نماز راز دوست
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

نماز در كلام امام خمينى (ره) : در اسلام از نماز هيچ فريضه اى بالاتر نيست چطور نماز را اينقدر سستى مى كنيد در آن ؟… از بى پرونده كه در دادگسترى ها… هست برويد ببينيد، از نمازخوانها ببينيد پرونده هست آنجا؟ از بى نمازها پرونده هست ، هر چه پرونده پيدا كنيد پرونده بى […]

اسرار عبادات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سر عبادات و ثمر آن :  در نظام تكوينى هر معلولى عبد علت خود بوده در حدوث و بقاء او را پيروى كرده و در ذات و صفت و فعل فرمان او را مى برد و هيچگونه گسستگى در رشته علت راه ندارد، نه علت از اشراف و افاضه باز مى ماند و نه معلول […]