<طرح سازمان سیا براى نابودى شیعه تا سال 2010>

0 47

<طرح سازمان سیا براى نابودى شیعه تا سال ۲۰۱۰>

 

آیا این جمله درست است؟(طرح سازمان سیا براى نابودى شیعه تا سال ۲۰۱۰) اگر درست است چه زمانى گفته شده؟ 

مقاله اى در برخى سایت هاى اینترنتى تحت عنوان «طرح سیا براى براندازى تشیع» که البته در این مقاله مدت زمانى مذکور یعنى سال ۲۰۱۰ براى «پایان یافتن مرجعیت به عنوان مرکزیت اقتدار شیعه» ذکر شده نه اصل تشیع، در ادامه متن کامل این مقاله به نقل از سایت موعود ارائه شده و سپس به بررسى دو فرقه ضاله وهابیت و بهائیت که ساخته سازمان هاى جاسوسى بیگانگان مى باشند، مى پردازیم:

«در آمریکا کتابى به نام‏Z A Plan to Divide and Desolate Theology z  است که در آن مصاحبه ى مفصلى از دکتر مایکل برانت معاون ارشد رئیس سابق سیاBob Wood Words  و عضو مهم بخش شیعه شناسى سازمان سیا منتشر شده است. وى در این مصاحبه اسرار از تکان دهنده اى پرده برداشته است و در جریان اتهام کارکنان سیا به فساد مالى بطور ناخودآگاه اعتراف کرده است در این سازمان مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار براى سازمان دهى مبارزه با تشیع اختصاص یافته بوده است. گفتتنى است که دکتر مایکل برانتن مدتى طولانى در بخش مذکور فعالیت داشته، ولى چندى پیش به خاطر فساد مالى از کار برکنار شده است و او نیز از باب انتقام جویى خیلى از اسرار محرمانه را برملا کرده است.

مصاحبه ى وى به طور بسیار خلاصه چنین است:

انقلاب ۱۹۷۹ ایران ضربه هاى اساسى به سیاست ما در حاکمیت در کشورهاى اسلامى وارد ساخت. پس از ناکامى ما در چند سال اول انقلاب براى کنترل آن و رشد روزافزون بیدارى اسلامى و گسترش دامنه ى نفرت علیه غرب و ظهور اثرات جوش و خروش انقلابى در شیعیان کشورهاى مختلف بالاخص لبنان، عراق، کویت، بحرین و پاکستان، مقامات بلند پایه ى سیا دور هم جمع شدند. در این جلسات نماینده ى سرویس مخفى مشهور انگلیس‏Mix  نیز شرکت مى نمود زیرا انگلیس تجربه ى وسیعى در مطالعه روى کشورها را دارد.

در این گردهمایى ها نتیجه گیرى شد که انقلاب ایران فقط نتیجه ى طبیعى سیاست هاى شاه نبوده است، بلکه در باطن عوامل و حقایق دیگرى نیز وجود دارد که محکم ترین آن عوامل، یکى رهبرى سیاسى توسط مرجعیت دینى شیعى و دیگرى شهادت حسین نوه ى پیامبر اسلام (ص) در ۱۴۰۰ سال پیش است. حادثه اى که قرن هاست شیعه به یاد آن با غم و اندوه بى نهایت عزادارى مى کند. این دو محور است که شیعه را از سایر مسلمانان فعال تر و متحرک تر مى سازد. در همین گردهمایى تصویب شد که براى مطالعه ى اسلام شیعى و براى برنامه‏ریزى و کار روى این پروژه یک شعبه ى جداگانه و مستقلى تاسیس شود و نخستین بودجه چهل میلیون دلارى براى آن اختصاص یابد. سپس دکتر مایکل برانت مراحل پروژه را چنین بیان مى کند:

۱- جمع آورى اطلاعات

۲- اهداف کوتاه مدت با تبلیغات علیع شیعه و راه اندازى آشوب هاى بزرگتر شیعه و سنى، بدین معنى که باید آنها را با اکثریت سنى درگیر کرد تا توجه شان از آمریکا منحرف گردد.

۳- اهداف دراز مدت، پایان کار تشیع با عمل براساس اهداف دراز مدت.

۴- طبق نقشه در فاز اول محققینى به تمام جهان شیعه اعزام شدند. به عنوان مثال دکتر ساموئیل در پاکستان روز عزادارى هاى کراچى تحقیق مى کرد و مدرک دکتراى خود را در همین زمینه اخذ کرد. یک خانم ژاپنى به ننام نکومه هم در کویته ى بلوچستان، بر قوم هزاره و شیعه ى آن دیار تحقیق مى کرد و رساله ى دکتراى خو را در همین زمینه ارائه نمود. دکتر برانت مى گوید: بعد از تحقیقات میدانى و جمع آورى اطلاعات در مورد شیعیان همه ى کشورها، نتایج زیر بدست آمد:

۱ مرجعیت:

مراجع شیعه سرچشمه ى اصلى قدرت این مذهب اند. اینان همیشه با تاکید براصول شیعه، به شدت از آن محافظت و صیانت مى کنند. اینان در تاریخ طولانى تشیع، هیچ وقت با حاکم غیر اسلامى بیعت نکردند و با وى دست دوستى ندادندن. به علت فتواى یک مرجع وقت یعنى آیت الله شیرازى، انگلیس نتوانست داخل ایران شود. بزرگترین مرکز علمى شیعه در عراق بود و چون صدام حسین على رغم به کارگیرى تمام توان خود و سعى و کوشش فراوان نتوانست آن را بخرد و مجبور به بستن آن شد.

این در حالى است که مراکز دیگر علمى در جهان همیشه با حکام وقت همراهى کرده اند. ببینید جایى مثل قم در مرکز ایران، تخت ظلم شاهنشاهى را برچید و اکنون نیز پنجه در پنجه ى آمریکا ى ابر قدرت، زورآزمایى مى کند. در لبنان نهضت آیت الله موسى صدر، ارتش هاى انگلیس، فرانسه، و اسرائیل را مجبور به فرار کرد. امروز نیز حزب الله لبنان بزرگترین مزاحم اسرائیل در طول تاریخ تاسیس آن دولت به شمار مى رود. ما از همه ى این مطالعات به این نتیجه مى رسیدیم که رو در رویى مستقیم با شیعه زیانبار و امکان پیروزى در آن بسیار کم است. بنابراین باید به کارهاى پشت پرده اى روى آورد و به جاى اصل قدیمى انگلیسى ها «تفرقه بینداز و حکومت کن» اصل دیگرى تحت عنوان «تفرقه بینداز و نابود کن» را پیش گرفت.

بنابراین باید افرادى که با شیعه اختلاف اعتقادى دارند را بطور منظم و مستحکم علیه شیعه سازمان دهى کرد. باید شایعه ى کافر بودن برانگیز نوشت. باید افراد کم سواد و بى سواد را جمع کرد و آنها تقویت نمود تا وقتى تعداد آنها (که ستون پنجم ما هستند) به مقدار مناسب رسید، علیه شیعه جهاد مسلحانه آغاز شود. باید چهره ى تشیع، منسوخ شود تا نزد عوام غیر مقبول باشند و در میان عامه مورد نفرت قرار گیرند.

۲ عاشورا و عزادارى:

در میان شیعه مراسم عزادارى مرسوم است. آنها به یاد واقعه ى کربلا جمع مى شوند و یک نفر سخنرانى و واقعه ى کربلا را بیان مى کند و مستمعین هم گوش مى کنند. بعد از آن طبقه ى جوان، سینه زنى و عزادارى مى کنند. این سخنران و این مستمعین براى ما اهمیت زیادى برخوردار هستند زیرا از همین عزادارى و مجالس است که درمیان شیعه جوش و خروش، آزادى خواهى و جنگ با باطل به خاطر حق، به وجود مى آید. ما به خاطر همین، ده ها میلیون دلار از بودجه ویژه را براى در دست گرفتن سخنرانان و مستمعین اختصاص داده ایم. و این کار چنین تحقق مى پذیرد که ابتدا دنبال افرادى از شیعه که پول پرست و داراى عقاید سست و در عین حال داراى شهرت و قدرت تاثیر و نفوذ باشند، مى رویم تا به واسطه ى آنهادر عزادارى ها نفوذ پیدا کنیم.

۳ برنامه هاى دقیق و مخرب:

ما از این افراد اهداف زیر را پیگیرى مى کنیم.

به وجود آوردن و یا سرپرستى مداحانى که معرفت عقاید شیعه را ندارند.

شناسایى و کمک مالى به افرادى از شیعه که بتوانند توسط نوشتارهاى خود، عقاید و مراکز علمى شیعه را هدف قرار دهند بنیانهاى تشیع را منهدم کرده و آن را اختراع مراجع شیعه وانمود کنند.

اضافه و یا حفظ نمودن رسوماتى در عزادارى که با عقاید شیعه منافات داشته باشد.

عزادارى ها به گونه اى معرفى و مطرح شود که عموم جامعه احساس کنند تشیع، گروهى جاهل و توهم پرست است که در محرم براى انسانهاى عادى مزاحمت به وجود مى آوند. براى تشریح این جور برنامه ها لازم است پول هنگفتى خرج شود و مداحان خوب تشویق شوند.

و این گونه تشیع که یک مذهب داراى قوت منطقى است تبدیل به مذهبى درویشى محض مى شود و از درون، پوک و خالى مى گردد و در ذهن عوام الناس نفرت و در خود شیعه افتراق و پراکندگى گسترش مى یابد. آنگاه و در نهایت باید توسط نیروهاى جهادى بر آنها تیر خلاص زد و نابودشان کرد.

تحقیق و جمع آورى مطالب فراوانى علیه مرجعیت و نشر اشاعه ى آنها توسط نویسنده هاى پول پرست و بى نام. در این باره باید پول خوبى خرج شود و در میان مداحان و عوام شیعه مواد زیر زمینى پخش و منتشر گردد تا شیعیان دچار آشفتگى و چند دستگى شوند. و با این برنامه ها پیش بینى مى شود که در مرحله ى نهایى، صداى اعتراض خود شیعه ها علیه مرجعیت بلند شود تا آنجا که در سال ۲۰۱۰ میلادى دیگر مرجعیت یا به عبارت دیگر مرکزیت اقتدار شیعه که تا کنون سد اصلى جلوى دولتمردان ما بوده اند به وسیله ى خود شیعیان پایان یابد.» آدرس: http:/ / mouood.org / content / view /

منبع

http://shiastudies.com/fa/

 

 

 

طرح سازمان CIA برای نابودی شیعه تا سال ۲۰۱۰      طرح سازمان CIA برای نابودی شیعه تا سال ۲۰۱۰      طرح سازمان CIA برای نابودی شیعه تا سال ۲۰۱۰

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.