حکومت عثمان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عمر در بستر مرگ به کار تعیین جانشین خود پرداخت ولی به جای آنکه شخص معینی را تصریح کند شش نفر را نصب کرد. آنها عبارتند: از، عبدالرحمن بن عَوْف، حضرت علی(علیه السلام)، عثمان، زُبیر، سَعد بن أبی‌وقّاص و طلحه، اگر از سفر باز گردد، و سه روز مهلت قرار داد که در طی آن […]

حکومت ابوبکر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پس از درگذشت پیامبر گرامی اسلام([1])ـ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ـ گروهی از مسلمانان در جایی که آنرا «سقیفه بنی‌ساعده» می‌خواندند گرد آمده، و از میان خود کسی را به ریاست برگزیده و جانشین پیامبرش خواندند. نامش «عبدالله بن أبی‌قُحافهًْ»([2]) بود، مکنّی به «ابوبکر». در «تاریخ اسلام»([3]) می‌خوانیم: «هنگامی که […]