گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول ۹۸ قم

گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول 98 قم به نام خدا گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول 98 به لطف خداوند کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول با موفقیت به پایان رسید این دوره در قالب سه کلاس درسی روزهای سه شنبه 3 الی 5 ؛ پنجشنبه صبح 8 الی 10…

ثبت نام کارگاه آموزشی شیعه شناسی

🔴برگزاری دوره های آموزشی شیعه شناسی #خواهران #برادران 🌎مجمع جهانی شیعه شناسی ، در راستای شناخت علمی و صحیح تشیع ومبارزه با هجمه های دشمنان علیه تشیع برگزار میکند 🔴مزایا: 🌫همکاری در پروژه های مجمع جهانی شیعه شناسی 🌫حمایت…