صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کرامات الفاطمیه
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۶

کرامات الفاطمیه     کرامات الفاطمیه (معجزات فاطمه زهرا(س) بعدازشهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا (س)) مشخصات کتاب: سرشناسه : میرخلف زاده علی – ۱۳۴۳ عنوان و نام پدیدآور : کرامات الفاطمیه علیهاالسلام معجزات فاطمه زهراآ علیهاالسلام بعد از شهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهراآ علیهاالسلام تالیف علی میرخلف زاده مشخصات نشر : قم علی میرخلف زاده […]


کرامات الفاطمیه

 

 

کرامات الفاطمیه (معجزات فاطمه زهرا(س) بعدازشهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهرا (س))
مشخصات کتاب:
سرشناسه : میرخلف زاده علی – ۱۳۴۳
عنوان و نام پدیدآور : کرامات الفاطمیه علیهاالسلام معجزات فاطمه زهراآ علیهاالسلام بعد از شهادت بضمیمه سوگنامه فاطمه زهراآ علیهاالسلام تالیف علی میرخلف زاده مشخصات نشر : قم علی میرخلف زاده ۱۳۷۷٫
مشخصات ظاهری : ص ۱۸۴
شابک : ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۱۶۵-۳۹-۷ ۴۶۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی حضرت معصومع ۱۳۷۷
یادداشت : چاپ سوم ۱۳۷۸؛ ۵۰۰۰ ریال ISBN 964-6165-39-7
یادداشت : چاپ سوم ۱۳۷۷؛ ۵۰۰۰ ریال ISBN 964-6165-39-7
یادداشت : چاپ اول بهار ۵۵۰۰۱۳۷۹ ریال :ISBN 964-5697-42-5
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : فاطمه زهرا(س ، ۱۳؟ قبل از هجرت – ۱۱ق — معجزات موضوع : فاطمه زهرا(س ، ۱۳؟ قبل از هجرت – ۱۱ق — سوگواریها
رده بندی کنگره : BP27/2 /م ۹۲ک ۴ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۷-۱۳۱۹۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ سوگنامه فاطمه زهرا؛ پی نوشتها

 

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com


برچسب ها :
، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها