قاضى نعمان و مذهب او
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مرورى بر زندگى‏نامه قاضى نعمانتذکره‏نویسان نام کامل قاضى نعمان را چنین نوشته‏اند: القاضى ابوحنیفه النعمان بن ابى‏عبدالله محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمى المغربى. آصف فیضى، پژوهشگر مبرز اسماعیلى، در مقدمه دعائم الاسلام مى‏گوید: «قاضى نعمان در تاریخ ادب دعوت اسماعیلیه با عنوان سیدنا قاضى‏القضاه وداعى‏الدعاه النعمان ابن محمد شناخته مى‏شود و گاهى […]