مراحل وقوع قیامت

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارداین مجموعه یک برگ سبز و پرارزش از جنگل همیشه سبز قرآن است .
تأثیرات زلزله روی موجودات زنده تأثیرات زلزله روی موجودات زنده « مـردم! رهنمودهای آفریدگار خود را بکار بگیرید که لرزش روز رستاخیز لرزشی بی سابقه است ـ روزیکه با آن مواجه شوید: هر شیر دهنده در حال شیر دهی شیرخوار خود را رها می کند وهر ماده بارداری وضع حمل میکند ، و مردم را مست می بینی در حالیکه مست نیستند بلکه مجازات خـدا طولانی است». حج ۱-۲نکات آیه:
۱ـ زلزله باعث وضع حمل می شود،انسان را مست می کند ، باعث رها نمودن شیردهی می شود: موجهای صوتی با تناوب ضعیف ، با تواتر و تناوب ضعیف تر از شنوائی بشر (مادون صوت) با ۷ ـ ۱۵ نوسان در هر ثانیه ، بیش از آنچه شنیده شوند احساس می شوند و روی موجودات زنده تأثیر می گذارند. نمونه این نوع تواتر و تناوبِ صوتی زلزله ها هستند. زلزله در صورت شدید بودن و طول کشیدن از جمله همین تأثیراتی که در آیه بیان شده را روی انسان می گذارند. کسیکه در حال شیردادن به نوزاد است شیر دهی نوزاد را رها می کند. کسیکه باردار است وضع حمل می کند. و انسان گیج و منگ میشود یا به توصیف قـرآن “مست” بنظر می رسد.
۲ـ روز رستاخیز با زلزله بی سابقه همراه خواهد بود: زمین از جهت غرب در جهت شرق بدور خود می چرخد که این امر یکی از دلایل ایجاد شب و روز در روی زمین است. هر صد سال حدوداً باندازه یک جزئی از ثانیه از سرعت حرکت زمین بدور خود کاسته میشود. طوری که حدوداً ۴ هزار میلیون سال پیش سرعت زمین آنقدر زیاد بوده است که طول شب و روز ۴ ساعت بوده است. نتیجه کم شدن از سرعت زمین اینست که روزی زمین از حرکت باز خواهد ایستاد و بعد به سمت عکس حرکتِ کنونی خود حرکت خواهد کرد (یعنی از شرق به غرب)، و خورشید نیز از غرب طلوع خواهد کرد. در مدتی که زمین از حرکت باز خواهد ایستاد دچار تنش و لرزشهای سهمگینِِ بی سابقه خواهد شد.صـدا مـی کُـشد« و در شیپـور دمـیده خواهد شد و هـر کـه در زمین و سیارات باشد بیهـوش شده و می میرد غیر از آنکه خدا آنرا استثناء کرده باشد». زمر ۶۸نکات آیه:
۱ـ صدا انسان را بیهوش می کند و می کشد: فـشار موج بالای ۲۰۰ ( mb) کـشنـده است. مثلاً انفجار یک بمب اتم در فـاصله ۵۰۰ متری می تواند انسان را بکشد. (البته گرمای آن در آن فاصله کشنده تر است ولی در صورت کشته نـشدن با گرمای آن از صدای آن می میرد).
۲ـ هنگام قیامت کسانی در سیارات خواهند بود: موقعیت عـلـمی انـسان امـروز و رفـتن وی بـه مـاه درستی رفـتن انـسان به سیارات دیگر و بودن وی در آنها را تأیید می کند.
مـراحـل وقـوع قـیامـت « امروز می پـرسد: روز قـیامت دیگر چه وقت است ـ ولی وقتی نور چشم را بگیرد ـ و ماه ناپدید بشود ـ و خورشید و ماه یکی شوند ـ آنروز می گـوید: گریزگاه کجاست»! قیامت ۶ـ۱۰« وقتی خورشید حجیم شود و ستارگان تیره شوند (بمیرند)». تکویر ۱ـ۲« و وقتی جو کنده شود». تکویر ۱۱« و وقتی دریاها طغـیان کنند». انفطار ۳« و وقتی دریاها به غلیان آمده و تبخیر شوند». تکویر ۶« وقتیکه ستارگان کم کم تمام شوند». مرسلات ۸نکات آیات:۱ـ خورشید حجیم خواهد شد. ۲ـ چشم را برق خواهد گرفت. ۳ـ دریاها طغیان خواهند کرد. ۴ـ دریاها تبخیر خواهند شد. ۵ـ مـاه خـواهـد گرفت.۶ـ جو کـنـده خواهد شد. ۷ـ جو نسبت به زمین بمثابه پوست می ماند. ۸ـ ماه و خـورشید یکی خواهند شد. ۹ـ ستارگـان تیره خواهند شد (خواهند مرد). ۱۰ـ ستارگان کم کم تمام خواهند شد.۱ـ خورشید حجیم خواهد شد:خورشید از هـیدروژن و هلـیوم تشکیل شده است. بدلیل دمای بـسیار بـالای درون آن پیوسته هیدروژن آن تجزیه میشود و به هلیوم و حجم عظیمی از انرژی که گرما و نور و تشعشعات بـاشد تبدیل میشود. هـیدروژن آن روزی تمام می شود و منبع هلیوم آن متلاشی می شود و دمـای آن بالا میرود. بـه دلیل افـزایش دما بخش (انبار) هـیدروژن به بیرون هل داده می شود و خورشید گسترش پیدا می کند و غـول آسایِ سرخ رنگ می شود. بعد دوباره کم کم جمع می شود و بعد دوباره امتداد پیدا می کند و بعد دوباره جمع و کوتوله سفید رنگ میشود. (عمر خورشید ۵۰۰۰ مـیلـیون سال دیگـر بـرآورد می شود. این تخـمـین با بررسی انواع انفعـالات هـسته ای مـوجـود در خورشید و در ترکیب خورشید و حساب اشعه های خارج شونده از آن، و حساب جرم آن زده شده است و بستگی به این دارد که: اولاً خورشید پیوسته هـمـین اندازه از ماده را تجزیه کند. و ثانیاً: نحوه تجزیه و فعل و انـفـعالات درون خورشید پیوسته به هـمین منوال کنونی خود ادامه داشته باشد. و این چیزی است که انسان از آن مطمئن نیست).(مصدر تکویر در اصل بمعنی پیچاندن چیزی دور چیزی است. بعد بطور ضمنی بمعنی حجیم شدن، پف کردن، در خود جا دادن یا فرو بردن، کوره شدن و غیره بکار رفته است).۲ـ چشم را برق خواهد گرفت:خـورشید در آغـاز گـسترش خـود نور و تشعشعات خیلی بیشتری از آنچه فعلاً ساطع می کند را ساطع خواهد کرد و این باعـث می شود که چشم را بگیرد.۳ـ دریاها طغیان خواهند کرد:از آنجا که دمای هـوای قـطبها در حدی نیست که بـرفـهـای آن آب شونـد سال بسال بر اندازه برف و یخ آنها افزوده می شود. و به هـمان اندازه نیز از آب دریا رفـته رفـته کاسته میشود. وقـتی خـورشید آغاز به گسترش پیدا کردن می کند دمای حرارت روی زمین بالا می رود و باعث ذوب شدن بـرفـهـای قطبها میشود. با آب شدن آنها سطح آب دریاها بالاتر می آید و به این ترتیب دریاها طغـیان می کنند.۴ـ دریاها تبخیر خواهند شد:در ادامه گـسترش خـورشید و پـیوسته بالاتر رفـتن دمای حرارت در زمین، آبهای روی زمین تبخیر خواهند شد.۵ـ ماه خواهد گرفت:با افـزایش گرما و تبخیر شدن دریاها، جو زمین یکپارچه پر از بخار می شود و ماه دیده نخواهـد شد.۶ـ جو کنده خواهد شد:با گسترش خورشید و افزایش دما و تبخیر دریاها، جو زمین از محدوده زمین خارج می شود و به فضا می رود. گرمای روی زمین روزها گرمتر از درون تنور خواهد شد.۷ـ جـو نسبت به زمین بمثابه پوست می ماند:واژه «کشط» به معنی پوست کـنـدن است. و «کـشط شدن» جـو به این معنی است که جو زمین بمثابه “پوست زمین” می ماند. قـطر زمین ۱۲۸۰۰ کـیلومتر است و ارتفاع جو ۱۰۰۰ کـیلومتر. یعنی ارتفاع جو نسبت به قطر زمین تقریباً یک سیزدهم است. این نسبتِ جو نسبت به قـطـر زمـین مانند نسبت پوست به مـیوه می ماند.۸ـ ماه و خورشید یکی خواهند شد:وقـتی خورشید امتداد پیدا می کند و بزرگ می شود ابتدا عطارد را می بلعد که در فاصله ۵۸ میلیون کیلومتری آن قراردارد. بـعـد زهره را می بلعـد که در فاصله ۱۰۸ میلیون کیلومتری آن قرار دارد. و بعـد نوبت ماه میرسد و ماه را می بلعد. در آن زمان البته فاصله ماه تا زمین بیشتر از آنچه امروزه هست خواهد بود، چون ماه هر سال ۳ سانتیمتر از زمین دور می شود. و به این ترتیب ماه و خورشید یکی خواهند شد.۹ـ ستارگان تیره خواهند شد (خواهند مرد):ستارگان نیز مانند سایر پدیده هـای دیگر تولد و زندگی و مرگ دارند. برخی از ستاره هائی که می بینیم از خیلی وقتها پیش مرده اند و ما فـقـط نور آنها را می بینیم، و بـقـیه نیز خواهند مرد.۱۰ـ ستارگان کم کم تمام خواهند شد:در داخل کهکـشانـهـا از ابرهای گازی موجود در آنها بطور متوالـی ستاره های جدید متولد می شوند. ولی آن ابرهای گازی روزی تمام خواهند شد. وقتی هـمـه گـازهای موجود در ابرهای گازی تمام شوند ستاره هـای جـدید دیگـری نمی توانند متولد شوند، و به این ترتیب ستارگان کم کم تمام خواهـند شد.وضـعـیت آسمـان در آغـاز قـیامـت« وقتی آسمان (منظومه شمسی) از هم گسیخته شود، مانند “گـُلی به شکلِ روغنِ ته مانده غذای سرخ کرده” خواهـد شد». رحمن ۳۷«روزیکه آسمان مانند چیز گداخته شود». معارج ۸وقـتی خورشید گسترش پـیدا می کـنـد و برخی از سیارات را می بلعد و برخی باقی می مانند ومـنظـومه شمسی از هم گسیخته می شود، همانطور که قرآن آنرا توصیف نموده و در تصویر می بینیم مانند “روغـن ته مـانـده خـوراک سرخ کرده” و مانند “چـیز گـداخـته” خـواهـد شد. مردگان زنده خواهند شد و رستگار شوندگان نجات داده خواهند شدروز قیامت پس از دمـیده شدن دوباره در شیپـور مردگان زنـده می شونـد. پـس از حـساب و کـتاب، کـسانیکه رستگار می شوند از شرایطی که دیدیم نجات داده می شوند ولی کـسانیکه رستگار نمی شوند هـمـانـجا جا گـذاشته می شوند.زمر۶۰ـ۶۱:« وَ یوْمَ الْـقِـیامه ترَی الّذینَ کَـذَّبـُوا عَـلَی اللهِ وُجُوهُهُم مُسوَدَّهٌ.اَلَـیْسَ فی جَهَـنـمَ مَـثـویً لِلمتکَبّرینَ؟ ـ وَ ینـَجّی اللهُ الَّـذینَ اتقـوْا بـِمَـفـازَتهِـمْ لایمَـسهُـمُ الـسوءُ وَ لا هُـمْ یحْـزَنـُونَ».«روز قیامت می بینی “کسانیکه خـدا را دروغ پنداشتند” روسیاه شده اند. آیا جای افراد متکبر نباید در جهنم باشد؟! ولی کسانیکه نیک زندگی کردند خدا آنها را با رستگاریشان از آن شرایط بیرون خواهد برد. نه آسیبی خواهند دید و نه خودشان اندوهِ چیزیرا خـواهند داشت»!«و خواهند گفت: به آن ایمان آوردیم! ولی چطور می خـواهند چیزیکه در فاصله دور در پرواز است را با دست بگیرند»؟سبا ۵۲در روز رستاخیز کسانیکه به آن ایمان نیاورده بوده اند وقـتی آنرا ببینند می گویند: به آن ایمان آوردیم!قرآن ایمان آوردن آنها در آن نقطه را به «با دست گرفتن پرنده درحال پرواز درفاصله دور» تشبیه کرده، که امری غیر ممکن است. یعنی آنجا وقت ایمان آوردن نیست و ایمان آنها پذیرفـته نخواهد شد!به راستی در کجای واقعیتهای دنیا قرار گرفته ایم ؟تا به کی می خواهیم خودمان را مستقل از نیاز به کلمات بی پایان قرآن بدانیم ؟چرا تصور می کنیم که فراگیری و بکار گیری علوم الهی برابر با عقب نشینی از تمدن و فرهنگ والاست ؟آیا کسانی که قرآن را ترک و یا نهی می کنند می دانندکه در حال خیانت کردن به خود و ریشه خانوادگی خود هستند ؟علم قرآن آنقدر والا و عظیم است که دست یابی به ذره ایی از آن یعنی سعادت دنیا و آخرتتهیه و تنظیم این مطالب ارزشمند توسط همکار محترم سرکار خانم مهندس ندا زرگانیمرجع قراردادن قرآن برابر است با یافتن خویش و جدا شدن از غرور و خودخواهی
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.