فضیلت و آداب تلاوت قرآن و جایگاه آن در زندگى بشر امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «ألا مَن سَأَلَ عَن شیعَهِ اَهلِ البَیتِ… فَهُم… تالُّونَ لاَِجزاءِ القُرآنِ، یرَتِّلونَهُ تَرتیلا، یعِظُونَ أَنفُسَهُم بِأَمثالِهِ و یستَشفُونَ لِدائهِم بِدَوائِهِ»؛ «آگاه باشید! هر کس از شیعه اهل‌بیت سؤال نماید، آنان کسانی‌اند که جزءهای قرآن را با دقت و تأمل […]