موضوع : فقه و حقوق

قرآن و لزوم تعامل قوانين با حکمت و مصلحت مقدمه دين الهي همانند يک منشور، داراي ساختاري چندوجهي است. شريعت، که همان قانون الهي است، يک وجه از اين منشور را تشکيل مي دهد. اين وجه از دين، ناظر به اجتماعي بودن زندگي انسان، تعامل افراد در اداره ي زندگي اجتماعي، ضرروت استفاده ي عادلانه […]

قرآن و حقوق زن(1)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه يکي از مسائل مهمي که در چند دهه ي اخير در محافل حقوقي و اجتماعي و سياسي دنيا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار اين عالم بازار گرم و پررونقي دارد، مسأله ي حقوقي زن يا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بيان قرآن و خطابات قانوني او […]

قرآن و حقوق زن(2)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه زن و مسائل مربوط به او از جمله امور مهم در عين حال حساسي است که در طول تاريخ با پيچيدگي بسياري همراه بوده و فراز و نشيب هاي بسيار را پشت سر گذاشته است. زماني او را در رديف حيوانات قرار داده، زماني ديگر او را به مرحله ي خدايي رسانده اند. در […]

1) طرح مسأله اسلام ، برخلاف برخي اديان ، نه تنها از حوزه فردي در گذشته وبه زندگي اجتماعي پاي نهاده ، بلکه سايه فراگير خويش را بر بسي از ابعاد زندگي ، دست کم در چارچوبه وکليات گسترانيده است . پس چون دين يا ايدئولوژي اين چنين فراگيرنده باشد ، سخن از سامانه وچارچوبه […]

وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت بخواهد مى تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت خاصى را براى تصميم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولى […]

مقدمه در مورد ديه اعضاى بدن انسان، قاعده اى در فقه اماميه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن : «کل ما فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما کان واحداً ففيه الدية».طبق اين قاعده، جنايت بر هر عضوى از اعضاى انسان که زوج باشد مثل دست و پا […]

ماهيت حقوقى طلاق خلع
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

 تعريف خلع خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بيرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کريم هر يک از زوجين مادام که رابطه زوجيت برقرار است، لباس ديگرى قلمداد شده اند (1) ،جدايى آنها از يکديگر گويى به منزله در آوردن لباس و کندن آن […]

ماهيت جرم در فقه اسلامى 1. تعريف جرم و ذنب (گناه) جرم : اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر… و استعير ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است. (1)اثم : الاثم و الأثام […]

پس از خانواده كه كوچك ترين و اساسى ترين تشكل اجتماعى انسان ها به شمار مىآيد, افرادى كه در يك محل گرد هم مىآيند و با يكديگر همسايه مى شوند با وحدت, وفاق و معاشرت ها و روابط عاطفى مى توانند پاسدار بعد انسانى و ارزشى و ضامن استحكام و استوارى واحد اجتماعى خويش باشند.اسلام […]

مقدمه  اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند. مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث […]