صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > کتاب شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام
تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۶

شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : بنت الشاطی، عایشه
عنوان و نام پدیدآور : شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام/ تالیف بنت الشاطی؛ ترجمه جعفر شهیدی [برای حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت]
مشخصات نشر : [تهران]: نشر مشعر، ۱۳۷۴٫
مشخصات ظاهری : ص ۱۳۷
شابک : بها:۱۹۰۰ریال ؛ بها:۱۹۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط مترجمین و ناشرین مختلف چاپ و منتشر شده است
یادداشت : عنوان اصلی: بطله کربلا.
عنوان دیگر : زینب دختر علی علیه السلام
موضوع : زینب(س)، بنت علی(ع)، ق ۶۲ – ۶
موضوع : واقعه کربلا، ق ۶۱
شناسه افزوده : شهیدی، جعفر، ۱۲۹۷ – ، مترجم
شناسه افزوده : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
رده بندی کنگره : BP52/2/ز۹ب ۹۲۰۴۱ ۱۳۷۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۴
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۶-۴۷۷۸
ص:۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیشگفتار؛ مقدمه مترجم؛ پدران و اجداد؛ سایه هایی بر گهواره؛ دوران کودکی اندوهناک؛ عقیله بنی هاشم؛ آژیر تندباد؛ هجرت؛ دلیل قافله؛ خواهش و اصرار؛ به سوی بیابان مرگ؛ شیر زن کربلا؛ قافله اسیران؛ بازگشت کاروان؛ سفر آخرین؛ خونخواه!؛ بانگ جاویدان


شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام

مشخصات کتاب:

سرشناسه : بنت الشاطی، عایشه

عنوان و نام پدیدآور : شیرزن کربلا، یا، زینب دختر علی علیه السلام/ تالیف بنت الشاطی؛ ترجمه جعفر شهیدی [برای حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت]

مشخصات نشر : [تهران]: نشر مشعر، ۱۳۷۴٫

مشخصات ظاهری : ص ۱۳۷

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیشگفتار؛ مقدمه مترجم؛ پدران و اجداد؛ سایه هایی بر گهواره؛ دوران کودکی اندوهناک؛ عقیله بنی هاشم؛ آژیر تندباد؛ هجرت؛ دلیل قافله؛ خواهش و اصرار؛ به سوی بیابان مرگ؛ شیر زن کربلا؛ قافله اسیران؛ بازگشت کاروان؛ سفر آخرین؛ خونخواه!؛ بانگ جاویدان

برچسب ها :
، ،
دیدگاه ها