صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > داستان های قرآن
تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

داستان های قرآن     داستان های قرآن مشخصات کتاب: سرشناسه :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،۱۳۸۸ عنوان و نام پدیدآور:داستان های قرآن/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۸۸٫ مشخصات ظاهری :نرم افزار تلفن همراه و رایانه وضعیت فهرست نویسی :فیپا یادداشت : […]


داستان های قرآن

 

 

داستان های قرآن
مشخصات کتاب:
سرشناسه :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،۱۳۸۸
عنوان و نام پدیدآور:داستان های قرآن/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳۸۸٫
مشخصات ظاهری :نرم افزار تلفن همراه و رایانه
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
یادداشت : کتابنامه : ص . [۳۸۲] – ۳۹۰٫
موضوع : قرآن — تحقیق
موضوع : قرآن — اخلاق
موضوع : قرآن — قصه ها — نقد و تفسیر
عناوین اصلی کتاب شامل:
۱- حضرت آدم (ع)؛ ۲- حضرت ادریس (ع)؛ ۳- حضرت نوح (ع)؛ ۴- حضرت هود (ع)؛ ۵- حضرت صالح (ع)؛ ۶- حضرت ابراهیم (ع)؛ ۷- حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق (ع)؛ ۸- حضرت لوط (ع)؛ ۹- حضرت یعقوب (ع)؛ ۱۰- حضرت یوسف (ع)؛ ۱۱- حضرت ایّوب (ع)؛ ۱۲- حضرت ذی الکفل (ع)؛ ۱۳- حضرت شعیب (ع)؛ ۱۴- حضرت موسی (ع)؛ ۱۵- حضرت هارون برادر حضرت موسی (ع)؛ ۱۶- اشموئیل و طالوت و جالوت؛ ۱۷- حضرت داود (ع)؛ ۱۸- حضرت سلیمان بن داود (ع)؛ ۱۹- حضرت یونس (ع)؛ ۲۰- حضرت الیاس (ع)؛ ۲۱- حضرت الیسع (ع)؛ ۲۲- حضرت عزیر (ع)؛ ۲۳- حضرت خضر (ع)؛ ۲۴- حضرت زکریا (ع)؛ ۲۵- حضرت یحیی (ع)؛ ۲۶- حضرت عیسی (ع)؛ ۲۷- دحضرت محمد (ص)؛ ۲۸- حضرت لقمان (ع)؛ ۲۹- داستان اصحاب کهف؛ ۳۰- داستان اصحاب رقیم؛ ۳۱- داستان ذوالقرنین؛ ۳۲- داستان اصحاب رسّ؛ ۳۳- داستان هاروت و ماروت

 

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com


برچسب ها :
دیدگاه ها