صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > شیعه پاسخ می دهد > آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟
تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۷


آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟

پاسخ اجمالی
در تاریخ‌ها و مقاتل، قول مشهور آن است که امام حسین(ع)، حج تمتع خود را نیمه کاره رها کرده و در روز ترویه (هشتم ذی حجه)، -برای حفظ جان خود از خطر ترور و حفظ قداست سرزمین مکه- به جای رفتن به سوی منا و عرفات، به سوی عراق و کوفه حرکت کردند.[۱] اما روایت معتبری هم وجود دارد که امام حسین(ع) از ابتدا به نیت عمره مفرده وارد مکه شده بودند و اعمالشان را به پایان رسانده و سپس عازم عراق شدند؛ و از ابتدا نیت حج تمتع نداشتند، تا نیمه کاره آن‌را رها کنند.[۲]

[۱]. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ۲، ص ۶۷، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۵ ص ۹۹، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
[۲]. ر. ک: کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ۴، ص ۵۳۵، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۱، ص ۱۹۲، قم، مؤسسه دار التفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟. آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟. آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟. آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟.  آیا امام حسین(ع) قبل از تمام شدن اعمال حج تمتع مکه را ترک کردند؟.

http://yon.ir/qGxRZ

http://shiastudies.com/fa


برچسب ها :
، ،
دیدگاه ها