استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های مسلمان بخصوص مردم ایران به عنوان سمبل شیعه، بدست آورده اند بر آن شدند تا پایه های اعتقادی مردم را مورد تردید قرار دهند. از این رو در ایران مرامی را بوجود آوردند که بعدها به بهائیت مشهور گشت. این فرقه درکنار حکومت های استکباری و در […]

بهائیت و صهیونیسم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ ارتباط بهائیت و صهیونیسم:از اول پیدایش، فرقه بهائیت با یهود ارتباط تنگاتنگی داشت به طوری که روش بهائیت این بود که یهودیان را به جمع شدن در فلسطین و بر پایی دولت اسرائیل تشویق و بشارت دهند، چنانچه در کتاب اقدس بهاء الله آمده:آن روز (با تشکیل حکومت اسرائیل) روزی است که کلیم (حضرت […]

درباره جمعیت بهاییان ایران اطلاعات موجود سخت متناقض است. در اوایل سده بیستم میلادی تعداد ایشان نزدیک به ده‌هزار نفر گزارش می‌شد.۱ بیست سال بعد، در حوالی سال ۱۳۰۷ ش. حسن نیکو، مبلّغ پیشین بهایی، این رقم را اغراق‌آمیز دانست و شمار بابی‌ها در سراسر جهان را، اعم از ازلی و بهایی، ۵۲۰۷ نفر اعلام نمود […]

هر کتاب یک اثر محسوب می‌شود و این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. با انتشار هر اثر، مجموعه‌ای از آرا و نظریات، شایع و رایج می‌گردد که بی‌تردید سهمی از فضای فکری جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. ازاین‌رو، محتوای اثر در خور تأمل و نقد است. با توجه به تأثیرگذاری شگرف ذهنیت‌هایی که از […]

در چند سال گذشته از گوشه و کنار کشور خبرهای خلاف انتظاری در مورد فعالیتهای فرقه بهائیت شنیده می‌شود که نمونه آخر آن نامه پراکنی بی پروای این فرقه در داخل کشور با محتوای مظلوم‌نمایانه است. گویا فشار سازمانهای بین‌المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر و دولتهای غربی بر دولتمردان ما اثر کرده و آنها […]

خاطرات صبحی (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

با مقدمات و توضیحات مهناز رئوفیزمانی که هنوز بهائی سر سختی بودم یک روز هنگام بازگشت از مدرسه و طبق عادتی که داشتم در بین کتابهایی که یک کتاب فروش دوره گرد روی زمین چیده بود جستجو کردم به طور اتفاقی کتابی توجهم را به خود جلب کرد با اشتیاق تمام آن کتاب را خریده […]

خاطرات صبحی (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهپس ازستایش خداوند آفرینش و درود بر روان پاک رسول محمد ، و سلام بر ائمه گرام ، بنده ناچیز آستان حق فیض الله مهتدی معروف به صبحی چنین مینگارد :در سال ۱۳۰۵شمسی که از آذربایجان بطهران برگشتم بواسطه انقلابات و تغییراتی که از دیر باز در عقاید و افکار روحانی برایم دست داده بود […]

خاطرات صبحی (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شرح مسافرتهارجوع به مطلب : و بالجمله با آن معارف و این معتقدات و مایه از اطلاعات ما و رفیق طریق از قزوین روانه زنجان شدیم اما با سرور و نشاطی که به وصف در نیاید . آن روزها وسایل سیر و سفر چون این ایام نبود و بیشتر مسافرتها با کالسکه وگاری و اسب […]

خاطرات صبحی (۵)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

برگشت از عشق آباد به طهرانبا حاجی امین از عشق آباد حرکت کرده بتازه شهر وارد شدیم و روزی در‌آنجا مانده با کشتی ببادکوبه آمدیم و در مسافرخانه منزل گرفتیم در این سفر آقا موسی نقی اوف را دیدیم و او ضیافت مجللی از ما کرد و بسیار محبت نمود و این نقی اوف بعد […]

خاطرات صبحی (۴)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

جنگ مبلغیناز پیش معروض داشتم که این بنده را عقیده چنان بود که مبلغ فرشته ایست به صورت انسان و از این جهت از همان روز اول با آنکه علی الظاهر چیزی از میرزا مهدی مرحوم کم نداشتم جز تقدم در تبلیغ، با او به سمت ارادت حرکت میکردم و در جمیع شئون برخود مقدمش […]