چگونه نماز بخوانيم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

حماد بن عيسي گفت : در محضر امام صادق عليه السّلام بودم ، به من فرمود: آيا مي تواني نماز را خوب بخواني ؟ عرض كردم : چگونه نمي توانم و حال آنكه كتاب حريز را كه درباره نماز نوشته شده است ، از حفظ دارم . حضرت فرمود: براي تو ضرر ندارد، برخيز و […]