صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی
تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۶

اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی     اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی مشخصات کتاب: سرشناسه : قائمی، علی، ۱۳۱۶ -، گردآورنده عنوان و نام پدیدآور : اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی / گردآورنده علی قائمی. مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری : ۶۶ ص.؛ ۱۴×۲۱ […]


اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی

 

 

اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : قائمی، علی، ۱۳۱۶ -، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی / گردآورنده علی قائمی.
مشخصات نشر : تهران: ستاد اقامه نماز، ۱۳۸۸٫
مشخصات ظاهری : ۶۶ ص.؛ ۱۴×۲۱ س م.
شابک : ۶۰۰۰ ریال : چاپ هشتم : ۹۷۸-۹۶۴-۶۲۶۸-۲۹-۶ ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم) ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم) ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم) ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم) ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم) ؛ ۷۰۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم) ؛ ۷۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم) ؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ بیست و چهارم)
یادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۷٫
یادداشت : چاپ یازدهم، دوازدهم و چهاردهم: ۱۳۸۸٫
یادداشت : چاپ سیزدهم: زمستان ۱۳۸۸٫
یادداشت : چاپ پانزدهم.
یادداشت : چاپ شانزدهم: بهار ۱۳۸۹٫
یادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۸۹٫
یادداشت : چاپ هجدهم: تابستان ۱۳۸۹٫
یادداشت : چاپ بیست و چهارم: زمستان ۱۳۹۲٫
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : نماز — راهنمای آموزشی
موضوع : تعلیمات دینی برای کودکان
شناسه افزوده : ستاد اقامه نماز
رده بندی کنگره : BP147/7/ق ۲الف ۷ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۳۰۷
شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۶۳۰۸۲
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدّمه؛ دو مبنا در بحث؛ طرح مباحث

 

 

منبع

http://shiastudies.com
اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی

برچسب ها :
، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها