موضوع : معماری

مقدمه قرن ها پس از ورود اسلام به ایران و انقراض ساسانیان، برخی سلسله های محلی که نسب خود را به ساسانیان می رساندند در تبرستان به حیات خود ادامه دادند. یکی از این خاندان ها باوندیان بودند، که پس از اسلام در سه شاخه – به مدت 700 سال – حاکمیت آنها ادامه یافت.شاخه […]

اشاره:چهره محمد نوري‌زاد نويسنده و كارگردان براي جامعه ما كاملاً‌ شناخته شده است. مردم با سبك و سياق آثار قلمي و تصويري او آشنا هستند. جديد ترين اثر تصويري او سريال «چهل سرباز» است؛ به همين بهانه گفت وگويي با وي ترتيب داده‌ايم كه توجه خوانندگان عزيز را به مطالعه آن جلب مي‌كنيم.جناب نوري‌زاد به […]

  بررسي ارتباطات فضايي مساجد شيعي با تأکيد بر عقايد شيعه انسان شيعي با پايبندي به اصول و عقايد مذهب تشيع، خود را ملزم به رعايت و توجه به آن مي دانسته است و لذا معماري مسجد، به دليل موضوعيت خاص معنوي و روحاني اش، از روح و ماهيت تشيع سرشار است؛ به طوري که […]

  بررسي ارتباطات فضايي مساجد شيعي با تأکيد بر عقايد شيعه انسان شيعي با پايبندي به اصول و عقايد مذهب تشيع، خود را ملزم به رعايت و توجه به آن مي دانسته است و لذا معماري مسجد، به دليل موضوعيت خاص معنوي و روحاني اش، از روح و ماهيت تشيع سرشار است؛ به طوري که […]

  مقدمه مذهب شيعه، در پي جريان تاريخي سقيفه و شکل گيري خلافت عربي (1) با تأکيد بر حقانيت و پيروي از علي (ع) و اهل بيت او شکل گرفت و منادي رهبري نهضت عدالت خواهانه اي شد که در مقابل خلافت رسمي و اشرافيت عربي از خود واکنش نشان داد. ايرانيان از اين زمان […]

  مقدمه مذهب شيعه، در پي جريان تاريخي سقيفه و شکل گيري خلافت عربي (1) با تأکيد بر حقانيت و پيروي از علي (ع) و اهل بيت او شکل گرفت و منادي رهبري نهضت عدالت خواهانه اي شد که در مقابل خلافت رسمي و اشرافيت عربي از خود واکنش نشان داد. ايرانيان از اين زمان […]

5. تدقیق انگاره های معماری قدسی شیعی وحدت وحدت و تجلی یگانگی حضور خالقی یکتا در تاروپود کالبدی فیزیکی، یکی از عوامل اساسی شکل گیری هویت معنوی و فرهنگ قدسی شناخته می شود. این مفهوم که بر مبنای اصل توحید در جهان بینی اسلامی پایه ریزی شده است، پدید آورنده ی اصل حرکت از کثرت […]

  4. معماری قدسی شیعی با به دست گرفتن قدرت توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 905 هجری قمری، حکومت شیعی و مقتدر صفویه بیش از دو قرن مسند قدرت در ایران را در اختیار گرفت. از دوره صفویه، به عنوان یکی از پر رونق ترین دوره های هنری ایران اسلامی نام برده می شود(کیانی، […]

2. هویت معنوی در این نوشتار، منظور از هویت معنوی، هویت ساریه ی وجود مطلق است که از آن در متون اسلامی به معنای فیض مقدس، وجود منبسط و نفس رحمانی یاد می شود. این هویت، خاص ذات (امر ثابت در مقابل غیریت) باری تعالی است؛ در واقع، این هویت، همان است که در مقابل […]

مقدمه هنر، ترسم جمال و زیبایی و گریز از گفتمانی عینی و محسوس است؛ ضرباهنگی است متناسب؛ پدیده ای است انسانی که با ترجمانی پویا و معنوی، بستر تجلی، عظمت، زیبایی و جمال خداوندگار را فراهم می آورد. این پدیده امانتی است الهی که به واسطه ی وسعت کشف و ادراک هنرمندی متعالی، خلاق و […]