مدیره در تدوین آیین نامه­ها مانند مالی معاملات، حقوق و دستمزد و … .

ج) مدیریت انجام امور اداری و مالی موسسه.

د)حفظ و تنظیم فهرست دارایی های موسسه.

ه) تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تفریغ بودجه سال قبل، ترازنامه و حساب سود و زیان برای تسلیم به هیأت مدیره.

و) پیشنهاد سود قابل تقسیم یا مصرف سالیانه به هیأت مدیره.

ز) امضای اسناد و اوراق مالی و بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیر عامل و امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره به تشخیص هیأت مدیره و ممهور به مهر موسسه خواهد بود.

ح) پرداخت هزینه ها و ادای دیون و وصول مطالبات.

ط) استقراض یا رهن یا تحصیل وام و اعتبار و همچنین اعطای وام پس از تصویب هیأت مدیره و تایید تولیت آستانه مقدسه.

ی) افتتاح حسابهای جاری، ثابت و ارزی در بانکها یا مؤسسات معتبر اقتصادی و عند الزوم انسداد آنها.

ک) صدور و ظهر نویسی و پرداخت بروات، اسناد و سفته ها.

ل) پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی ها به هیأت مدیره.

م) انعقاد قرارداد و معاملات با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص با مجوز هیأت مدیره.(موضوع تبصره بند “ه” ماده ۱۹).

ن) پیشنهاد استخدام نیروی انسانی جدید و میزان حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان بر اساس آئین نامه های مربوطه و قوانین موجود به هیئت مدیره.

س) نصب و عزل مدیران و مشاورین و پیشنهاد ایجاد و تغییر ساختار سازمانی به هیئت مدیره.

ع) طرح و رسیدگی دعاوی در تمام مراحل و با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه ابتدایی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل و انتخاب داور و دادن اختیارات لازم و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش و پرداخت هزینه های مربوطه.

ف) شرکت در مناقصات و مزایده‌ها در راستای حفظ و بهره‌برداری بهینه از موقوفات.

ص) مدیر عامل می تواند با قبول مسئولیت، قسمتی از اختیارات و وظایف قانونی خود را به یکی از کارکنان مؤسسه واگذار نماید مگر وظایف و اختیارات تفویضی توسط هیئت مدیره.

ق)مدیرعامل دارای اختیار کامل جهت نیل به اهداف مقرر در ماده ۶ و ۱۰ اساسنامه می باشد.

ر) مدیر عامل نمی تواند به طور همزمان مدیر عاملی مؤسسه یا شرکت دیگری را دارا باشد.

ش) مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی موسسه است و در حدود اختیاراتی که در این اساسنامه قید شده است نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد.

 

مدیر طرح و برنامه  علی جعفری

شرح وظایف مدیر طرح و برنامه

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، تقسیم کار، هماهنگی امور تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر کار پرسنل و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله.
 • ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با بودجه و پروژه های اقتصادی موسسه به مدیرعامل و هیئت مدیره.
 • ارائه گزارش مرتبط با نتایج بررسی صورتهای مالی، بودجه، تغییرات اساسنامه، تغییرات سرمایه موسسه و پیشنهاد به مدیرعامل و هیئت مدیره.
 • همکاری در تهیه پیش نویس سیاستها و خط مشی های موسسه.
 • همکاری و همفکری با مدیرعامل در هدایت و رهبری موسسه برای نیل به اهداف خط مشی های تعیین شده.
 • تهیه و پیشنهاد خط مشی ها، برنامه های عملیاتی و استراتژیک موسسه به مدیرعامل.
 • پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی به مدیرعامل و اعلام نظر مشورتی در مورد خرید ماشین آلات مورد نیاز موسسه.
 • ارائه توصیه های لازم به مدیریت عامل و هیئت مدیره در تنظیم خط مشی و سیاستهای مالی و استفاده ثمربخش از سرمایه موسسه و تهیه طرحهای سرمایه گذاری برای کاربرد وجوه مازاد موسسه.
 • نظارت بر بکارگیری سیستمهای بهره وری، افزایش تولید، تقلیل ضایعات.
 • بررسی اقتصادی طرحهای موسسه و شناسایی توانمندی های بالقوه موسسه و ارائه گزارش به مدیرعامل.
 • نظارت بر تنظیم بودجه سرمایه ای به منظور تصمیم گیری در زمینه برنامه های بلندمدت، سرمایه گذاری، توسعه امکانات و تجهیزات و ماشین آلات(دارایی های بلندمدت) توسعه محصول و تامین منابع لازم برای بازپرداخت بدهی های بلندمدت.
 • برنامه ریزی برای نظارت بر نحوه پیشرفت پروژه های موسسه و ایجاد ارتباط بین موسسه و شرکتهای مشابه.
 • نظارت بر محاسبه و تعیین حجمی از فروش که موسسه قادر به رسیدن سود مورد نظر است.
 • نظارت بر بررسی تاثیر ترکیب فروش محصولات بر نقطه سر به سر و حجم فروش پیش بینی و سودآوری موسسه.
 • تشکیل گروههای کاری متشکل از افراد تحت سرپرستی به منظور ایجاد بهره ورتر فعالیتهای فرآیند تعریف شده.
 • نظارت بر تهیه گزارش توزیع بودجه موسسه و نظارت بر اجرای بودجه.
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی موسسه و ارائه پیشنهاد به منظور بروز نگهداشتن آن به مدیریت عامل.
 • تعیین مشخصات نرم افزارهای مورد نیاز و شناسایی توانمندی های بالقوه موسسه.
 • اجرای مصوبات هیئت مدیره و دستورات مدیرعامل.
 • برنامه ریزی برای تهیه آمارهای صحیح و به هنگام.
 • نظارت بر تهیه و تدوین بودجه سالانه موسسه.
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها و سمینارهای مختلف اقتصادی، علمی، ایزو و …
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام سایر وظایف محوله در ارتباط با شغل بر حسب دستور مافوق.

 

مدیر حقوقی ناصر جوهری

شرح وظایف مدیر حقوقی

 •  اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 •  بررسی حقوقی قراردادهای داخلی مرتبط و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و گزارش به مقام مافوق .
 •  نظارت بر طرح دعاوی و دفاع از حقوق موسسه و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه موسسه در مراجع قضایی و غیرقضایی .
 •  نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغیه های صادره ، مراجع قانونی و معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات آستانه به مراجع ذیربط.
 •  مشاوره در انعقاد قراردادهای مختلف در موسسه و ارایه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح موسسه
 •  رسیدگی به معضلات حقوقی موسسه ، مناطق ، سازمانهای و موسسات و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی .
 •  پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونتها ، مدیریتهای ستادی ، مناطق و سازمانها و رفع ابهام از قوانین موجود و ارایه مشاوره قانونی به آنها .
 •  ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارایه شده به موسسه و ارایه پیشنهادهای اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات موسسه  و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق .
 •  نظارت بر حضور فعال و مجدانه کارشناسان حقوقی اداره در مراجع دادگستری و نحوه دفاع آنها و نیز اخذ و بررسی گزارشات جلسات دادرسی پس از آن .
 •  
 •  حضور در نشست های قضایی و ایجاد هماهنگی های لازم برای ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی .
 •  نظارت بر گردآوری قوانین و مقررات مربوط به موسسه و ایجاد بانک اطلاعات به روز قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به واحدهای ذیربط.
 •  بررسی و مشاوره در امور حقوقی مربوط به پرونده های خاص و علمی بنا به درخواست و پیشنهاد کارشناسان حقوقی .
 •  رسیدگی به اختلاف نظرهای حقوقی .
 •  انجام سایر وظایف مربوطه از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف 

 

کارشناس حقوقی

نام: محمّد امین مصیّبی 

                

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 1. دپیلم ادبیات و علوم انسانی سال ۱۳۸۳
 2. لیسانس (مدرک کارشناسی) در رشته حقوق قضایی سال ۱۳۸۶
 3. فوق لیسانس (مدرک کارشناسی ارشد) در رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی سال۱۳۹۰؛
 4. فارق التحصیل مقطع کارشناسی ارشد با درجه عالی و با عنوان پایان نامه «بزه­پوشی در فرایند عدالت کیفری»؛
 5. تحقیق و تألیف بیش از ۱۴ مقاله و تحقیق علمی و پژوهشی؛

سوابق اجرایی:

 1. خدمات قضایی و مشاوره ی حقوقی ۱۳۸۴- ۱۳۸۹؛
 2. کارشناس حقوقی دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان قم۱۳۹۱- ۱۳۹۲؛
 3. کارشناس حقوقی موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه (س) ۱۳۹۲- تاکنون؛
 4. مشاور حقوقی هیئت ورزش­های رزمی استان قم ۱۳۸۹- ۱۳۹۲؛
 5. عضویت و فعالیت در بسیج حقوقدانان

شرح وظایف  کارشناس حقوقی

 • حضور مرتب در محل کار و دریافت و تنظیم برنامه کار روزانه.
 • کسب اطلاعات از شرایط کلی و نیازهای موسسه در مورد قراردادهای تنظیمی و شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی و طرف قرارداد.
 • تدوین متن و طرح قراردادهای مورد نیاز موسسه با ملحوظ داشتن پیش شرطهای اولیه و کلی طرفین قرارداد و انجام هماهنگیهای لازم با واحدهای ذیربط داخل موسسه و مافوق.
 • دقت و کنترل در جهت رعایت موازین حقوقی در قراردادهای تنظیمی فیمابین موسسه و اشخاص حقیقی و حقوقیو حصول اطمینان از رعایت مصالح کلی و منافع حقوقی موسسه.
 • پیش بینی نکات لازم در قراردادها در خصوص مدت، مبلغ، شرایط پرداخت، تعهدات طرفین، حل اختلاف و حکمیت الزامات قانونی طرفین و نظایر آن.
 • کنترل پیش نویس قراردادهای تنظیمی واحدهای مختلف موسسه و عندالزوم، تکمیل و تائید قراردادها در چارچوب ضوابط تعیین شده.
 • هماهنگی و کنترل و اقدام در مورد اخذ یا سپردن ضمانتنامه، وثیقه، اسناد تعهدآور و نظایر آنو پیش بینی و اقدام در جهت عودت آنها.
 • پیش بینی رعایت موازین قانونی و اقدامات بایسته در قراردادهای پیمانکاری، استخدامی، کارهای اجرائی و نظایر آن.
 • پاسخگویی به پرسشها و مسائل واحدهای موسسه در رابطه با تنظیم قراردادها.
 • ارسال نسخه ای از اسناد تنظیمی توسط دفتر حقوقی جهت ارجاع به واحدهای ذیربط.
 • انجام تحقیق و بررسی در ارتباط با مسائل حقوقی قراردادها و موضوعات محوله و ارائه نظرات مشورتی مورد نیاز.
 • حضور در جلسات رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مسائل حقوقی قراردادها و تنظیم اسناد در مراجع اداری و جلسات داخلی موسسه.
 • تبادل نظر با دفاتر اسناد رسمی در مورد نحوه تنظیم قراردادها و اسناد ارسالی واحدهای تابعه، اعم از مذاکره تلفنی، حضوری و مکاتبه ای.
 • فک رهن از وثائق و فسخ قراردادهای تنظیمی توسط دفتر حقوقی، حسب درخواست ادارات و واحدهای مختلف موسسه از طریق مکاتبه و اعزام نماینده به دفتر اسناد رسمی.
 • مطالعه قوانین جاری مملکتی مرتبط با امور موسسه و در صورت لزوم تهیه دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعیه مورد نیاز موسسه برای واحدهای موسسه.
 • نظارت بر آرشیو منظم مجموعه های قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه ها.
 • اخذ تفویض اختیار و نمایندگی از مافوق برای کلیه مناطق و عندالزوم تعیین وکیل و یا طرح دعوی و دفاع از دعاوی علیه موسسه.
 • انجام اقدامات لازم برای استخدام کارشناس حقوقی مورد نیاز و مصاحبه با آنان و تعیین صلاحیت علمی ایشان و همچنین مشاورین حقوقی.
 • رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای موسسه در موارد تعیین شده.
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام سایر وظایف محوله در ارتباط با شغل بر حسب دستور مافوق.

 

تاریخچه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بمنظور انجام هرگونه فعالیت­ فرهنگی و اقتصادی و با بهره‌گیری بهینه از موقوفات و فرصت‌های مناسب کشوری بمنظور انجام اموری که بنحوی می‌تواند برای رشد، ترقی و توسعه مملکت، مفید و مؤثر باشد و موجبات درآمدزایی مشروع را برای آن آستانفراهم نماید، موسسه فرهنگی اقتصادی کریمه را تاسیس کرده است تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود را تنها در قالب این موسسه به انجام ­رساند. موسسه موظف است به گونه­ای عمل نماید که این فعالیت­ها با مناسبترین هزینه، بالاترین بهره­وری و با رعایت ارزشها و حفظ شئونات و صرفه و صلاح آستانه مقدسه انجام گیرد. تمامی منافع حاصل از فعالیت های موسسه طبق مفاد این اساسنامه به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) اختصاص می­یابد تا با نظر تولیَت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) هزینه گردد.
ظرفیت ها فعالیت موسسه عبارتست از ارائه مشاوره، برنامه ریزی، اداره و اجرای:

الف) فعالیتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در کلیه فعالیتهای موسسه شامل: فرهنگی، آموزشی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، عمرانی، خدماتی و تجاری.

ب) طرحهای تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل مراکز علمی کاربردی برای بخش دولتی و غیردولتی.

ج) تولید و انتشار نشریه و کتب در زمینه کلیه فعالیتهای موسسه و چاپ و انتشار سایر سفارشات.

د) خرید سهام و مشارکت در امر سرمایه گذاری در کارخانجات و شرکتهای جدید التأسیس و یا شرکتهای موجود اعم از داخلی و خارجی به منظور استفاده بهینه از موقوفات.

ه) اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به آنها.

و) اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ترهین و ضمانت کارخانجات و شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و ایجاد صندوق ضمانت بر اساس عقود اسلامی و تشکیل موسسه مالی و اعتباری.

ز) در صورت نیاز انجام کلیه امور مجازی که در راستای حصول به اهداف غائی موسسه نافع و مؤثر می باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مقامات ذیصلاح قانونی و برنامه­ریزی و اجرای هرگونه امور دیگری که جنبه اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی، بازرگانی و خدماتی داشته باشد.

ارکان موسسه:

ارکان موسسه به ترتیب عبارتند از:

تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام)  

هیأت مدیره

مدیر عامل

بازرس یا بازرسین

 

آدرس قم، میدان مفتح، موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه
تلفن و راه های ارتباطی ۰۲۵۳۲۹۳۷۳۱۹ 
آدرس سایت http://zaer-karimeh.ir/

 

 

 

 

http://shiastudies.com

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه. موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.