تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۶


تفسیر هر ظاهری غیر از خدا پنهان است


برچسب ها :
دیدگاه ها