گلستانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

تقديم به حضرت موعود(عج): بي‌توبيا كه بي‌گل رويت بهار مي‌ميرددل خزان زده در انتظار مي‌ميردتويي قرار دل بي‌قرار مشتاقانبيا وگرنه دل بي‌قرار مي‌ميردتمام جادّه گرفته غبار غيبت توبيا كه بي‌تو دلم در غبار مي‌ميردصفا نمانده به آيينة زمان حتّيدل شكسته در اين روزگار مي‌ميردتو روح جاري عشقي ميان باغ غزلاگر كه عشق نباشد هَزار مي‌ميردخمار […]