۱٫منسوبان‌ نزدیک‌ بهاء، در‌ سفارت‌ روس‌ ‌منابع‌ تاریخی‌ (اعم‌ از بهائی‌ و غیربهائی) از حضور بستگان‌ نزدیک‌ بهاء: میرزا حسن‌ نوری‌ (برادر بزرگ‌ بهاء)، میرزا مجید خان‌ و میرزا ابوالقاسم‌ خان‌ آهی‌ (بترتیب: شوهر خواهر و خواهرزاده‌ بهاء) به‌ عنوان‌ «منشی» در سفارت‌ روسیه‌ در تهران‌ خبر می‌دهند.۵ آواره‌ (آیتی‌ بعدی)، مبلغ‌ و مورخ‌ پیشین‌ […]

یکی از افاضل دوستان که به جمع آوری کتاب خطی و مینیاتور قطعه علاقه فراوانی دارد چندی پیش به من مژده داد که اخیراً دوستی جدید کتاب تاریخ نبیل زرندی را در تاریخ قیام سید علی محمد باب به وی هدیه کرده ، که از حیث تفصیل بر نقطه الکاف چاپ اروپایی فزونی دارد . […]

در آموزه های بهائیت روحی متضاد و ناسازگار با تعالیم انسانی وجود دارد و سران تشکیلات علی رغم اینکه سعی دارند خلاف آن را ثابت کنند دیده می شود که احکامی از سوی تشکیلات به افراد القاء کرده و می کنند که ضدیت با روح انسانیت دارد . چندی پیش خبری در رسانه ها منعکس […]

سید اسدالله‌ باقر اوف‌ و برادرانش‌ (سیدنصرالله، سید رضا، سید محمود و آقا میرعلینقی‌ باقراوف) که‌ به‌ «سادات‌ خمسه» شهرت‌ داشتند، از ثروتمندترین‌ و بانفوذترین‌ بهائیان‌ گیلان‌ و تهران‌ در عصر قاجار به‌ شمار می‌رفتند. بزرگترین‌ ایشان‌ سید نصرالله‌ باقراوف‌ بود که‌ «در طهران‌ از اعیان‌ بزرگ‌ به‌ شمار می‌آمد و تا زنده‌ بود در […]

در این مقاله توسط قسمت های زیر با این کتاب آشنا می شویم : ۱٫ کتابشناسیکتاب ایقان به گفته‌ی شوقی افندی، بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کتاب بهائیّت محسوب می‌شود. این کتاب توسط میرزا حسینعلی بهاء برای اثبات دعاوی سیّد علی محمّد باب در سال‌های ۱۲۷۷ یا ۱۲۷۸ یا ۱۲۸۰ هجری قمری نوشته شده است. نویسنده در […]

۱۱٫ الهی نبودن ایقانمقایسه ایقان با قرآن-۲عرض کردم بزرگترین اشتباه استراتژیک بهائیان آن هنگام خواهد بود که بخواهند ایقان را باقرآن مقایسه نمایند وبرای گریز از اعتراضات جوانان بهائی که تا به حال چنان می پنداشته اندایقان آنطور که شوقی گفته کتاب معجزه حضرت بهاءاله است و حالا آن را مملو از اغلاط ادبی و […]

۲۱- تاویلات بی مبنا و مضحکگفتیم بهاءاله کتاب ایقان را برای اثبات ادعای سید باب نوشته و برای این مقصود به هربهانه ودستاویزی چنگ انداخته است. از آن جمله است استناد به آیات قیامت درقرآن کریم و توجیه و تاءو یل همه این آیات به ظهور باب که مثلا قیامتی بوده است در دوره معاصروآسمان […]

پس‌ از اشغال‌ نظامی‌ فلسطین‌ توسط‌ ارتش‌ انگلیس و قیمومت‌ بریتانیا بر آن‌ دیار زخم‌ خورده، دو عنصر استعمارگر و صهیونیست‌ در کادر حکومت‌ انگلیسی‌ فلسطین‌ ظاهر شدند که‌ با عباس‌ افندی‌ و خانواده وی‌ نیز پیوندی‌ وثیق‌ بهم‌ زدند:سر هربرت‌ سموئل‌ و سر رونالد استورز.‌در زیر نگاهی‌ داریم‌ به‌ پیشینه‌ و مواضع‌ سیاسی‌ ـ […]

بیا تا عزیزت‌ کنم!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

‌عزیز خان‌ مُکری‌ آجودان‌ باشی‌ / سردار کل، از دولتمردان‌ برجسته‌ و باکفایت‌ ایران‌ در زمان‌ ناصرالدین‌ شاه، و از برکشیدگان‌ شخص‌ امیرکبیر است‌ که‌ گفته‌ می‌شود جمله‌ مشهور: «عزیزا، بیا تا عزیزت‌ کنم» سخنی‌ است‌ که‌ امیر به‌ وی‌ گفته‌ و قصدش‌ انتصاب‌ وی‌ به‌ ریاست‌ کل‌ قوای‌ نظامی‌ ایران‌ بوده‌ است.۱سردار، دختر امیر […]

۱٫ میرزا آق۱ا خان‌ نوری؛ پیوند با انگلیس‌ (و روس)مورخان‌ نوعاً‌ میرزا آقاخان‌ نوری‌ اعتمادالدوله‌ (1281ـ۱۲۲۲ق) را فردی‌ «انگلوفیل‌ و تحت‌الحمایه‌‌ انگلیس» می‌شمارند و بر تباهی‌ اخلاق‌ و اعمال‌ او، بویژه‌ نقشش‌ در فرایند عزل‌ و قتل‌ امیرکبیر اتفاق‌ دارند. سخن‌ را از بستگی‌ او به‌ بیگانگان‌ آغاز می‌کنیم: به‌ نوشته‌‌ دکتر منصوره‌‌ اتحادیه: میرزا […]