صفحه بایگانی دسته

امام باقر(ع)

امام باقر(ع)

اختر تابنده دانش

اى به تو از خالق داور سلاماز لب جانبخش پيمبر سلاماى پدر عالم هستى همهنخل على يوسف فاطمهشمس و قمر را به نسب اخترىنسل…

ویرانه بقیع

اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى توجان تمام عالم خاكى فداى تواى اختر سپهر ولايت، كه تا ابدعالم منور است به نور لقاى…

لوای حضرت باقر(ع)

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقركه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقرنديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقواكسى…

حسن مطلع رجب

خواهم امشب باز شيدايى كنماز در رحمت تمنّايى كنم تا شوم دور از تمام هرچه زشتسير، در گلزار زيبايى كنم گرچه خوارم،…

بوی نسیم

فصل بهار آمد و عالم معطر استبوى نسيم صبح بسى روح پرور استگويا ز خلد مى ‏وزد اين باد مشكبيزكاين سان دماغ ابر ز…

گلشن طاها

بهار آمد هوا چون زلف یارم باز مشکین شد زمین چون رویش از گلهای رنگارنگ رنگین شد نگارستان چینی شد زمین از نقش…