تأثیر افکار ابن‏ تیمیه در گسترش جنایت‏هاى جریان‏هاى تکفیرى‏ مجید فاطمى‏نژاد*[۱] چکیده‏ مسلمانان جهان و ملت‏هاى غیر اسلامى این روزها شاهد شدت حمله ‏هاى دَدمنشانه گروه‏هاى تکفیرى هستند، که با عقاید تند علماى سلفى جهادى و وهابى و با حمایت مالى و نظامى کشورهاى غربى و عربى، در حال گسترش در جهان اسلام هستند؛ این […]

تأثیر تفکر جهادى «عبدالله عزّام» در گسترش خشونت‏هاى «القاعده» محمد طاهر رفیعى*[۱] چکیده‏ اعضاى «القاعده» همگى، از مسلمانان اهل سنت‏اند و قرائتى افراطى و متعصبانه از اسلام و گرایش‏هاى افراطى ضدشیعى با رگه‏هاى فکرى وهابى و تفکر افراطى سلفى دارند که در مجموع، از افراد و جریان‏هاى گوناگونى در مصر، عربستان، پاکستان و افغانستان تأثیر […]

پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن چکیده فرقه مطرفیه از انشعابات مهم زیدیه یمن است که در قرن پنجم ظهور کرد. این فرقه با مطرح‌کردن برخی باورهای چالش‌برانگیز و متفاوت با سنت کلامی زیدیه زمینه مناقشات و مجادلات کلامی میان خود و سایر زیدیان را فراهم کرد. مطرفیه با ایجاد اماکن متعددی به نام «هِجره» […]

روش های تبلیغی وهابیت

راه‌های مقابله با اندیشه‌ی سلفی‌گری در استان سیستان و بلوچستان راه‌هایی که از طریق آنها می‌توان با اندیشه سلفی‌گری در استان مقابله نمود عبارتند از: ۱ـ تأسیس مرکزی جهت جمع‌آوری کتب، جزوات، لوح‌های فشرده و گردآوری شبهات مطرح شده در استان، که متأسفانه یکی از ضعف‌هایی که متوجه حوزه‌ی علمیه است، کم اطلاعی از مطالبی […]

علل نفوذ سلفی‌گری در استان سیستان و بلوچستان وقتی می‌توان جلوی تفکر یک گروه را گرفت که علل نفوذ این تفکر در بین این گروه دانسته شود. در این فصل به مهم‌ترین علل نفوذ فکر سلفی‌گری در استان پرداخته می‌شود. ۱ـ انگیزه‌های سیاسی الف) مخالفت با نظام جمهوری اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در […]

موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۴ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۳ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۲ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۱ ۱۸ـ تقلید در […]

موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۳ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۴ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۲ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۱ ۱۱ـ زیارت قبور […]

موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۲ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۴ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۳ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۱ ۶ـ توسل همان‌طور […]

موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۱ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۲ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۳ موارد اختلافی بین اندیشه‌ها‌ی محمد بن عبدالوهاب و علمای استان سیستان و بلوچستان۴   ۱ـ تکفیر […]