این نور خاموش نمی شود

قرآن سوزی در غرب، علاقه به آشنایی با اسلام را بیشتر کرد ه است کمی پیش از فرا رسید ن ۱۱ سپتامبر سال گذشته میلادی، کشیشی در ایالت فلوریدای آمریکا برای مقابله با اسلام، پیشنهاد کرد روزی را در جهان به عنوان روز آتش زد ن قرآن معین کنند. تری جونز (۱) که مسؤولیت کلیسایی ۵۰ نفره را بر دوش می کشد، روز ۱۱ سپتامبر را برای این کار پیشنهاد کرد. وی سال ها قبل نیز با نگارش کتابی در رد و مقابله با اسلام به معروفیت نسبی رسید ه بود. ولی برخی پیشنهاد جد ید او را ناشی از جاه طلبی، شهرت طلبی یا عصبیت های زیاد ه اش می دانند. گرچه دخترش نیز در مصاحبه ای پدر را یک «دیوانه» توصیف کرد ه بود. پس از هشدارها و مقاومت های جهانی، مقامات آمریکایی در حرکتی منفعت طلبانه یا مزورانه، از کشیش خواستند از این خواسته و پیشنهاد دست بکشد و او نیز چنین کرد. با این وجود در اولین ساعت های روز موعود، ۱۱ فیلم در اینترنت منتشر شد که در جاهای گوناگون عد ه ای اقدام به آتش زد ن قرآن کرد ه بودند.
حلقه ای از زنجیر
مسلمانان معتقد بود ند این اولین اقدام نبود ه و آخرین آن نیز نخواهد بود. آنها ماجرای سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانیش را به خوبی به خاطر داشتند (۲). ماجرای تخریب قبول ائمه عسگریین (ع) را می دانستند (۳). اهانت کاریکاتوریست های دانمارکی را پشت سر گذاشته بودند. تجربه کرد ه بودند که در هلند از جانب یکی از مقامات پارلمانی فیلمی در معاندت با قرآن ساخته شد ه است (۴). شاید مرور تقابل جبهه کفر و مؤمنین، سابقه این رشته را تا زمان نزول قرآن هم عقب تر می برد، همان گونه که خداوند در قرآن نیز از آن روایت کرده بود، آنجایی که کفار، پیامبر را شاعر، ساحر، کاهن، مجنون، دروغگو و… نامید ه بودند (۵). این دست اقدامات در این سال ها و ماه ها نیز در عرصه های گونا گون ادامه داشته است. قانو نگذاران فرانسه در مصوبه ای استفاد ه از پوشینه زنان در خیابان ها را ممنوع اعلام کرد ه و جریمه ای ۱۵۰ یورویی تعیین کرد ه اند. در چند کشور اروپایی ساخت مناره برای مساجد ممنوع اعلام شد ه است. در تعداد قابل توجهی از کشورها استفاد ه از پوشش و حجاب در مجامع اداری و آموزشی ممنوع و غیرمجاز است. می توان هزاران اقدام آشکار و غیرآشکار د یگر نیز به این فهرست افزود؛ از تبلیغات و سیاه نمایی و به خد مات هالیوود علیه اسلام گرفته تا اقدامات سرویس های جاسوسی علیه مسلمانان. سیا ه نمایی ها و اتهامات واهی علیه اسلام رو به زیاد ه نهاد ه است. دروغ، افترا و وارونه نمایی اعتقادات مسلمین در جهان برنامه ریزی شده و فراگیر است. شیخ یوسف استیس-کشیشی در ایالت ورجینیا که اینک مسلمان شد ه است- عنوان می کند: «به ما گفته بودند که مسلمانان به خدا ایمان ندارند. صندوق سیاهی را در صحرای عربستان مقد س می شمارند و روزانه پنج مرتبه زمین را می بوسند. شنید ه بود یم که مسلمان ها تروریست هستند، هواپیماربایی می کنند، بت می پرستند و …» نکته قابل اعتنای د یگر، این تحلیل است که گویا غرب دنیا را وارد فاز جد یدی از فعالیت کرد ه است. ایشان کوشید ه اند مرد م را از مرحله اسلام هراسی به مرحله اسلام ستیزی بکشانند و آنان را آماد ه مقابله عملی و صف آرایی علیه اسلام و مسلمانان کنند.
گرایش جهانی به اسلام
با وجود این تهاجم گسترد ه علیه اسلام و با وجود آنکه در سال ها و سد ه های گذ شته در غرب برای جلوگیری از نفوذ اسلام همه موانع به کار گرفته شده است، آمارها و اظهارنظرها بیانگر رشد روزافزون اسلام گرایی در د نیاست. امروز در د نیا و در میان اد یان گونا گون، اسلام بیشترین رشد را داراست؛ به نحوی که امروز اسلام به دومین دین بزرگ اروپا و غرب بد ل شد ه است. حدود یک د هه پیش، تعداد مساجد در آلمان انگشت شمار بود، اما هم اکنون ۱۵۹ مسجد در آلمان وجود دارد و ۱۸۴ مسجد دیگر نیز در حال ساخت است. از حدود د ه سال پیش تا کنون، بیش از ۵۰ هزار نفر در فرانسه به اسلام گروید ه اند که به گفته مد یر مسجد پاریس، تنها در مسجد او سالانه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به دین اسلام مشرف می شوند. به نقل از منابع خبری، پس از اعلام روز قرآن سوزی، گرایش به اسلام در آمریکا گسترش یافته و به گفته محمد ناصر (رئیس مرکز اسلامی واشنگتن) تا کنون تنها در پایتخت آمریکا، ۱۸۰ نفر از غیرمسلمانان، مسلمان شد ه اند.
تحلیلی بر دو مقد مه
مقدمه اول: اسلام هراسی و اسلام ستیزی در د نیا رو به افزایش گذاشته است. مقدمه دوم: گرایش به اسلام و آمار تازه مسلمان ها در سطح جهان روز به روز در مقام افزایش است. با کنارهم قرار دادن این دو مقدمه، پرسشی اساسی شکل می گیرد: آنهایی که در دنیا به دین اسلام مشرف می شوند از چه مسیر یا فرآیند ی عبور کرد ه اند؟ چه جاذ به ای در اسلام و اعتقاداتش دید ه اند که این همه دروغ پردازی و سیاه نمایی و محدود یت ها علیه اسلام را دور زد ه و سختی ها را به جان خرید ه اند و اسلام را به عنوان آیین برتر برگزید ه اند؟ شاید مناسب باشد نگاهی به اظهار نظر تعدای از تازه مسلمانان در تشریح این فرایند بیندازیم: زن تازه مسلمان اسپانیایی (۳۲ساله):اسلام برای من زند گی جدید ی است و اطمینان دارم که زن در دین اسلام تابع نیست. جوامع مسیحی و یهودی ای در جهان وجود دارند که بسیار مرد سالار هستند، اما در مورد اسلام چشم ها بسته شد ه است. اسلام زورگویی در مورد مذ هب را ممنوع اعلام کرد ه و من از استقلال کامل برخوردار هستم. زن تازه مسلمان اسپانیایی (۲۷ ساله): اسلام حقوق بسیاری برای زن در نظر گرفته و ضمن اینکه تفاوت بین زن و مرد قائل شد ه، هرگز زنان را از حقوقشان محروم نکرد ه است. یک بودایی ژاپنی تازه مسلمان شده: حدود پنج سال قبل به پیشنهاد یکی از دوستان ایرانیم به مطالعه قرآن پرداختم و بعد از آن، ۳۰ ماه انجیل را مطالعه کردم و پس از مقایسه این دو کتاب آسمانی، به دین اسلام گرایش یافتم. اسلام دین بسیار کاملی است و برای همه شئون زند گی انسان برنامه دارد و بر عدالت، مودت و محبت، برادری و برابری و استکبارستیزی تاکید دارد؛ از نظر اسلام خداوند یکی است و نه زاد ه شد ه و نه مرگ و خواب دارد. وی در خصوص علت گرایش خود به مذ هب تشیع نیز می گوید: درباره مذ هب شیعه خیلی خوب شنید م؛ شیعیان روحیه استکبارستیزی دارند و بیش از آنکه بر عربیت تاکید کنند، بر انسانیت و برابری تاکید دارند. خانم «ها» یکی از هدایت یا فتگان آلمان: شاید یکی از د لایلی که من راحت تر مسائل را درک کرد ه و مسلمان شد م. به رشته تحصیلی ام که اقتصاد در جهان سوم بود، ارتباط داشته باشد. من به این وسیله قبل از مسلمان شد نم با خیلی از مسائل و مشکلات جامعه سرمایه داری آشنا شد ه بود م و می دانستم نتیجه زند گی سرمایه داری خلاصه شد ن همه چیز در پول است. به طور کلی ارزش انسان ها در پول خلاصه می شد و من همیشه با این تفکر مبارزه می کرد م. پیش از این براین باور بود م که انسان های تحصیلکرد ه، انسان هایی با خلق نیکو و پایبند به ارزش ها هستند، اما متاسفانه به واسطه کارهای متعدد و مسافرت های زیاد به هنگام تحصیل دریافتم که تصوری کاملا غلط داشته ام و چه بسیار انسان هایی که تحصیلکرد ه هستند، اما بویی از ارزش های اخلاقی نبرد ه اند. تمسک به ارزش های اخلاقی برای من حتی پیش از مسلمان شد نم نیز بسیار اهمیت داشت و مسائلی مانند مصرف گرایی، سرمایه داری، نژادپرستی و… شدیدا مرا ناراحت می کرد و من همیشه راجع به این مسائل با اطرافیانم بحث و جدل داشتم. سوفیا اسپاداوچیا بانوی تازه مسلمان آمریکایی (د کترای میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی):کتاب مقد س را می خواند م، اما بعضی مطالبش برایم گیج کنند ه بود. به دبیرستان که می رفتم، دیگر به الوهیت عیسی (ع)اعتقاد نداشتم و حاجت های خود را فقط از خدا می خواستم، نه حضرت عیسی (ع). اعتقاد م نسبت به خدا قوی بود، فقط احساس گمشد گی می کرد م و نمی دانستم دین مورد رضای خدا را کجا می توانم پیدا کنم. مطالعه قرآن را آغاز کرد م. از خواند ن قرآن، حتی از همان سوره حمد، بسیار شگفت زد ه شد م؛ سوره ای به این کوتاهی و در عین حال، سرشار از همه مبانی لازم برای زند گی بشر. در خلال مطالعه قرآن، هرجا به نکته مبهمی برمی خورد م، می پرسید م. سرانجام دید م اسلام و قرآن با عقلم جور در می آید. یک روز یکی از شیعیان، گرانبها ترین هد یه عمرم را به من داد. او به من دعای کمیل را اهدا کرد. دعای کمیل دلتنگی آد م را از بین می برد و او را به رحمت و بخشش خداوند امیدوار می کند. کمیل را می خوانم و گریه می کرد م و راستش خجالت می کشید م که دارم گریه می کنم. نمی دانستم که هرکس این دعا را بخواند، به گریه می افتد! همان لحظه فهمید م که دیگر مسلمان شد ه ام و ذره ای تردید نداشتم که اسلام همان دین برحقی است که دنبالش بوده ام. یکی از عوامل مهم علاقمندی من به اسلام این بود که دوستان مسلمانم آد م های خوب، مؤدب، و باهوشی بود ند.
نتیجه
حال شاید بتوان گزاره هایی عمیق تر بیان کرد که توجیه گر ارتباط مقد مه اول و دوم باشد. از یک سو اسلام جاذبه ای بی نظیر و آسمانی دارد که هر آن کس، از طراوت آن بویی استشمام کند یا به فطرت جویای حق خود مراجعه کند (۶) خواهد توانست به آن دست یابد. از د یگر سو، این جاذبه، عطر و رایحه، آن قد ر ممتاز و بی بد یل است که موانع و محدود یت های تصنعی ابرقدرت ها نمی تواند سد و مانعی جدی در برابر آن ایجاد کند؛ آن گونه که خداوند فرمود: «یُریدونَ لِیُطفِؤُا نُور الله بِاَفواهِهِم وَ الله مُتِمُّ نُوریهِ وَ لَو کَرِهَ الکافِروُن»(7) در جهت دیگر نیز باید وضعیت دنیای غرب را که داعیه دار آخرین و یگانه تمد ن کارآمد هستی است، درک کرد. رشد اسلام در دنیا منجر به تقویت روحیه استکبارستیزی، توسعه معنویت، هوشیاری و فضایل و سبک ممتازی از زند گی می شود، فلذا این تهاجم و مقابله جدی قابل پیش بینی است.
فرار از پوچی
یک بازیگر زن انگلیسی تازه مسلمان می گوید: «11 سپتامبر، یکی از د لایل من برای این د گرگونی است. این حاد ثه موجب کنجکاوی عقلی و نهایتا مسلما ن شد ن من شد ه است. نگاه کرد ن به شخصیت پیامبر اکرم (ص)و گفتارهای ایشان همچون «بخشش کسی که در حق تو ظلم کرد ه» یا «راستگویی در موقعیتی که به ضرر است» یا «نیکی کرد ن به کسی که بدی کرد ه» از عوامل محوری روی آورد ن من به اسلام بود ه است. من زند گی پوچی را می گذراند م و احساس می کرد م که روی صحنه به مثابه یک اسب در سیرک هستم.»
پی‌نوشت‌ها:

۱- Terry Jones کشیش کلیسای کوچکی در ایالت فلوریداست که در آستانه نهمین سالگرد از حملات ۱۱ سپتامبر خواستار برگزاری مراسم قرآن سوزی شد. وی در این باره می گوید از مسلمانان نفرت ندارزد اما از سوزاند ن قرآن برای هشدار درباره اصول اعتقادی و اید ئولوژی اسلام که از آن نفرت دارد، استفاد ه خواهد کرد. ۲- حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ در بیانیه ای حکم اعدا م سلمان رشدی را صادر فرمود ند. ۳- بامداد روز چهارشنبه، ۳ اسفند ۱۳۸۴ (۲۲ فوریه ۱۹۹۶)، مردان سملح به نگبهانان حرمین عسگریین (ع) در شهر سامرا حمله کردند و با ورود به این مکان نصب بمب در نقاط مختلف آن، این حرم را منفجر کرد ند، به طوری که بخشی از حرم ویران شد و به گنبد طلای آن آسیب جدی رسید. ۴- فیلم فتنه (Fitna) اثری از ویلدرس، رهبر حزب برای آزادی پارلمان هند ۵- صافات /۳۶؛ طور/۲۹؛ ذاریات/۳۹؛ قمر/۹ ۶- فَاَقِم وَجهَکَ لِلدِّینِ حَنیفا فِطرَتَ الله الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا- پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مرد م را بر آن سرشته است- سوره روم- آیه ۳۰٫ ۷-می خواهند نور خدا را با د هان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد گردانید، گرچه کافران را ناخوش افتد-آیه ۸ از سوره صف
منبع:آیه ویژه نامه دین ومعرفت همشهری جوان
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.