اشارهفرقه بهائیت از سال ۱۲۶۰ قمری توسط علی محمد باب که خود را «باب» امام زمان (عج) و وسیله تماس مردم با آن حضرت معرفی می کرد، به وجود آمد. وی به سبب عقاید کفرآمیزش در سال ۱۲۶۶ به دست امیر کبیر کشته شد. پس از او، دو برادر مدعی جانشینی وی شدند و بدین […]

دستیار جناب ویلسون‌
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

همکاری‌ عباس‌ افندی‌ با ارتش‌ انگلیس‌ در فلسطین‌، یادآور همکاری‌خواهر زاده وی‌ (حسین‌ افنان) در همان زمان با افسران‌ انگلیسی‌ در عراق‌ است. افنان‌ با ویلسون‌ نایب‌ کمیسر عالی‌ انگلیس‌ در عراق‌ (که‌ در برنامه نظرخواهی‌ و انتخابات‌ فرمایشی‌ عراق‌ پس‌ از اشغال‌ آن‌ توسط‌ بریتانیا نقش‌ داشت‌ و در اکتبر ۱۹۲۰ جایش را به‌ […]

بهائیت‌ و انگلیس‌
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

‌زمانی‌ که‌ فرقه بابیت، در نزاعهای‌ درون‌ گروهی‌ دهه ۱۲۸۰ق‌ در عثمانی، به‌ دو گروه‌ «ازلی» (تحت‌ ریاست‌ صبح‌ ازل) و «بهائی» (به‌ رهبری‌ حسینعلی‌ بها) تجزیه‌ و تقسیم‌ شد، ازلی‌ها شکار انگلیس‌ شدند و بهائیان، همچنان، در سهم‌ روسیه‌ باقی‌ ماندند.‌ارتباط‌ بهائیت‌ با استعمار تزاری، در صفحات‌ پیشین‌ این‌ ویژه‌نامه، مفصلاً‌ بررسی‌ شده‌ است. […]

صهیونیسم و بهائیت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

از فصول بسیار مهم در پرونده صهیونیستها روابط صمیمانه و همگاری تنگاتنگ سران آن به طور اعم و رژیم اشغالگر قدس به طور خاص با بهائیت است. سرزمینی که بیش از نیم قرن است صهیونیسم بر آن چنگ افکنده، از دیر باز قبله‌ی بهائیان محسوب می‌شود و افزون بر این، سالها است مرکزیت جهانی بهائیت […]

‌منابع‌ بهائی، رفتن‌ بهاء (پس‌ از ترور شاه‌ و دستگیری‌ بابیان‌ توسط‌ حکومت‌ ایران) به‌ خانه‌ منشی‌ سفارت‌ روسیه‌ در زرگنده‌ (محل‌ ییلاقی‌ سفارت‌ روس) را، امری‌ ساده‌ (رفتن‌ بها به‌ میهمانی‌ شوهر خواهرش!) تلقی‌ کرده‌ و بسادگی‌ از کنار این‌ مساله‌ مهم‌ گذشته‌اند.۱حال‌ آنکه‌ دقت‌ در زوایای‌ مساله، و بویژه‌ اقدام‌ بعدی‌ سفیر در […]

پس از اعدام باب، باقی مانده ی طرفداران باب با کمک انگلیسی ها و روس ها از زندان فرار کرده و به عراق رفتند. در آن زمان عراق در دست حکومت عثمانی بود.پس از فرار بابی ها، آن ها توسط انگلیسی ها حمایت شدند و برای خودشان تشکیلات ساختند. از آن به بعد به «بهائیت» […]

الف) امریکای لاتیناین منطقه در طول جنگ سرد به «حیات خلوت امریکا» معروف بود زیرا هیچ رژیمی در آنجا بدون دخالت ایالات متحده بر سر کار نمی آمد و سران آن رژیمها باید در همه زمینه ها خود را با امریکا هماهنگ می کردند اگر کسی نیز – همچون سالوادور آلندهرئیس جمهور مردمی شیلی- از […]