حکومت ابوبکر
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پس از درگذشت پیامبر گرامی اسلام([1])ـ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ـ گروهی از مسلمانان در جایی که آنرا «سقیفه بنی‌ساعده» می‌خواندند گرد آمده، و از میان خود کسی را به ریاست برگزیده و جانشین پیامبرش خواندند. نامش «عبدالله بن أبی‌قُحافهًْ»([2]) بود، مکنّی به «ابوبکر». در «تاریخ اسلام»([3]) می‌خوانیم: «هنگامی که […]