والدین رحمت شده در روایات

از کنار هم قرار گرفتن مسئله توحید و موضوع احترام به والدین، میزان اهمیت بی شمار آن در اسلام روشن می شود. لکن والدین نیز نسبت به فرزندان وظایفی دارند که انجام این وظایف مطابق آنچه در شریعت به آن توصیه شده، باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت ائمه علیهم السلام است. در این مقاله سعی شده است از منظر روایات به آن تکالیف نگاهی گذارا بیندازیم.
والدینی که فرزند آنها کلمه «بسم الله الرحمن الرحیم»را فرا می گیردپیامبر(ص)فرمود: هنگامی که آموزگار به کودکی «بسم الله الرحمن الرحیم»‌را می آموزد و آن کودک کلمه «بسم الله الرحمن الرحیم»را فرا می گیرد و بر زبان جاری می کند، در این هنگام خدای متعال برای آن کودک و برای والدین او، و برای آن آموزگار دوری و برائت از آتش جهنم را می نویسد.(۱)پیامبر اکرم(ص)به این مضمون فرمود:شخصی که نوشته «بسم الله الرحمن الرحیم»را که روی زمین افتاده باشد -بخاطر حفظ حرمت خدای عز و جل و نام او-بر دارد.و از پایمال شدن آن جلوگیری نماید، چنین شخصی -نزد خدای متعال-در زمره صدیقین خواهد بود و این کار او، باعث تخفیف عذاب از والدینش می گردد، اگرچه آنها مشرک باشند.(۲)
والدینی که فرزند خود را می بوسندحضرت امیر المؤمنین(ع)فرمود: بوسیدن فرزند موجب رحمت می گردد.(۳)پیامبر اکرم(ص)فرمود: فرزندان خود را زیاد ببوسید؛ زیرا برای هر بوسه درجه و منزلتی را در بهشت خواهید داشت.(۴)
والدینی که فرزند خود را به خوبی تربیت می کنندپیامبر اکرم(ص)فرمود: فرزندان خود را گرامی بدارید و آنها را به خوبی تربیت کنید. این کار برای شما موجب آمرزش می گردد.(۵)امام کاظم(ع)در ضمن حدیثی فرمود: هشت خصلت است که هر شخص دارای آنها باشد،‌ خدای متعال او را وارد بهشت خواهد نمود و رحمتش را بر او خواهد گستراند. از جمله آن خصلتها: خوب تربیت نمودن فرزند است.(۶)
والدینی که فرزند خود را خوشحال می نمایندپیامبراکرم(ص)فرمود: شخصی که فرزند خود را خوشحال نماید، خدای متعال -در روز قیامت-او را خوشحال خواهد ساخت.(۷)پیامبراکرم(ص)فرمود: شخصی که زنی از محارم خود را خوشحال سازد خدای متعال او را در روز قیامت خوشحال خواهد نمود.(۸)
والدینی که فرزند خود را دوست دارندامام صادق(ع)فرمود: بدرستی که خداوند عز و جل شخص را -بخاطر شدت علاقه ای که به فرزندش دارد-مورد رحمت خود قرار می دهد.(۹)
والدینی که فرزند خود را راضی می نمایندپیامبراکرم(ص)فرمود: شخصی که کودک خود را راضی نماید و دل وی را بدست بیاورد، خدای متعال او را -در روز قیامت-آن چنان مورد رضایت خود قرار می دهد که او نیز راضی گردد.(۱۰)
والدینی که خطای فرزند خود را مورد عفو قرار می دهندپیامبراکرم(ص)به این مضمون فرمود: خدای عز و جل مورد رحمت قرار می دهد شخصی را که خطاهای فرزند خود را مورد عفو قرار می دهد و از خدای متعال برای او طلب بخشش می کند.
والدینی که فرزند نیکوکاری دارندپیامبراکرم(ص)فرمود: پنج چیز از نشانه های سعادت بشمار می آید:۱-همسر شایسته داشتن، ۲-فرزندان نیکوکار داشتن، ۳-دوستان و همنشینان شایسته داشتن، ۴-دستیابی به رزق و روزی در شهر و دیار خود، ۵-دوست داشتن آل محمد(ص).(۱۱)امام صادق(ع)فرمود: شخصی که مهر و محبت ما را در دل خود دارد، بر او لازم است که برای خود زیاد دعا بنماید. زیرا مادر او پاکدامن بوده است.(۱۲)پیامبراکرم(ص)فرمود: بدرستیکه فرزند شایسته گلی از گلهای بهشت است.(۱۳)امام صادق(ع)فرمود: فرزند شایسته.برترین میراثی است که از شخص فوت شده به یادگار می ماند.(۱۴)پیامبراکرم(ص)فرمود: پنج گروه هستند که پس از مرگ آنها -نیز-ثواب در نامه اعمالشان نوشته می شود:شخصی که درختی را بکارد، شخصی که چاه آبی را حفر کند، شخصی که مسجدی را برای خدا بنا نماید، شخصی که قرآنی را بنویسد و شخصی که فرزند شایسته و صالحی را به یادگار بگذارد.(۱۵)
والدینی که فرزندشان کمک کار آنها می باشدامام سجاد(ع)فرمود: از نشانه های سعادت یک شخص آن است که فرزندانی داشته باشد که کمک کار او باشند.(۱۶)
والدینی که فرزندشان -در زمان حیات-در حقشان دعای خیر می کندحضرت امیرالمؤمنین(ع)فرمود: چهار گروه هستند که دعای آنها مستجاب می گردد:پیشوای دادگری که برای پیروان خود دعا می کند، پدر نیکوکاری که در حق فرزند خود دعا می کند، فرزند نیکوکاری که در حق پدر خود دعا می کند و مظلوم.زیرا خدای عز و جل می گوید: به عزت و جلالم سوگند که تو را کمک و یاری خواهم نمود، اگرچه پس از گذشت مدت زمانی باشد.(۱۷)امام صادق(ع)فرمود: اجر و ثواب چند چیز است که -پس از مرگ آدمی-به او می رسد: داشتن فرزند شایسته و صالحی که برای او دعای خیر کند. از جمله آن امور می باشد.(۱۸)
والدینی که فرزندشان برایشان استغفار می کند و از خدای متعال برای آنها طلب آمرزش می نمایدامام صادق(ع)فرمود: شش چیز است که شخص مؤمن -بعد از مرگ خود-از آنها سود و نفع می برد:فرزند شایسته ای که برای او استغفار کند ، قرآنی-که از او مانده باشد-خوانده شود، و چاه آبی که حفر کرده باشد، و درختی که کاشته باشد، و آبی که جاری کرده باشد و سنت حسنه ای که از آن پیروی گردد.(۱۹)پیامبراکرم(ص)فرمود: فرزند جگرگوشه مؤمن بشمار می آید. اگر قبل از والدین خود بمیرد -در روز قیامت-آنها را مورد شفاعت خود قرار می دهد و اگر والدین قبل از او بمیرند.او برای آنها از درگاه خدای متعال استغفار می کند و آنها آمرزیده می شوند.(۲۰)
والدینی که فرزند آنها قرآن را تلاوت می نمایندامام صادق(ع)فرمود: شخصی که قرآن را از رو بخواند.بینایی او افزون می گردد.و عذاب والدین او تخفیف می یابد -اگرچه آنها کافر باشند-(۲۱).امام صادق(ع)فرمود: شخصی که سوره جحد و توحید را در یکی از نمازهای واجب خود بخواند.خدای عز و جل او و والدینش را مورد مغفرت و آمرزش قرار می دهد.(۲۲)پیامبراکرم(ص)به این مضمون فرمود: هنگامی که شخص مؤمن قرآن می خواند خدای عز و جل به دیده رحمت به او می نگرد و خدای عز و جل برای هر آیه هزار حورالعین به او کرامت می فرمایدو خدای متعال برای هر حرفی از قرآن.نوری در صراط به او عنایت می فرماید و هنگامی که او قرآن را ختم کند.خدای عز و جل ثواب سیصد و سیزده پیامبر را به او می دهدو مانند آن است که کتب انبیاء را تلاوت نموده است و جسد او بر آتش جهنم حرام می گردد و پس ازختم قرآن هنگامی که از جای خود برمی خیزد خدای متعال او و والدینش را مورد مغفرت و آمرزش قرار می دهد.(۲۳)
والدینی که در راه دفاع از فرزند و حریم خانواده کشته می شوندحضرت امام صادق(ع)فرمود: پیامبراکرم(ص)فرمود: شخصی که در راه دفاع نمودن از حریم فرزند و خانواده خود کشته می شود.شهید محسوب می گردد.(۲۴)
والدینی که با فرزند خود مدارا می کنندحضرت امیرالمؤمنین(ع)فرمود:شخصی که یتیمی را مورد تفقد و پناه قرار می دهد و به شخص ضعیف و مستمند رحم می کند و والدین خود را مورد شفقت قرار می دهد و با فرزند خود مدارا می نماید و با زیردستان خود مدارا می کند؛ خدای متعال او را در بهشت و رضوان جای خواهد داد و رحمت خود را بر او گسترده خواهد ساخت.(۲۵)
والدینی که با محبت به فرزند نگاه می کنندپیامبراکرم(ص)فرمود: نگاه کردن والدین به فرزند خود -از روی محبت-عبادت بشمار می آید.(۲۶)
والدینی که به فرزند خود نماز را آموزش می دهنددر حدیث آمده است: نماز را در سن هفت سالگی به فرزندان خود بیاموزید.و در هشت سالگی از آنها بخواهید تا نماز بخوانند.(۲۷)
والدینی که به فرزند خود نیکی می نمایندامام صادق(ع)فرمود: سه چیز است که اگر شخص مؤمن آنها را بجای آورد این کار باعث زیادی نعمت و بقای آن بر او خواهد بو؛۱)طول دادن رکوع و سجود در نماز،۲)طول دادن نشستن بر سر سفره هنگامی که دیگران بر سر سفره او حضور دارند،۳)نیکی کردن به فرزند و خانواده.(۲۸)
والدینی که -در نبود پدر و مادر خود-به فرزند خود نیکی می کنندامام صادق(ع)فرمود: شخصی که به فرزند خود نیکی می نماید، همانند آن است که به والدین خود نیکی کرده است.(۲۹)روزی امام کاظم(ع)به مردی فرمود: آیا والدین تو زنده هستند؟آن مرد گفت: خیر.امام(ع)به آن مرد فرمود: آیا تو فرزند داری؟آن مرد گفت: بله.در این هنگام امام(ع)به او فرمود: به فرزند خود نیکی نما.زیرا این امر بمنزله نیکی نمودن به والدین ات بشمار می آید.(۳۰)
والدینی که به فرزند خود در راه نیکی کردن یاری می کنندپیامبراکرم(ص)فرمود: خداوند مورد رحمت قرار می دهد شخصی را که فرزند خود را در راه نیکی کردن یاری می نماید.(۳۱)پیامبراکرم(ص)فرمود: خداوند مورد رحمت قرار می دهد پدر و مادری را که فرزندشان در راه نیکی کردن به خود یاری می دهند(۳۲)
والدینی که در حق فرزند دعای خیر می کنندپیامبراکرم(ص)فرمود: عفو نمودن فرزند و بخشیدن او -هنگامیکه عمل ناشایستی از وی سرمی زند-و دعا نمودن در حق او.از نشانه های نیکی نمودن به فرزند بشمار می آید.(۳۳)توجه به تعالیم اسلامی و توصیه ها و راه های تربیتی آن، مایه سعادت در همه ی امور است. در موضوع حقوق و تکالیف والدین نیز اگر به آموزه های زمامداران دین توجه ویژه ای بشود، سعادت و رحمت واسه حق را به دنبال خواهد داشت که نمونه هایی از آنها بیان گردید.
پی نوشت ها :

۱-قال رسول الله(ص): إذا قال المعلم للصبی: قل: بسم الله الرحمن الرحیم.فقال اصلی: بسم الله الرحمن الرحیم.کتب الله براءه للصبی.و براءه لأبویه.و براءه للمعلم (من النار)_(جامع الأخبار ص ۴۲ الفصل ۲۲ منشورات الرضی و مجمع البیان ج ۱ ص ۹۰)_مابین القوسین لم یذکر فی المجمع.۲-قال رسول الله(ص): من رفع قرطاساً من الارض مکتوباً علیه: بسم الله الرحمن الرحیم.إجلالاً لله و لأسمه -عن أن یداس-کان عند الله من الصدیقینو خفف عن والدیه.و إن کانا مشرکین (تنبیه الخواطرج ۱ ص ۳۲).۳-قال أمیرالمؤمین(ع)قبله الولد رحمه (مکارم الاخلاق ص ۴۷۵).۴-قال رسول الله(ص): أکثروا من قبله أولادکم.فإن لکم بکل قبله درجه فی الجنه -سیره خمسمأه عام (روضه الواعظین ج ۲ ص ۲۴۵ و بحارالأنوار ج ۱۰۱ ص ۱۲)-فی بحار الأنوار هکذا: …فی الجنه ما بین کل درجه خمسمأه عام.۵-قال رسول الله(ص): أکرموا أولادکم.و أحسنوا أدبهم -یغفر لکم (مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۴۷۸ و بحار الأنوار ج ۱۰۱ ص ۹۵).-فی بحار الأنوار: آدابهم.۶-(قال الامام الکاظم(ع)): ثمانیه اشیاء من کن فیه أدخله الله الجنه نشر علیه الرحمه:من آوی الیتیم و بر والدیه و أحسن تربیه ولدهو رفق بمملوکه و رحم الضعیف و أنصف من نفسه.و أحسن -من کل أحد-بشره و وسع فی نفقته (معدن الجواهر للشیخ الکراجکی -علیه الرحمه-ص ۶۴).قال أمیرالمؤمنین(ع): و حق الولد علی الوالد أن یحسّن اسمه و یحسّن أدبه و یلّمه القرآن(شرح نهج البلاغه لأبن أبی الحدید ج ۱۹ ص ۳۶۵).قال رسول الله(ص): من حق الولد أن: یحسّن اسمه و یحسّن أدبه (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۲۸).قال رسول الله(ص): من حق الولد -علی والده-ثلاثه: یحسّن إسمه.و یعلمه الکتابه.و یزوجه إذا بلغ (مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۴ و روضه الواعظین ج ۲ ص ۲۴۶).۷-عن أبی عبدالله(ع)قال: قال رسول الله(ص): من قبل ولده کتب الله عز و جل له حسنه.و من فرحه، فرحه الله یوم القیامه…(الکافی ج ۶ ص ۴۹ و عوالی اللائی ج ۳ ص ۲۸۳).۹-قال الامام صادق(ع): إن الله لیرحم العبد لشده حبه لولده (الکافی ج ۶ ص ۵۰).قال الامام صادق(ع): إن الله لیرحم الوالد لشده حبه لولده (عده الداعی ص ۸۸).قال الامام صادق(ع): ‌إن الله عز و جل لیرحم الرجل لشده حبه لولده (من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۰ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۲).قال الامام صادق(ع): إن الله عز و جل یرحم الرجل لشده حبه لولده (ثواب الاعمال ص ۲۳۸).۱۰-قال رسول الله (ص): …من یرضی صبیاً له صغیراً -من نسله-حتی یرضی.ترضاه الله یوم القیامه حتی یرضی (میزان الحکمه ج ۱۱ ص ۴۸۷۶ نقله عن کنز العمال).۱۱-قال رسول الله(ص): خمسه من السعاده: الزوجه الصالحه.و البنون الأبرار.و الخلطاء الصالحون.و رزق المرء فی بلده.و الحب لآل محمد(ص)(دعائم الاسلام ج ۲ ص ۱۹۵ و عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۹۳).۱۲-قال الأمام الصادق(ع): من وجد برد حبنا علی قلبه.فلیکثر الدعاء لامه.فإنهم لم تخن أباه (معانی الأخبار ص ۱۶۱).۱۳-عن أبی عبدالله(ع)قال: قال رسول الله(ص): (إن)_الوالد الصالح ریحانه _من ریاحین الجنه (الکافی ج ۶ ص ۳ و من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۰۹ و مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۷۱ و النوادر للسید فضل الله الراوندی -علیه الرحمه-ص ۹۴)._مابین القوسین ذکر فی الکافی و لم یذکر فی باقی المصادر._فی النوادر: ریحان.۱۴-قال الامام الصادق(ع): الولد الصالح میراث الله -من المؤمنین -إدا قبضه _(مشکاه الأنوار ج ۲ ص ۲۱۹ و بحار الأنوار ج ۷۹ ص ۱۲۴)._فی مشکاه الأنوار: -من المؤمن-.__قال العلامه المجلسی -علیه الرحمه-فی شرح هذا الحدیث الشریف هکذا:الظاهر إن الضمیر فی -قبضه-راجع إلی المؤمنین.أی: ‌ما یصل إلی الله مما یخلفه المؤمن -من أهله و ماله و ولده-الوالد الصالح لأنه ینفع لدین الله و احیاء شریعته و یحتمل کون الضمیر راجعاً إلی الولد -کما فهمه الأکثر- و لا یخفی بعده.إذا میراث إنما یطلق علی ما یبقی بعد الموت.و -ایضاً-التقید بالولد الصالح لایناسب هذا المعنی (بحار الانوار ج ۷۹ ص ۱۲۴).۱۵-قال رسول الله(ص): خمسه فی قبورهم و ثوابهم یجری إلی دیوانهم: من غرس نخلاً.و من حفر بئراً.و من بنی الله مسجداً.و من کتب مصحفاً.و من خلّف ابناً صالحاً (جامع الأخبار ص ۲۸۳ الفصل ۶۲ تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت(ع)لإحیاء التراث تحت إشراف سماحه العلامه حجه الاسلام و المسلمین الحاج السید جواد الحسینی الشهرستانی -دامت برکاته-).۱۶-قال الامام السجاد(ع): من سعاده الرجل أن یکون له وُلد یستعین بهم (الکافی ج ۶ ص ۲).(قال الامام السجاد(ع)): (إن)_من سعاده المرء أن یکون متجره فی بلده__.و یکون خلطاؤه صالحین.و یکون له ولد_یستعین بهم (الکافی ج ۵ ص ۲۵۷ و من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۹۹ و الخصال ص ۱۵۹)._ما بین القوسین لم یذکر فی الخصال.__فی الفقیه و الخصال: بلاده.-فی الفقیه: أولاد.۱۷-قال امیرالمؤمنین(ع): أبعه لا ترد لهم دعوه: الامام العادل لرعیته.والوالد البار لولده.و الولد البار الوالده.و المظلوم.یقول الله عز إسمه: -و عزتی و جلالی -لأنتصرن لک -و لو بعد حین-(الارشاد للشیخ المفید -علیه الرحمه-ج ۱ ص ۳۰۴).۱۸-قال الامام صادق(ع): لیس یتبع الرجل -بعد موته-من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فی حیاته.فهی تجری بعد موته.و سنه هدی سنها.فقی یعمل بها بعد موته.أو ولد صالح یدعو له (الکافی ج ۷ ص ۵۶).(و فی حدیث آخر هکذا): و صدقه مبتوله لاتورث.أو سنه هدی یعمل بها -بعده-الکافی ج ۷ ص ۵۶).قال الامام صادق(ع): لیس یتبع الرجل -بعد موته-من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فی حیاته.فهی تجری له بعد وفاته.أو ولد صالح یدعو له.أو سنته هدی استنها.فهی یعمل بها بعده (دعائم الاسلام ج ۲ ص ۳۴۰).قال الامام الصادق(ع): لا یتبع الرجل -بعد موته-إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها الله له فی حیاته.فهی تجری له بعد موته.و سنه هدی یعمل بها.و ولد صالح یدعو له (تحف العقول ص ۳۶۳).قال الامام الصادق(ع): لا یتبع الرجل -بعد موته-إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها لله فی حیاته.فهی تجری له بعد موته.و سنه هدی سنها.فهی یعمل بها بعد وفاته.و ولد صالح یدعو له (الکافی ج ۷ ص ۵۶).قال الامام صادق(ع): لیس یتبع المیت -بعد موته-مت الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فی حیاته.فهی تجری بعد موته.و سنه هو سنها.فهی یعمل بها بعد موته.أو ولد صالح یدعو له (تهذیب الأحکام ج ۹ ص ۲۶۹).قال رسول الله(ص): خیر ما یخلف الرجل -من بعده-ثلاث: ولد صالح یدعو له.و صدقه تجری.یبلغه أجرها.و علم یعمل به من بعده (منیه المرید ص ۱۰۳).۱۹-قال الامام صادق(ع): ست خصال ینتفع بها المؤمن (من)*بعد موته: ولد صالح یستغفر له.و مصحف یقرء منه _و قلیب یحفره.و غرس یغرسه.و صدقه ماء یجریه.و سنه حسنه‌یؤخذ بها بعده (الأمالی للشیخ الصدوق -علیه الرحمه-ص ۲۳۲ المجلس ۳۲ و الخصال ص ۳۲۳).*ما بین القوسین لم یذکر فی الخصال._فی الخصال: یقرء فیه.قال الامام صادق(ع): سته تلحق __المؤمن -بعد وفاته-: ولد یستغفر له-.و مصحف یخلفه.و غرس یغرسه.و قلیب _یحفره.و صدقه یجریها_.و سنه یؤخذ بها من بعده (الکافی ج ۷ ص ۵۷ و عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۶۰)._فی من لا یحضره الفقیه ج ۱ ص ۱۱۷ هکذا: یلحقن المؤمن -بعد وفاته-._(و فی روایه اخری): ولد صالح یستغفر له (الکافی ج ۷ ص ۵۶).__فی عوالی اللئالی: و بئر یحفره.و فی الفقیه ج ۷ ص ۱۸۲: و بئر یحفرها._و فی الفقیه ج ۱ هکذا: و صدقه ماء یجریه…قال العلماء: المراد بالصدقه الجاریه: الوقف (عوالی اللئالی ج ۳ ص ۲۶۰).۲۰-قال رسول الله(ص): الولد کبد المؤمن.إن مات -قبله-صار شفیعاً له.و إن مات -بعده-یستغفر له.فیغفر الله له (عوالی اللئالی ج ۱ ص ۲۷۰).۲۱-قال الإمام الصادق(ع): من قرء القرآن -من المصحف-متع ببصره.و خفف عن والدیه -و إن کانا کافرین-(الکافی ج۲ ص۶۱۳).قال الإمام الصادق(ع): من قرء القرآن -من المصحف-متعه الله ببصره.و خفف عن والدیه -و إن کانا کافرین-(المصباح للشیخ الکفعمی -علیه الرحمه-ص ۶۰۴).قال الإمام الصادق(ع): من قرء فی المصحف -نظراً-متع ببصره.و خفف عن والدیه (و إن کانا کافرین)*(ثواب الأعمال ص ۱۲۸ و الدعوات للشیخ الراوندی -علیه الرحمه-ص ۱۹۷).*ما بین القوسین لم یذکر فی الدعوات.قال الإمام الصادق(ع): من قرء فی المصحف متع ببصره.و خفف عن والدیه-و لو کانا کافرین-(عده الداعی ص ۲۹۰).قال الإمام الصادق(ع): من قرء القرآن -من المصحف-متع ببصره.و خفف عن والدیه -و إن کانا کافرین-(عوالی اللئالی ج ۴ ص ۲۳ و المصباح للشیخ الکفعمی -علیه الرحمه-ص ۶۰۴ الفصل ۳۹).(قال الإمام السجاد(ع)فی شأن قرائه القرآن): …إقرؤه فی المصحف.فإنه من قرأه -فی المصحف -متع ببصره.و خفف عن والدیه (اعلام الدین ص ۱۰۱).۲۲-قال الإمام الصادق(ع): من قرء الحجد و التوحید فی فریضه من الفرائض.غفر الله له و لوالدیه (المصباح للشیخ الکفعمی -علیه الرحمه-ص ۶۰۲ الفصل ۳۹)._یعنی: سوره قل یا أیها الکافرون.۲۳-قال رسول الله(ص): إن المؤمن إذا قرء القرآن نظر الله إلیه بالرحمه.و اعطاه بکل آیه ألف حور.و اعطاه بکل حرف نوراً علی الصراط.فإذا ختم القرآن اعطاه الله ثواب ثلاثمائه و ثلاثه عشر نبیاً بلغوا رسالات ربهم.و کأنما قرء کل کتاب أنزل الله علی أنبیائه.و حرم الله جسده علی النار.و لا یقوم من مقامه حتی یغفرالله له و لأبویه…(جامع الأخبار ص ۱۱۳ الفصل ۲۱).۲۴-عن أبی عبدالله(ع)قال: قال رسول الله(ص): من قتل دون عیاله فهو شهید (تهذیب الأحکام ج ۶ ص ۱۷۳ باب: قتال المحارب و اللص).(راجع: وسائل الشیعه ج ۱۵ ص ۱۱۹ باب: الدفاع عن النفس و الحریم و المال).قال الإمام الباقر(ع): إذا دخل علیک رجل یرید أهلک و عیالک و مالک.فأبدره بالضربه -إن استطعت-فإن اللص محارب لله و لرسوله…(وسائل الشیعه ج ۱۵ ص ۱۱۹).عن أبی مریم.عن أبی جعفر(ع)قال: قال رسول الله(ص): من قتل دون مظلمته فهو شهید.ثم قال(ع): -یا أبا مریم-هل تدری ما دون مظلمته؟قلت: -جعلت فداک-الرجل یقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلک.فقال(ع): -یا أبا مریم-إن من الفقه عرفان الحق (الکافی ج ۵ ص ۵۲ و تهذیب الأحکام ج ۶ ص الباب ۷۸).لعل المراد: إن الفقه من عرف مواضع القتال فی أمثال هذه.حتی یحق له أن یتعرض لذلک.فربما کان ترک التعرض أولی و ألیق.کما إذا تعرض المحارب للمال -فحسب-دون النفس (نقلاً عن هامش الکافی).۲۵-قال أمیرالمؤمنین(ع): من آوری الیتیم.و رحم الضعیف.و انفق_علی والدیه.و رفق علی ولده.و رفق بمملوکه.أدخله الله تعالی فی رضوانه.و نشر _علیه رحمته…(الجعفریات ص ۲۷۵ و مستدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۱۷۱)._فی الجعفریات: و ارتفق.و فی بعض المصادر: أشفق علی والدیه._فی الجعفریات: و یسر علیه.۲۶-قال رسول الله(ص): نظر الوالد إلی لوده -حباً له-عباده (مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۷۰).۲۷-قال الإمام الباقر(ع): مروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع سنین…(الکافی ج ۳ ص ۴۰۹).قال أمیرالمؤمنین(ع): علموا صبیانکم الصلاه.و خذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنین (الخصال ص ۶۲۶).۲۸-عن زراره قال: سمعت أبا عبدالله(ع)یقول: ثلاثه أن یعملهن المؤمن کانت زیاده فی عمره و بقاء النعمه علیه.فقلت: و ما هن؟قال (ع): تطویله فی رکوعه و سجوده فی صلاته.و تطویله لجلوسه علی طعامه.إذا أطعم علی مائدته.و اصطناعه المعروف إلی أهله (الکافی ج ۴ ص ۴۹-۵۰).۲۹-قال الإمام الصادق(ع): بر الرجل بولده.بره بوالدیه (من لا یحضره الفقیه ج ۳ ص ۳۱۱ و مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۴۷۵).۱۲۱-عن أبی طالب رفه إلی أبی عبدالله(ع)قال: قال له رجل من الأنصار: من أبر؟قال (ع): والدیک.قال: قد مضیا.قال (ع): بر ولدک (الکافی ج ۶ ص ۴۹).۳۰-أروی عن العالم (ع): إنه قال لرجل: إلک والدان؟فقال: لا.فقال (ع): ألک ولد.قال: نعم.قال (ع): بر ولدک.یحسب لک بروالدیک (الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا(ع)ص ۳۳۶ الباب ۸۸ و بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۷۷ و مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۷۰).۳۱-قال رسول الله(ص): رحم الله امرءاً أعان ولده علی بره…(روضه الواعظین ج ۲ ص ۲۴۲ و مشکاه الأنوار ج الفصل ۱۴).قال رسول الله(ص)رحم الله من أعان ولده علی بره…(الکافی ج ۶ ص ۵ و تهذیب الأحکام ج ۸ ص ۱۸۷).قال رسول الله(ص)رحم الله من والداً أعان ولده علی بره (ثواب الأعمال ص ۲۲۱ و الأمالی للشیخ الصدوق -علیه الرحمه-ص ۳۶۳ المجلس ۴۸ و جامع الأخبار ص ۲۸۴ و تنبیه الخواطر ج ۲ ص ۱۶۷ و جامع الأحادیث للشیخ جعفر بن أحمد القمی -علیه الرحمه-ص ۸۰).قال رسول الله(ص)رحم الله والداً أعان ولده علی البر…(الفقه منسوب إلی الإمام الرضا(ع)ص ۳۳۶ الباب ۸۸ و بحار الأنوار ج ۷۱ ص ۷۷ و مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۱۶۸).۳۲-عن أبی عبدالله(ع)قال: قال رسول الله(ص): رحم الله والدین أعانا ولدهما علی برهما (الکافی ج ۶ ص ۴۸ و تهذیب الأحکام ج ۸ ص ۱۸۶ الباب ۵ و الجعفریات ص ۳۱۰).قال رسول الله(ص): رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما (من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۲۶۹ و مکارم الأخلاق ج ۲ ص ۳۳۵ و المواعظ ص ۴۴)._-یعنی لازم است پدر و مادر -با حسن رفتار خود-کاری کنند تا فرزندشان به نیکی کردن به آنها تشویق و ترغیب گردد.و نباید آنها فرزند را به سختی و زحمت بیاندازند و خواسته هائی که خارج از توان می باشد از او توقع داشته باشند.زیرا این رفتارهای نابجا و توقعات بیجا.فرزند را از ادامه نیکی کردن به والدین دلسرد می کند.۳۳-قال رسول الله(ص): رحم الله من أعان ولده علی بره.و هو أن: یعفو عن سیئته.و یدعو له فیما بینه و بین الله (بحار الانوار ج ۱۰۱ ص ۹۸).منبع: ناجی جزایری، سید هاشم، پدران و مادران رحمت شده و پدران و مادران نفرین شده، قم: ناجی جزایری، (۱۳۸۸).
 
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.