صفحه اصلی > خدمات > کتابخانه > عیسی علیه السلام در قران
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

عیسی علیه السلام در قران     عیسی علیه السلام در قران تألیف زهیر (رضا) لواسانی؛ با نظارت محمد بیستونی؛ با همکاری و کارشناسی اسداللّه اسدی گرمارودی. تهران: بیان جوان. ۱۳۸۳٫ ۱۹۳ ص. (… سری کتابهای روش انس با قرآن) ۶ ۱۶ – ۸۳۹۹ – ۹۶۴ ISBN فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. کتابنامه ص […]


عیسی علیه السلام در قران

 

 

عیسی علیه السلام در قران

تألیف زهیر (رضا) لواسانی؛ با نظارت محمد بیستونی؛ با همکاری و
کارشناسی اسداللّه اسدی گرمارودی. تهران: بیان جوان. ۱۳۸۳٫
۱۹۳ ص. (… سری کتابهای روش انس با قرآن)
۶ ۱۶ – ۸۳۹۹ – ۹۶۴ ISBN
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه ص ۱۸۴ ۱۸۵؛ همچنین به صورت زیرنویس.
۱٫ عیسی مسیح در قرآن ۲٫ عیسی مسیح – – تفاسیر اسلامی.
۳٫ مسیحیت در قرآن. الف. بیستونی، محمد، ۱۳۳۷٫
ب. اسدی گرمارودی، اسداللّه ، ۱۳۴۰٫ج.عنوان.
۹ ل۹ ع / ۱۰۴ BP159 / 297
کتابخانه ملی ایران ۲۲۱۶ ۸۳م
* عناوین اصلی
آیات مرتبط قرآن با بحث؛ فصل۱ داستان عیسی؛ فصل۲ صفات و وظایف عیسی؛ فصل۳ مسیحیّت؛ «کتابنامه

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com


برچسب ها :
دیدگاه ها