فساد اخلاقی‌ در بهائیت‌ در بهائیت‌ هر گونه‌ تعصبی‌ ممنوع‌ است‌ و این‌ ریشه‌ در سیاست‌ استعمار دارد که‌ با ترویج‌ این‌ اعتقاد، تعصب‌ ملی، تعصب‌ دینی، تعصب‌ وطنی‌ و هر عرق‌ و علاقه‌ و غیرتی‌ را از انسان‌ می‌گیرد تا به‌ راحتی‌ بتواند بهره‌کشی‌ کند… خیلی‌ از خانمها[ی‌ بهائی]… لباسهای‌ نازکی‌ می‌پوشیدند و منظره‌ […]

حبیب ثابت مشهور به پاسال ( ۱۴۸) از یهودیان بهایی شده و از اهالی همدان بود. به طوری که در شرح حالش می گوید، وی در ابتدای جوانی مدتی راننده مادر هوشنگ علامیردولو – قواد مخصوص محمدرضا پهلوی – بود. او پس از ایجاد «شرکت امناء» در دوره رضاخان، همکاری با این شرکت را آغاز […]

هژبر یزدانی جانشین خلف ثابت پس از بازنشستگی و کناره گیری حبیب ثابت بخشی از وظایف و مسئولیت های او بر عهده یکی دیگر از بهائیان به نام هژبر یزدانی گذاشته شد. او که قسمتی از ثروت شاهپور غلامرضا را نیز اداره می کرد، (۱۶۸) با سرمایه «شرکت امناء» اکثر کارخانه های قند ایران در […]

اشاره دکتر محمد علی خُنجی ( ۱۳۰۴- ۱۳۵۰ ش) پژوهشگر، نویسنده، مترجم، روزنامه نگار، نظریه پرداز و سیاستمدار مبارز و نام آشنای ایران در دوران معاصر است که «فرهنگ» و «سیاست»، دغدغه ی اصلی و همیشگی زندگی او را تشکیل می داد و عاقبت نیز در همین مسیر جان یاخت.این تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی […]