صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > مهدویت در صحاح سته
تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱۳۹۶

مهدویت در صحاح سته     مهدویت در صحاح سته مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : مهدویت در صحاح سته/رضی قادری ؛ ویراستار: محمدرضا مجیری مشخصات نشر : قم: بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)، ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری : ۱۸۸ص. وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) یادداشت : چاپ اول شماره کتابشناسی ملی […]


مهدویت در صحاح سته

 

 

مهدویت در صحاح سته
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : مهدویت در صحاح سته/رضی قادری ؛ ویراستار: محمدرضا مجیری
مشخصات نشر : قم: بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)، ۱۳۸۸٫
مشخصات ظاهری : ۱۸۸ص.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
یادداشت : چاپ اول
شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۱۵۳۴۲
۲۵۰۰۰ ریال:    ISBN: 978-964-7428-68-2
فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه: ص. [۱۸۳-۱۸۸]؛ همچنین به صورت زیرنویس.
۱٫ مهدویّت _ احادیث اهل سنت _ بررسی و شناخت. ۲٫ آخرالزمان _ احادیث اهل سنت _ بررسی و شناخت. ۳٫ محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. _   _ احادیث اهل سنت _ بررسی و شناخت. الف. بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج). ب. مرکز تخصصی مهدویّت. ج. عنوان.
۹م ۲ق/ ۴/۲۲۴ BP  ۴۶۲/۲۹۷
[۲ق ۹م/ ۵/۱۴۱ BP ]
[۲۱۸/۲۹۷]
ص:۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ بخ_ش نخست: جایگاه مهدویت در اهل سنت؛ بخش دوم: صحاح سته و صاحبان آن (بررسی اجمالی)؛ بخش سوم: احادیث عام مهدوی در صحاح سته؛ بخش چهارم: مهدویت و احادیث خاص در صحاح سته؛ منابع و مأخذ

 

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com


برچسب ها :
،
دیدگاه ها