حق و اقسام آن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در یک تقسیم بندی حقوق را به سه قسم می‌توان تقسیم کرد: ۱٫ حقوق خداوند (حق الله)۲٫ حقوق مردم (حق الناس)۳٫ حقوق مشترک خدا و مردم امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «لَیسَ مِن شیعَتِنا مَن أَخَذَ غَیرِ حَقِهِ وَ لا مَنْ ظَلَمَ النّاسَ وَ لا مَنْ تَناوَلَ ما لَیسَ لَه»؛ «از شیعیان ما نیست کسی […]